پیشینه تحقیق درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو

پیشینه تحقیق درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو

توضیحات

پیشینه تحقیق درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پیشینه تحقیق درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو دارای کلید واژه های تاکیدی:

مروری بر درمان شناختی -رفتاری معاصر با زوج ها و خانواده ها، فوت و فن های تغییر زوج ها و خانواده ها، انتظارات و معیارها، فرایندهای شناختی داتیلیو، توجه انـتخابی، فرضیات، اسنادها، انتظارات، معیارها، تحریفات شناختی رایج در مورد زوج ها و خانواده ها، استنباط دلبخواه‌، انتزاع انتخابی، ذهن خوانی،تعمیم بیش‌ازحد، مولفه طرحواره در نظریه شناختی –رفتاری، مفهوم طرحواره…..

افکار و طرحواره های خودکار، تشخیص طرحواره ها از خانوادگی اصلی و تاثیر آنها بر روابط زوج و خانواده، اصول درمان‌ شناختی-رفتاری، روش‌های ارزیابی‌ بالینی‌، مصاحبه مشترک اولیـه‌، تکنیک های شناختی –رفتاری، تعلیم و آشنا کردن زوج ها و اعضای خانواده با مدل شناختی-رفتاری، تشخیص افکار خود آیند و هیجانات و رفتار های مرتبط،بررسی طرحواره ها و بازسازی طرحواره ها، طرحواره های سخت، تغییر در طرحواره های خانوادگی، تکنیک های رفتاری، راهبردهای حل مساله، مداخلات هیجانی کم و افراطی، مداخلات و تکنیک های تناقضی، آموزش جرات ورزی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو، در  56 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل :  Doc (در قالب 2 فایل Word مجزا)
💠تعداد صفحات : 56
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

پیشینه تحقیق درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو

پیشینه تحقیق درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو

درمان شناختی- رفتاری برای زوج ها و خانواده ها، امروزه اصلی مهم در درمان است. کاربرد CBT برای مشکلات روابط خصوصی، تقریبا پنجاه سال قبل در نوشته های آلبرت الیس آمده است که نقش برجسته شناخت را در مسایل زناشویی نشان می دهد. الیس و هارپر و همکارانش معتقد بودند که ناکارامدی ارتباط زمانی اتفاق می افتد که افراد

1) بر عقاید غیر واقعی یا نامشخص خود در رابطه با طرفین پافشاری کنند.

2) ارزیابی های منفی دارند وقتی فرد و رابطه مطابق با انتظارات غیر واقعی آنها عمل نمی کند، زمانی که فرایندهای منفی شناخت صورت می گیرند: فرد عواطف منفی را تجربه می کند (عصبانیت، ناامیدی و اوقات تلخی) و شیوه های رفتاری منفی در رابطه خود در پیش می گیرد(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه، سجادیان و بهرامی، 1391).

در‌ دهه‌های‌ 1960 و 1970، رفتار درمانگران برای پرداخـتن بـه رفتارهای‌ مشکل‌دار بزرگسالان و کودکان از اصول نظریه یادگیری استفاده‌ کردند. بسیاری از اصول و روش‌های رفتاری که در درمان انفرادی‌ از آنها استفاده می‌شد، بعدها برای‌ زوج‌های‌ ناراضی‌ و پس از آن‌ برای خانواده‌ها‌ به‌ کار‌ گرفته شد. به عنوان مثال، استوارت‌ (1969)، لیبرمن‌ (1970) و وایس‌ ، هوپس‌ و پاتـرسون (1973) برای‌ تسهیل تعامل‌های ارضاکننده زوج‌های مشکل‌دار و خانواده‌ها‌ از نظریه‌ مبادله اجتماعی و اصول یادگیری عامل استفاده کردند (به نقل از داتیلیو و بیرشک،a 1385).

این‌ کار باعث‌ شد‌ که تحقیقات بعدی زوج درمانگران به سمت شناسایی‌ اهمیت مداخله عـوامل شـناختی و الگـوهای تعاملی رفتار سوق داده‌ شود. قبل از ارایـه‌ نـظریه‌های‌ اصـلی‌ خانواده درمانی، اینگونه مطرح‌ شده بود که شناختارها را می‌توان به عنوان‌ بخش فرعی درمان در الگوی رفتاری مورد استفاده قرار داد (مارگولین‌ و وایس، 1978).

تحریفات شناختی رایج در مورد زوج ها و خانواده ها

بک و همکارانش(1979) علاوه بر افکار اتوماتیک و طرحواره ها به شناسایی، تحریفات شناختی، یا خطاهای پردازش گری اطلاعاتی پرداختند که به شناخت ها کمک می کنند تا منابع ناراحتی و تضاد در زندگی افراد شوند. براساس سنخ شناسی باکام و همکارانش (1989)، آنها منجر به به ادراک ها، اسنادها، انتظارات، فرضیات و معیارهای تحریف شده یا نامناسب می شوند. لیست زیر شامل توضیحاتی در مورد این تحریفات شناختی است و همچنین مثال هایی در مورد چگونگی وقوع آنها در روند تعاملات زوج ها و خانواده ها ارائه شده است (داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

استنباط دلبخواه‌ :

نتیجه‌گیری‌هایی که در غیاب شواهد اثباتی‌ صورت می‌گیرند، اغلب در اسنادها و انتظارات‌ نابجا دخیل‌اند. به‌ عنوان مثال، والدینی که نوجوان آنها نیم ساعت بعد از موعد مقرر به خانه رسیده است نتیجه می گیرد که “او دوباره به کارهای خلاف رو آورده است”.

ذهن‌خوانی ‌:

شکلی از‌ استنباط‌ دلخواه است که در آن فرد معتقد است می‌داند که دیگری چه فکر یـا احـساسی دارد، بـدون‌ اینکه مستقیما با آن شخص ارتباط برقرار کرده بـاشد. به‌عنوان مـثال، شوهری از سـاکت‌بودن هـمسرش نـتیجه مـی‌گیرد که او از ازدواجشان ناراضی است و حتما به جداشدن از‌ وی‌ فکر می‌کند.

انتزاع انتخابی :

اطلاعات از زمینه بیرون کشیده می‌شوند و جزئیات خاصی پررنگ شده، و سایر اطلاعات مهم نادیده گرفته‌ می‌شوند. به‌عنوان مثال،زنی که شـوهرش صبح‌ها جواب سلام او را نمی‌دهد،نتیجه می‌گیرد که شوهرش او را‌ نادیده‌ گرفته است، حتی‌ اگر‌ شوهرش جای خود را سرمیز صبحانه به او بدهد.

تعمیم بیش‌ازحد:

یک اتفاق جزیی، به موقعیت‌های مشابه در سایر زمینه‌های وابسته‌ و غیروابسته تعمیم داده می‌شود و اغلب با توجه انـتخابی هـمراه می‌شود. مثلا، بعد‌ از‌ مرافعه‌ با شوهر، زن نتیجه‌ می‌گیرد که«همه مردان شبیه همند».

مولفه طرحواره در نظریه شناختی –رفتاری

واژه طرحواره در اصل ریشه یونانی کلمه Scheen به معنای “داشتن” و یا شکل گرفتن” است. آرون بک معتقد است که طرحواره های هیجانی نقش اصلی در ارتباط با موضوعات تکراری در تداعی آزاد، تصورات و رویاها، ایفا می کنند. او معتقد بود که طرحواره ها ممکن است عملا مدت ها غیر فعال باشند اما بعدا تقویت یا خاموش شوند که نتیجه تغییرات در نوع داده های دریافتی از محیط است(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

بعدها نظریه پردازان دیگر، مفهوم اصلی طرحواره را توسعه دادند. برای مثال سگال (1988)نوشت که طرحواره ها شامل ” عناصری سازمان یافته از واکنش ها و تجارب گذشته هستند که پیکره ای پیوسته و پایدار از اطلاعات قابل هدایت برای ادراک و تصدیق های بعدی را شکل می دهند”. یانگ (1990) زمانی کاربرد روش متمرکز بر طرحواره در اختلالات شخصیتی را معرفی کرد، این مفهوم را گسترش داد. یانگ اظهار کرد که اگر چه بک و همکارانش (1979) به اهمیت طرحواره ها در درمان اشاره کردند، اما راهکارهای درمانی خاص بسیار اندکی را برای پروتکل های درمانی خود تا به امروز ارائه کرده اند.

