نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4571 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق CBT به شیوه داتیلیو منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) CBT به شیوه داتیلیو دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

درمان شناختی رفتاری (CBT) چیست، تعریف مفهومی و عملیاتی CBT به شیوه داتیلیو، تکنیک های شناخت درمانی، بررسی اثربخشی آموزش cbt به شیوه داتیلیو، مولفه هایCBT به شیوه داتیلیو، عوامل موثر بر CBT مبتنی بر شیوه داتیلیو، نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با شیوه داتیلیو، فوت و فن های تغییر زوج ها و خانواده ها، انتظارات و معیارها، تحریفات شناختی رایج در مورد زوج ها و خانواده ها، استنباط دلبخواه‌، ذهن‌خوانی، انتزاع انتخابی، تعمیم بیش‌ازحد، بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی‌، شخصی‌سازی، تفکر دو وجهی، برچسب‌گذاری، دید تونلی، توضیحات سوگیرانه، مولفه طرحواره در نظریه شناختی رفتاری، مفهوم طرحواره، افکار و طرحواره های خودکار، تشخیص طرحواره ها از خانوادگی اصلی و تاثیر آنها بر روابط زوج و خانواده، اصول درمان‌، روش‌های ارزیابی‌ بالینی‌، مصاحبه مشترک اولیـه‌، پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌های انفرادی، مشاهده رفتاری، تکنیک های شناختی رفتاری و در ادامه…

مروری بر درمان شناختی رفتاری معاصر با زوج ها و خانواده ها، تعلیم و آشنا کردن زوج ها و اعضای خانواده با مدل شناختی-رفتاری، تشخیص افکار خود آیند و هیجانات و رفتار های مرتبط، بررسی طرحواره ها و بازسازی طرحواره ها، طرحواره های سخت، تغییر در طرحواره های خانوادگی، تکنیک های رفتاری، آموزش ارتباط، راهبردهای حل مساله، مداخلات هیجانی کم و افراطی، قرارداد های وابستگی، آموزش جرات ورزی، مداخلات و تکنیک های تناقضی، تمرین رفتاری، تکالیف خانگی، سوابق پژوهشی مرتبط با CBT به شیوه داتیلیو در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 54
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

CBT_datliv

مبانی نظری و پیشینه تحقیق CBT به شیوه داتیلیو

درمان شناختی رفتاری یا CBT (مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری) به شیوه داتیلیو بر تبادل تعامل میان زوجین یا اعضای خانواده، با تاکید خاص بر ماهیت روابط متعامل انتظار ها، باورها و اسنادها تمرکز دارد. بنای اصلی رویکرد شناختی-رفتاری، تمرکز بر افکار و ادراک ها و تاثیر آنها روی هیجان و رفتار است. بک و همکارانش(1979) علاوه بر افکار اتوماتیک و طرحواره ها به شناسایی، تحریفات شناختی، یا خطاهای پردازش گری اطلاعاتی پرداختند که به شناخت ها کمک می کنند تا منابع ناراحتی و تضاد در زندگی افراد شوند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق CBT به شیوه داتیلیو).

براساس سنخ شناسی باکام و همکارانش (1989)، آنها منجر به به ادراک ها، اسنادها، انتظارات، فرضیات و معیارهای تحریف شده یا نامناسب می شوند. لیست زیر شامل توضیحاتی در مورد این تحریفات شناختی است و همچنین مثال هایی در مورد چگونگی وقوع آنها در روند تعاملات زوج ها و خانواده ها ارائه شده است (داتیلیو، 2010؛ ترجمه کریمی و همکاران، 1396)

ماهیت ساختاری و همکاری ایجاب می کند که زوج ها یا اعضای خانواده اصول و روش های مربوط را بفهمند. درمانگر در ابتدا کلیت تعلیمی مختصری از مدل ارائه می دهد و به صورت دوره ای، در طی درمان به مفاهیم خاص اشاره می کند. علاوه بر ارائه چنین “سخنرانی کوچکی” درمانگر اغلب از درمانجوها می خواهد تا قسمت هایی از کتاب های مربوطه را بخوانند مانند کتاب عشق هرگز کافی نیست از بک (1988) و مبارزه برای زندگی زناشویی از مارک من (1994). همچنین مهم است که به درمانجوها توضیح داده شود که تکلیف خانگی بخش ضروری درمان محسوب می شود و کتاب شناسی نوعی از تکلیف خانه است که به آنها در جهت دهی برای مدل درمانی کمک می کند.

