نویسنده
تاریخ انتشار
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4864 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) انعطاف پذیری کنشی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعریف مفهومی انعطاف پذیری کنشی، تعریف عملیاتی انعطاف پذیری کنشی، تعاریف انعطاف پذیری کنشی، تاریخچه مطالعه انعطاف پذیری کنشی، مدل‌های انعطاف پذیری کنشی، مدل جبرانی، مدل چالش، مدل محافظتی یا مدل مصون سازی در مقابل آسیب پذیری، مدل‌های گارمزی و همکاران، مکانیسم خطر/ حفاظتی، چارچوب انعطاف پذیری کنشی کامپفر، عوامل انعطاف پذیری کنشی درونی، عوامل معنویت/ انگیزشی، صلاحیت‌های شناختی، صلاحیت‌های رفتاری/ اجتماعی، صلاحیت‌های جسمی و بهزیستی جسمانی، مدل‌های مفهومی انعطاف پذیری کنشی، مدل‌های متمرکز بر متغیر، مدل جمع پذیر، مدل تعاملی، مدل غیر مستقیم، مدل‌های متمرکز بر شخص، ویژگی‌های افراد تاب آور، ویژگی های افراد دارای انعطاف پذیری کنشی، روش های ایجاد انعطاف پذیری کنشی، دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی، دیدگاه فردریکسون و توگد، دیدگاه ماتسن، دیدگاه روانشناسی مثبت گرا، راه های ارتقای انعطاف پذیری کنشی، نقش محیط در انعطاف پذیری کنشی و در ادامه…

انعطاف پذیری کنشی چیست، روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری، رابطه بین انعطاف پذیری کنشی و عاطفه مثبت و منفی، عوامل موثر بر انعطاف پذیری کنشی، مولفه های انعطاف پذیری کنشی، مقایسه انعطاف پذیری کنشی و احساس بهزیستی ذهنی، رابطه سبک های مقابله ای و انعطاف پذیری کنشی، رابطه ی باورهای مذهبی و انعطاف پذیری کنشی، اثربخشی گروه ‌درمانی فعال ‌ساز رفتاری بر انعطاف‌ پذیری کنشی، مقایسه انعطاف پذیری کنشی و خودکارآمدی زنان، سوابق پژوهشی مرتبط با انعطاف پذیری کنشی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 53
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Enetafpaziri_Koneshi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی

انعطاف پذیری کنشی یک فرایند است که در زندگی واقعی تاب آفرینی نامیده می شود. همه انسان ها دارای توانایی ذاتی برای تاب آوری هستند. برخی از ویژگی انعطاف پذیری کنشی درونی است و انسان آن را دارد یا می تواند به دست بیاورد. اما، بعضی دیگر فقط با پرورش آنان در محیطی تاب آفرین (مانند خانه و مدرسه) به دست می آید. بنابراین به شما خواننده عزیز توصیه می شود که برای بهبود سطح کیفی بهداشت روانی خود به این موارد توجه داشته باشید که در رویارویی با عوامل تنش زا به نقاط قوت افراد، خانواده، مدرسه، محیط و جامعه توجه شود. یعنی، در برابر موقعیت های مختلفی که برای شما پیش می آید به جای اینکه به نقاط ضعف و ناتوانایی های خود تمرکز داشته باشید. (همنورد، 1396) (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی).

انعطاف پذیری کنشی نوعی ویژگی است که از فردی به فرد دیگر متفاوت است و می تواند به مرور زمان رشد کند یا کاستی یابد. پژوهشگران در مطالعه های خود دریافته اند بسیاری از انسانها که در معرض آسیب قرار گرفته اند، می توانند به سلامت از آن بگذرند و حتی به رشدی بیش از پیش دست یابند. این تحقیقات نشان داده است که میزان عوامل خطر و عوامل محافظ نقش بسیار مهمی در سوق دادن افراد به سمت انعطاف پذیری یا آسیب روانی اجتماعی دارد. عوامل خطر شرایط و وضعیت هایی هستند که احتمال آسیب روانی- اجتماعی را در شخص افزایش می دهند، مثل فقر، شکست تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی تحصیلی) ولی عوامل محافظ شرایط و وضعیت هایی هستند که احتمال آسیب روانی- اجتماعی را در شخص کاهش می دهند، مثل داشتن اعتماد به نفس، شرایط مهربانانه در خانواده. (رفیعیان و همکاران، 1395).

پیشینه تحقیق (پژوهش) انعطاف پذیری کنشی

مار و همکاران (2016) در طی پژوهشی بر روی بیماران وابسته به سوء مصرف مواد تاثیر گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر را بر میزان تاب آوری و عزت نفس در یک نمونه 30 نفری را بررسی نمودند و گزارش کردند که اقدامات درمانی بعد از 14 جلسه بر روی گروه آزمایش تاثیر زیادی در افزایش تاب آوری و عزت نفس افراد مبتلا به سوء مصرف مواد دارد. یون (2016) در پژوهشی که بر روی بیماران وابسته به سوء مصرف مواد انجام داد به بررسی باورهای فراشناختی با وسوسه مصرف مواد در یک نمونه 200 نفری پرداخت. وی بیان کرد که بین باورهای فراشناختی نشخوارفکری و اطمینان شناختی ضعیف با وسوسه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

مایر (2008) تحقیقی با عنوان مقایسه نشخوار فکری و انعطاف پذیری کنشی و ادراک استرس را در بین بیماران وابسته به سوء مصرف مواد و افرا عادی انجام دادند. این پژوهش بر روی 100 بیماران وابسته به سوء مصرف مواد و 100 فرد بهنجار انجام پذیرفت نتیجه نشان داد که بیماران وابسته به سوء مصرف مواد از لحاظ مقایسه نشخوار فکری و ادراک استرس با افراد سالم متفاوتند و در واقع ادراک استرس بالاتری دارند و پاسخ های نشخواری و منحرف کننده حواس بالاتری نسبت به افراد سالم دارند.

شارون جیل و ویل کاسپی (2006، به نقل از فارسی نژاد، 1396) در بررسی یک نمونه 180 نفری بیماران وابسته به سوء مصرف مواد به مطالعه افسردگی و استرس به عنوان پیش بین‌های سبک های انطباق روانی پرداختند. این پژوهش نشان داد در بیماران وابسته به سوء مصرف مواد افسردگی و استرس با سبک مسئله مدار رابطه منفی دارد و بطور منفی آن را پیش بینی می کند در حالیکه با افسردگی و استرس (مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی + اختلال افسردگی) با سبک های گریز و هیجانی رابطه مثبت معناداری دارد.

منابع فارسی و غیر فارسی

مهریار، امیرهوشنگ و جزایری، مجتبی. (1394). اعتیاد، پیشگیری و درمان. تبریز: نشر روان.
محبی، عبدالرضا. (1392). مقایسه استرس ادراک شده و انعطاف پذیری کنشی معتادین با افراد سالم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
ملکی، علیرضا. (1395). مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی و مدیریت استرس بر سلامت روان بیماران ام اس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
نادری، سالم. (1393). رابطه بین وسواس مطالعه و ویژگی های شخصیتی با سبک مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد.
ناظر، علی؛ معتمدی، رضا؛ افسری، رضا؛ زمان، مینا؛ رضازاده، محمد؛ تقوی، محمد و مریدی، فرشاد (1395). بررسی اختلالات روانی در معتادین به مواد افیونی. مجله سلامت.
نوری زاده، مریم؛ حسین پور، فاطمه؛ و غنی آبادی، کاظم. (1389). افراد انعطاف پذیر این گونه اند… . ماهنامه پیام مشاور: نشریه مشترک دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ومرکز مشاوره دانشگاه تهران (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی).

Rasel, H. (2015). The effect of trans theoretical model group therapy on the meta cognitive beliefs of abusing in drug abuser. journal of Applied Psychology, volume 86, issue 3, 401-409.
Scragg, P. (2012). Metacognitive therapy Developed by Adrian Wells. Trauma clinic LTD & university collage, London.
Stive, W. (2016). Resilience and organizational citizenship behavior intentions: pair rewards fair treatment. journal of social psychology. 142,3.
VanBerkel, H. & HaleyKathryn, T. (2013). Investigating personality characteristic, stress and copping stress in abusing in drug abuser. International journal of psychological, vol, 2, 134-149.
systemic eohtext: Erolution of the child. American journal of Orghopsychiatry 71.:290-297.
Weinstein ND, Rothman AJ, Sutton SR. Stage theories of health behavior: conceptual and methodological issues. Health Psychol 2010; 17: 260-99.
Yilmaz, E.A. Gencoze, T., Wells, A. (2014). The causal role of meta cognitions in the development of anxiety, stress and depression:prospective study.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *