مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد خانواده یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد خانواده دارای کلید واژه های تاکیدی:

عملکرد خانواده، مفهوم خانواده، کارکرد های خانواده، کارکرد زیستی، کارکرد فرهنگی-تربیتی خانواده، کارکرد اجتماعی خانواده، کارکرد اقتصادی خانواده، خانواده‌های کـارآمد‌ و خانواده‌های ناکارآمد، الگوی مک مستر در مورد ارزیابی عملکرد خانواده، حل مسئله‌، ارتباطات، نقش‌ها، واکـنشهای عاطفی، آمیزش (درگیری) عـاطفی، کنترل رفـتار، دیدگاه بوئن در مورد عملکرد خانواده، ژنوگرام خانواده، بررسی رابطه عملکرد خانواده اصلی و کیفیت زندگی، مبانی نظری عملکرد خانواده مک مستر و بوئن، عملکرد خانواده pdf، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه عملکرد خانواده در 87 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 87
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی:  0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

خانواده صرفا حضور تعدادی از افراد که در یک فضای فیزیکی و روان شناختی در کنار هم قرار دارند، نیست. خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی-فرهنگی تلقی می شود که در کنار همه ی خصوصیات دیگرش، دارای مجموعه ای از قواعد است و هر یک از اعضایش نیز نقش خاصی دارند. این سیستم دارای یک ساختار قدرت است که ه وسیله ی آن، اشکال مختلفی از ارتباط را بروز می کند. هر خانواده روش خاصی برای مواجهه با مشکلات دارد. اعضای این سیستم با هم رابطه ای عمیق و چند لایه ای دارند. (نظری، 1393).

در چنین نظامی، افراد به وسیله علایق و دلبستگی های عاطفی نیرومند، دیر پا، و متقابل به یکدیگر متصل شده اند. ممکن است از شدت و حدت این علایق و دلبستگی ها در طی زمان کاسته شود، لیکن باز هم علایق مزبور در سراسر زندگی خانوادگی به بقای خود ادامه خواهد داد (گلدنبرگ و گلدنبرگ، 2000؛ ترجمه شاهی برواتی و نقشبندی، 1392) ورود به چنین نظام سازمان یافته ای صرفا از طریق تولد، فرزند خواندگی، یا ازدواج صورت می گیرد(گلدنبرگ و گلدنبرگ، 2000؛ ترجمه شاهی برواتی و نقشبندی، 1392).

در داخل این سیستم، حلقه های عاطفی قدرتمند، پایدار و متقابلی افراد را به هم گره زده است. بنا به گفته ی کی (1985) خانواده ها صاحب اعضای جدیدی می شوند و به مرور آنها را از دست می دهند، اما روابط خانوادگی همچنان پابرجا باقی می ماند. نفوذ خانواده باعث می شود، حتی زمانی که اعضاء در اثر فاصله های فیزیکی و یا گاهی مرگ از هم جدا می شوند، حلقه های عاطفی و ارتباطی اعضاء باقی بماند. به عبارتی عضو یک خانواده هرگز نمی تواند به طور کامل و واقعی، عضویت در آن خانواده را از دست بدهد (نظری، 1393).

خانواده‌های کـارآمد‌ و خانواده‌های ناکارآمد

کارآمدی عبارتست از اینکه تا چه اندازه الگوهای خانواده در کسب هدف‌های آن موثر و سودمند واقع شده‌اند. ناکارآمدی بـه الگـوهای خانوادگی‌ غیر‌ سودمند و تعاملات همراه بـا‌ اسـترس‌ و رفـتارهای مـرضی اشـاره دارد. قضاوت در مورد الگـوهای کـارآمد (یا ناکارآمد) بستگی به درک بهنجاری/سلامت و همینطور ملاحظات اجتماعی-فرهنگی دارد. (موسوی، 1382) (مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد خانواده)

خانواده به عنوان یک سیستم زنده به‌ مبادله‌ اطلاعات و انرژی بـا‌ مـحیط‌ خـارج می‌پردازد. نوسان‌ها، خواه بیرونی یا درونی، طبعا واکـنش‌هایی بـه دنـبال دارنـد کـه سـیستم را به حالت پایدار قبلی خود باز می‌گردانند. اما وقتی این نوسان‌ها شدت یابند، ممکن است موجب بروز‌ بحران‌ در خانواده شوند که این تغییر و تحول منجر به پیدایش سـطوح متفاوتی از کارکرد می‌گردد و بدین‌ترتیب امکان مقابله را فراهم می‌آورد (مینوچین و فیشمن، 1996؛ تـرجمه بهاری و سیا، 1387). در تعریف کارکرد خانواده، چندین مشکل وجود دارد؛ پیچیدگی‌ ناشی‌ از نحوه‌ تأثیر و تعامل این عوامل درونی و بیرونی در شکل‌گیری ماهیت و مفهوم خانواده در هر فرهنگ،‌ تعریف«کارکرد خـانواده» یا «ناکارآمدی خـانواده» را مشکل می‌سازد.

مسئله دیگر تعریف مفاهیم بهنجاری یا نابهنجاری‌ است. همواره‌ در‌ تعریف سلامت یا بهنجاری، این خطر وجود دارد که با انتخاب یک سیستم ارزشی به عنوان معیار ‌‌سلامت،‌ آن معیار برای جـمعیتی بـا سیستم ارزشی دیگر بکار برده شود و از‌ طرف‌ دیگر‌ آنچه کار را باز هم مشکل‌تر می‌سازد، ماهیت چند بعدی بشر است، چرا که انتخاب‌ مـعیاری کـه بتواند تمام جوانب روانی یـا فـیزیکی فرد را دربر بگیرد، بسیار‌ دشوار است و در‌ نهایت‌ وجود الگوهای‌ مختلف نظری که هر یک به ارزیابی کیفیت‌های مختلفی از عملکرد خانواده می‌پردازد، سبب شده که کارآمدی و نـاکارآمدی از دیـدگاه هر یک مفهوم خـاصی داشـته باشد.( موسوی، 1382)

الگوی مک مستر در مورد ارزیابی عملکرد خانواده

الگوی مک مستر در مورد ارزیابی عملکرد خانواده، بر رویکرد سیستمی استوار است که در آن ساختار، چگونگی سازمان دهی و الگوهای تبادلی خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. اصول بنیادین این الگو عبارتست از:

ارتباط بین بخش ها و اجزای خانواده با یکدیگر، قابل درک نبودن یک جز جدای از سایر اجزای خانواده، نقش مهم ساختار و الگوهای تعاملی خانواده در تعیین و شکل دهی رفتار اعضای خانواده و این که کارکرد خانواده چیزی است بیش از از کارکرد مجموع اجزای آن. الگوی مک مستر، عملکرد خانواده را در سه دسته وظایف بنیادی (شامل موارد فطری و ذاتی چون تدارک غذا و سرپناه، مهرورزی، عاطفه و …)، وظایف رشدی (شامل مسائل مربوط به رشد فردی چون نوزادی، کودکی و … و مسائل مربوط به مراحل خانواده چون ازدواج اول، اولین بارداری، تولد اولین فرزند) و رویدادهای مخاطره آمیز (شامل بحران های مربوط به بیماری، تصادف ، بیکاری و …) دسته بندی می نماید(اپشتاین ، بیشاپ و لوین ، 1978).

مشکل‌ خانوادگی‌ بستگی به عنوان یک امر مهم تـوانایی عـملکردی و تـمامیت خانواده را تهدید می‌کند که در‌ آن‌ صورت‌ خانواده در حل مشکل ناتوان می‌شوند. خـانواده گـاهی مـشکلاتشان مداوم است که‌ در‌ این صورت آن‌ها احساس تهدید نمی‌کنند، در این موارد میزان مشکلات به حدی اسـت کـه خـانواده‌ برای‌ حل مشکلات اقدام نمی‌کنند. مشکلات خانوادگی می‌تواند به دو دسته تقسیم شود‌: ابزاری‌ و عـاطفی. مـشکلات ابزاری جدی و مانیکی هستند، مثل‌ مشکلات‌ پول‌، غذا، پوشاک، خانه و حمل و نقل می‌باشد. مـشکلات‌ عـاطفی‌ مـثل نگرانی، عصبانیت یا افسردگی می‌باشد. خانواده‌ها با مشکلات ابزاری نسبتاً بهتر از‌ مشکلات‌ عاطفی برخورد مـی‌کنند و مـشکلات عاطفی‌ اساساً‌ ماهیت و ریشه‌ در‌ مشکلات‌ ابزاری دارند. به هر صورت خانواده‌ها‌ با‌ مـشکلات عـاطفی مـمکن است با مشکلات ابزاری مواجه شوند.