پیشینه تحقیق (پژوهش) CBT به شیوه داتیلیو

هویر، یوهمان، رامبو و جاکوبو (2014)پژوهشی با هدف کاهش عملکرد جنسی با کاربرد درمن شناختی و رفتاری انجام دادند. نمونه از 451 بیمار تحت درمان در یک درمانگاه از بیمارستان عمومی ماساچوست انتخاب شدند و پرسشنامه عملکرد جنسی قبل و بعد درمان را تکمیل نمودند. تقریبا دو سوم از بیماران اختلال عملکرد جنسی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد جنسی) را قبل از درمان گزارش دادند. کیربای و بوکام (2016) پژوهشی با هدف ترکیب درمان رفتاری ودرمان شناختی-رفتاری زوج ها در تنظیم احساسات زوج ها انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بعد از 16 هفته درمان ترکیبی مهارت های حل مساله، تنظیم احساسات، ارتباطات زوجین را به طور معناداری افزایش داده است.

احمدی و همکاران (2012) پژوهشی با هدف اثر بخشی درمان شناختی رفتاری زوج ها بر سازگاری زناشویی افراد مبتلا به PTSD انجام دادند. برای این منظور تعداد 60 افراد افراد مبتلا به PTSD که نمرات پایین در پرسشنامه سازگاری زناشویی کسب کردند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. نتایج تجزیه و تحلیل مانوا نشان داد که زوج درمانی شناختی رفتاری بر سازکاری زناشویی افراد مبتلا به PTSD موثر است.

نیل فروشان، احمدی، عابدی و احمدی (2016) به بررسی اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی زوجین نابارور می پردازند. برای این منظور تعداد 30 زوج را به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار دادند. و هر دو گروه توسط پرسشنامه افسردگی بک قبل و بعد درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش بعد از 6 جلسه درمان شناختی –رفتاری نشان داد که افسردگی زوجهای نابارور در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد به طور معناداری (p <0.0001) کاهش یافت و اثر آن است بطور قابل توجهی در زنان بالاتر از مردان بود (0.009 = p).

منابع فارسی و لاتین

پیرفلک، مهرداد؛ سودانی، منصور؛ شفیع آبادی، عبدالله. (1393). اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری (GCBCT) بر کاه دلزدگی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال چهارم، شماره 2: 267-247.
ذوقی پایدار، محمد رضا؛ سهراب اسمرود، فرامرز؛ و یعقوبی، ابوالقاسم. (1392). اثر بخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه و افسردگی جانبازان. مطالعات زن و خانواده، دوره 1، شماره1: 118-99.
هویلی پور، سارا؛ شفیع آبادی، عبد الله؛ و سودانی، منصور. (1391). اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات و نگرش های زناشویی فرزندان دختر در آستانه ازدواج کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، یافته های نو در روان شناسی، سال هفتم، شماره 23: 93-81.
نظری، وکیل؛ محمدخانی، پروانه؛ دولتشاهی، بهروز. (1390). مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده و زوج درمانی تلفیقی رفتاری در افزایش رضایت زناشویی. پژوهش های نوین روانشناختی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق CBT به شیوه داتیلیو).

Carcia,J.N., & Decaso,A.M.(2016).Changes In Writing Self-efficacy And Writing Products And Processes Throgh Specific Training In The Self-efficacy Beliefs Of Students With Learning Disabilities.A.Contemporay Journal.
Carroll, J.S., Badger, S., Yang, C. (2016). The ability to negotiate of the ability to love?: Evaluating the developmental domains of marital competence. Journal of Family Issues;27:1001–1034.
Salemeh F, Yaghobi T, Yaghobian, M., & Zakizadeh M.(2015). Comparison of views of male and female students about of marriage and family. The Second National Congress of Family Pathology. Family Research Institute. Shahid Beheshti University. 301.
Schwarzer,R., & Scholz,U. (2005).Cross-Cultural Assessment Of Coping Resources:The GeneralPerceived Self-efficacy Scale.Paper Presented At The Asian Congress Of Health Psychology:Health Psychology And Culture,Tokyo,Japan.p.28-29.
Shelton,S.(1990).Developing The Construct Of General Self-efficacy.Psychological Reports66
.Strong, B. (2008). The Marriage and Family Experience. Thomson Higher Education, 10 Davids Drive, Belmont, C.A. 94002- 3098

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق CBT به شیوه داتیلیو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *