مبانی نظری پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق تعهد سازمانی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق تعهد سازمانی دارای کلید واژه های تاکیدی: مبانی نظری پیشینه تحقیق تعهد سازمانی، فرآیند ایجاد تعهد سازمانی، نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی، عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی، خرید اینترنتی مبانی نظری پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ……در 20 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

  • نوع فایل : DOC
  • تعداد صفحات : 20
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

مبانی نظری پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

 در مورد تعریف تعهد سازمانی و شاخص های آن توافق همگانی وجود ندارد. با توجه به همین تعاریف متعدد، درباره ی سنجش آن نیز توافق همگانی وجود ندارد (بکر ، 1992). اکثر محققان، تعهد سازمانی را یک حالت روانشناختی دانسته اند که رابطه ی کارمند با سازمان را شرح می دهد (روسیو ،1989).

عده ای آن را تمایل کارکنان برای باقی ماندن در سازمان می دانند (گروکسی ، 1996؛ هربی ناک و آلوتو ، 1972؛ لی ، 1971). تعاریف دیگر شامل دلبستگی به سازمان (مودی و دیگران، 1979)، هماهنگی اهداف شخصی و سازمان (بوچونان ، 1974) و بروز رفتارهایی برای پاداش های ارزشمند (مایر و آلن، 1984) است. کاشمن (1992)، تعهد سازمانی را درجه ای که یک شخص ارزش ها، اهداف، حس وفاداری و وظیفه شناسی به محل کار خود را درونی می کند، تعریف کرد و بیان کرد که به واسطه ی تعهد، یک هدف یکسان قوی در بین کارکنان و گروه های کاری شکل می گیرد.

مبانی نظری پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

دیدگاه­های مربوط به ابعاد تعهد سازمانی

دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت

پورتر، کامپتون و اسمیت (1976) تعهد، به این معناست که فرد تا چه حدی هویت خود را با یک سازمان مشخص می شناسد و به آن سازمان دلبستگی دارد که حداقل به وسیله سه عامل مشخص می شود:
1-اعتقاد به اهداف سازمان و پذیرش آنها
2-تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمان
3-تمایل شدید به باقی¬ماندن و حفظ عضویت خویش در سازمان

دیدگاه اتزیونی

اتزیونی (1961) (به نقل از دولت خواهان، 1380) بر این نکته پافشاری داشت که قدرت و اختیار سازمانی که بر اعضا حاکم است، ریشه در ماهیت مشارکت یا تعهد کارکنان در سازمان دارد. به اعتقاد او تعهد سازمانی دارای ابعاد سه گانه ی زیر است:

تعهد اخلاقی :

تعهد اخلاقی یا وجدانی بیانگر نوعی گرایش شدید و مثبت به سازمان است که مبتنی بر درونی شدن اهداف، ارزش ها و هنجارها و مبتنی بر تعیین هویت یا سازمان می باشد. از این رو کارکنان به فعالیت های سازمانی متعهد می شوند، زیرا احساس می¬کنند که سازمان اهداف اجتماعی مفیدی را دنبال می کند.

تعهد حسابگرانه :

این بعد از تعهد سازمانی بیانگر احساس پیوستگی کارکنان با سازمان است و مبتنی بر رابطه ای تبادلی است که بین اعضا و سازمان برقرار می گردد. براساس این تعریف از تعهد سازمانی، کارکنان به خاطر رابطه ی تبادلی سودمند میان نقش هایی که در سازمان ایفا می کنند و پاداش هایی که بابت آن دریافت می کنند، به سازمان متعهد می شوند.

تعهد به دیگری :

اتزیونی این شکل از تعهد را نوعی گرایش یا نگرش منفی نسبت به سازمان معرفی می-کند که در موقعیت هایی که رفتار فرد به شدت محدود شده است، نمود پیدا می کند. در واقع فرد در صورت فراهم شدن شرایط لازم، سازمان را ترک می کند.