به همین دلیل یانگ مدل بک از طرحواره را توسعه داد و معتقد به یک نظظریه چهار سطحی بود که شامل 1) طرحواره های ناسازگار اولیه2) نگهداری طرحواره 3) اجتناب از طرحواره 4) جبران طرحواره می شد(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

اگر چه طرحواره درمانی متمرکز بر روی زوج ها و خانواده ها شامل توجه به طرحواره های شخصی خود افراد می شود، اما تاکید بیشتر روی سیستم رابطه ای و طرحواره هایی است که به طور ویژه، حول شخص در رابطه گسترش می یابند. همچنین طرحواره درمانی از خانواده اصلی و تجارب اولیه افراد با اعضاء خانواده استفاده می کند(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو + منابع فارسی

اعتمادی، عذرا؛ نوابی نژاد، شکوه؛ احمدی، سید احمد.، فرزاد، ولی اله. (1385). بررسی اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری برصمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. مطالعات روان شناختی، دوره ی2، شماره 1 و 2: 87-69.
امیدوار، بنفشه؛ فاتحی زاده، مریم السادات؛ احمدی، سید احمد. (1388). بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی دانشجویان در آستانه ازدواج در شهر شیراز. خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 18: 246-231.
پیرفلک، مهرداد؛ سودانی، منصور؛ شفیع آبادی، عبدالله. (1393). اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی-رفتاری (GCBCT) بر کاه دلزدگی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال چهارم، شماره 2: 267-247.(درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو).

داتیلیو، فرانک و بیرشک، بهروز. (a1385). رفتار درمانی شناختی زوج ها- بخش اول: مقاله مروری. تازه های علوم شناختی، سال 8، شماره 2: 81-72.
داتیلیو، فرانک و بیرشک، بهروز. (b1385). رفتار درمانی شناختی زوج ها- بخش دوم: مقاله مروری. تازه های علوم شناختی، سال 8، شماره 3: 80-71.
دتیلیو، فرانک. (2010). درمان شناختی رفتاری با زوجها و خانواده ها: راهنمای جامع برای درمانگران. ترجمه نبی الله خواجه، پریناز سجادیان، فاطمه بهرامی (1391). تهران: ارجمند.

ذوقی پایدار، محمد رضا؛ سهراب اسمرود، فرامرز؛ و یعقوبی، ابوالقاسم. (1392). اثر بخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه و افسردگی جانبازان. مطالعات زن و خانواده، دوره 1، شماره1: 118-99.
علی اکبری دهکردی، مهناز. (1386). بررسی مقایسه ای ملاک های همسر گزینی در دختران جوان شهر اهواز. دانشور رفتار، شماره 25: 84-75.
فتوحی بناب، سکینه؛ حسینی نسب، سید داوود؛ و هاشمی نصرت آباد، تورج. (1390). اثربخشی زوج درمانگری شناختی – رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج های ناسازگار. مطالعات روان شناختی، دوره 7، شماره2: 58-37.

بخشی از منابع لاتین

Amoto, P. R., & Booth, A. (1991). The consequences of divorce for attitudes toward divorce and gender roles. Journal of Family Issues. 1991; 12: 306-322.
Bandura,A.(1994).Self-efficacy.In V.S.Ramchaudran(Ed).Encylopedia Of Human Behavior.VOL.4,pp.71-81.New York.
Bandura,A.(1997).Self-efficacy,The Exercise Of Self- Control.New York:W.H.Freeman &Co.
Baron, R., & Byron, D. (1997). Social psychology. A Viucom Company
Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and the Family, 62,964–980.

Brown,B.L.(1999).Self-efficacy Beliefs And Career Development Clearing House On,Erice Digest,NO.205.
Buss.D.U., & Barnes, M.F. (1986) Preferences in human mate selection. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 559-570.
Carcia,J.N., & Decaso,A.M.(2006).Changes In Writing Self-efficacy And Writing Products And Processes Throgh Specific Training In The Self-efficacy Beliefs Of Students With Learning Disabilities.A.Contemporay Journal.(درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو).
Carey, K. M. (2005). Effects of childhood family environment on marital attitudes. M.A. Dissertation. Truman State University, 2005. P. 137.

Carroll, J.S., Badger, S., Yang, C. (2006). The ability to negotiate of the ability to love?: Evaluating the developmental domains of marital competence. Journal of Family Issues;27:1001–1034.
Gilcksohn, J & Golan, H. (2001) Personality and Individual Differences, 30, 7, 1199-1209.
Risch, S. C., Jodl, K. M.,& Eccles, J. S. (2004). Role of the father-adolescent relationship in shaping adolescent’s attitude toward divorce. Journal of Marriage and Family; 66(1): 46-58.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیشینه تحقیق درمان شناختی_رفتاری به شیوه داتیلیو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1291
0 فروش 1291 بازدید