پیشینه تحقیق عملکرد خانواده + منابع فارسی

احمدی، علی اصغر. (1383). کارکردهای خانواده. پیوند، شماره 304: 10-5.
احمدی، علی اصغر. (1384). کارکردهای خانواده. پیوند، شماره 307: 15-5.
آقا محمدیان، حمید رضا؛ بهفر، زهرا؛ طباطبایی؛ و یزدی، امین. (1384). خانواده های نا کار آمد: هنگامه های درمانی. تازهای روان درمانی، شماره 35 و 36: 92-79.(پیشینه تحقیق عملکرد خانواده)
جوادی، بهناز؛ حسینیان، سیمین؛ و شفیع آبادی، عبدالله. (1388). اثر بخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان. خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 20: 517-503.
زهرا کار، کیانوش و جعفری، فروغ. (1389). مشاوره ی خانواده (مفاهیم، تاریخچه، فرآیند و نظریه ها). چاپ اول، تهران: ارسباران.

گلدنبرگ، ایرنه و گلذنبرگ، هربرت. (2000). خانواده درمانی. ترجمه حسین شاهی برواتی و سیامک نقش بندی(1392).چاپ سیزدهم، تهران: نشر روان.
موسوی، اشرف سادات. (1382). خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی. تهران: دانشگاه الزهرا.
موسوی، اشرف سادات. (1392). مشاوره قبل از ازدواج: با نگاه کاربردی. تهران: مهر کاویان.

مینوچین، سـالوادور و فیشمن، اچ چارلز. (1996). فنون خانواده درمانی. تـرجمه فـرشاد بهاری و فرح سیا (1387)، تهران: انتشارات رشد.
نصر اصفهانی، نرگس؛ اعتمادی، احمد؛ و شفیع آبادی، عبداله. (1392). بررسی تاثیر آموزش معنا- محور بر صمیمیت زناشویی زنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هفدهم، شماره 1: 47-43.
نظری، علی محمد. (1393). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. چاپ سی یکم، تهران: علم.
یوسفی، ناصر. (1391). بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر (FAD). اندازه گیری تربیتی، دوره 3، شماره7: 112-83.

منابع لاتین

Ciucur, D. (2013). A Transactional Analysis Group Psychotherapy Programme for Improving the Qualities and Abilities of Future Psychologists. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 78: 576–580.
Epstein, N. B., Bishop, D. S. & Levin, S.,(1978).The McMaster Modelof Family Functioning. Journal of Marital and Family Therapy.4(4):19–31.
Ghanbarie Hashem Abadi, B. A., Bolghan Abadi, M., Vafaeie Jahan, Z., Maddah Shoorcheh, R., Maddah-Shoorcheh, E. (2011). Comparison of the Effectiveness of the Transactional Analysis, Existential, Cognitive, and Integrated Group Therapies on Improving Problem-Solving Skills. Psychology, 2, 4; 307-311.
Johnsson, R.(2011). Transactional analysis psychotherapy: Three Methods Describing a Transactional Analysis Group Therapy [Doctoral dissertation]. Department of Psychology, Lund University; 5-75.

Martin, D., & Martin, M. (2000). Undrestanding dysfunctional and functional family behavior for the at risk adolescent. Adolescent, 35: 285-793. (پیشینه تحقیق عملکرد خانواده)
Mohammadi, M., Esmaeily, M., & Nik, A. (2010). The effectiveness of group consultation in the method of transactional analysis over the student’s communicative skills. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 5; 1490–1492.
Nayeri, A., Lotfi, M., & Noorani, M. (2014). The Effectiveness of Group Training of Transactional Analysis on Intimacy in Couples. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 152, 7 : 1167–1170.

Olson, D. h. (2000). Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22 (2): 144-167.
Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15: 359-367.
Rosse, R. B. (1999). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken. Perseus Publishing, a Member of the Perseus Books Group.
Sadeghi, M., Hezardastan, F., Ahmadi, A., Bahrami, F., Etemadi, O., & Fatehizadeh, M. (2011). The Effect of Training Through Transactional Analysis Approach on Couples , Communication Patterns. World Applied Sciences Journal, 12 (8): 1337-1341.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق عملکرد خانواده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1599
10 فروش 1599 بازدید