مبانی نظری پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

بخش­های مختلف تعهدسازمانی می­تواند نتایج مطلوب و نامطلوبی را برای فرد و سازمان درپی داشته باشد. تحقیقات زیادی درباره تأثیر تعهدسازمانی بر عملکردشغلی، رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی، ترک خدمت کارکنان، غیبت و تأخیر کارکنان انجام شده است که نتایج آنها بیشتر مستقیم و ارتباط تعهد سازمانی با ترک خدمت، غیبت و تأخیر کارکنان معکوس است. تحقیق در زمینه پیامدهای تعهدسازمانی نشان می­دهد که تعهد عاطفی مستحکم­ترین رابطه را با سلامت کارکنان دارد و تعهدهنجاری هم عامل پیش­بینی­کننده­ای به شمار می­آید. از طرف دیگر تحقیقات آلن و مایر و همکاران نشان می­دهد که تعهد مستمر رابطه معکوس با شاخص­های سلامت روانی مانند استرس دارد. این امر مایر و همکاران را به سمت این فرض رهنمون کرد که تعهد عاطفی مزایای روانی برای کارکنان به همراه دارد درحالی که تعهدمستمر در این زمینه هزینه­هایی را بر دوش آنان می­گذارد؛ به عبارت دیگر داشتن احساس گیرافتادن» در درون سازمان برای کارکنان، هم استرس­زاست و هم منبعی است برای تعارض درون خانواده­های آنان. در یک مطالعه موری و پورتر، پیامدهای مطلوب و نامطلوب ناشی از وجود تعهد سازمانی را در سه سطح (فرد، گروه و سازمان) تحلیل و مطرح کرده­اند که در جدول 2-3 مشاهده می­شوند (کرمانی، 1389).

بخشی از منابع فارسی :

1-ابراهیمی، احمد، 1378، تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی مدیران و معلمان مدارس دولتی مقطع راهنمایی شهرستان آمل، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

2-ابطحی، حسین؛ کاظمی، بابک،1380، بهره‌وری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

3-احمدی، الهه،1387، رابطه جوسازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی و خشنودی شغلی به‌منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان­شناسی صنعتی-سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

4-اخباری، مریم السادات، 1389، رابطه­ی تعهد سازمانی و حرفه­ای با متغیرهای سازمانی منتخب و تأثیر مداخلات انجام‌شده بر روی متغیرهای پژوهش در شرکت پالایش نفت استان اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

5-استرون، حسین،1377، تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش، سال پنجم، شماره­ی 17.

6-اسلامی وقار، مریم، 1388، رابطه خودپنداری فردی و جمعی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

7-اسماعیلی، کوروش، 1380، تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره­ی 112. صص 69-66.

8-امیر سالاری، یعقوب، 1386، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده کاربر رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه استان فارس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

9-امیری، فرزاد، 1388، بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و تعهد سازمانی و بهره­وری دبیران دوره راهنمایی شهرستان فلاورجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

10-برهانی، فاطمه، 1381، بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

11-جمشیدی، عالیه، 1379، بررسی کیفیت زندگی کاری (QWL) کارکنان مرکز توان‌بخشی روزانه­ی دولتی بهزیستی استان تهران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و توان‌بخشی. تهران.

بخشی از منابع انگلیسی :

69-Adhikari, D. R., Gautam, D. K. 2010. Labor legislations for improving quality of work life in Nepal. International Journal of Law and Management, 52(1): 40-53.

70-Ahmad, A. 2008. Direct and indirect effects on work-family conflict on job performance. The journal of international management studies, 3: 176-179.

71-Allen, J., Meyer, P. 2002. Tree Component of Organizational Commitment-Human Resource. Management Review, 1(1):61-68.

72-Allen, N. J., Meyer, J.P. 1990. The measurement and antecedents of affective continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18.

73-Allen. G.J. 1996. On developing a General Index of work commitment. Journal of vocational behavior.

74-Allen. N. J. 2007. Organizational commitment. Encyclopedia of industrial and organizational psychology. SAGE publications, 1: 548-551.

75-Aycan, Z. 2005. Relative contributions of childcare, spousal and organizational support in reducing work-family conflict for men and women: the case of turkey. Sterols: A journal of research.

76-Bailyn, L. 1970. Career and family orientations of husbands and wives in relation to marital happiness. Human Relations, 23: 97-113.

 77-Balfour, D. L., Wechsler, B. 1996. Organizational Commitment: Antecedents and out comes in public organizations. Public productivity Management Review, 19(3): 256-277.

78-Bateman, T., Strasser, S. 1984. A longitudinal analysis of the antecedents of organizational commitment. Academy of Management Journal, 21: 95-112.

دیدگاه مشتریان

دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد

18,900 تومان

بروزرسانی و پشتیبانی مادام العمر

ضمانت بازگشت وجه محصول

گارانتی کیفیت اورجینال

افزودن به سبد خرید
1فروش 339 بازدید

جزئیات محصول

تاریخ انتشار:
۹۸,۰۴,۱۸
برچسب ها

محصولات مرتبط

محصولات پر فروش شهر فایل