مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلزدگی زناشویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلزدگی زناشویی

Rate this product

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلزدگی زناشویی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلزدگی زناشویی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

دلزدگی زناشویی و طلاق، دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی، دلزدگی زناشویی چیست، دلزدگشی زناشویی در روانشناسی، تعریف دلزدگی، دلزدگی بعد از ازدواج، چگونگی پدیدآیی و تحول دلزدگی، علائم دلزدگی زناشویی، تعریف دلزدگی زناشویی، مبانی نظری دلزدگی زناشویی، دلزدگی زناشویی از دیدگاه اصالت وجودی و روان تحلیل گری، سایر دیدگاه ها به دلزدگی، متغییرهایی که سبب تشدید دلزدگی می شوند، متغییرهایی که از دلزدگی پیشگیری می کنند، عوامل مرتبط بادلزدگی زناشویی، استرس و دلزدگی زناشویی، وظایف والدینی و دلزدگی زناشویی، دلزدگی زناشویی و طول مدت ازدواج و در ادامه…

تفاوت روند طبیعی زندگی مشترک و دلزدگی زناشویی، راه های جلوگیری از دلزدگی زناشویی، پیش بینی دلزدگی زناشویی، بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و دلزدگی زناشویی، بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی و باورهای بدکارکردی جنسی، بررسی رابطه دلزدگی زناشویی و دلزدگی شغلی زنان، بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی، اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی بر دلزدگی زناشویی زوجین، فرسودگی شغلی و دل‌زدگی زناشویی، رابطه کیفیت زندگی و دلزدگی زناشویی، پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی، شواهد تجربی در رابطه با متغیرهای پژوهش در داخل و خارج ایران و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 47 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 47
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

Delzadegi_Zanashoei

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلزدگی زناشویی

بررسی روانشناختی دلزدگی روابط زناشویی، رویکردی چند جانبه است که مزایای رویکردهای روان پویایی، نظام مند و رفتاری را با مزیت های دورنمای رویکردهای روانی اجتماعی و وجودی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، در هم می آمیزد. روان شناسی دلزدگی زناشویی به جای اینکه روی آسیب شناسی فرد یا زوج تکیه کند، بر روند دراز مدت و فرسایشی تضعیف روابط زناشویی متمرکز می شود که نتیجه تنش های تحمیلی از درون یا بیرون روابط است، به خصوص زمانی که شخص سعی می کند با روابط نزدیکش برای خود معنای وجودی پدید آورد.

دلزدگی زناشویی وضعیت دردناک فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است که کسانی را که انتظار دارند عشق رویایی و ازدواج به زندگیشان معنا ببخشد را متأثر می سازد. دلزدگی هنگامی بروز می کند که آنها متوجه می شوند که علی رغم تمام تلاش هایشان، رابطه شان به زندگی معنا نداده و نخواهد داد (ون پلت 2004، پاینز و نانز 2003، پاینز 1996 ترجمه شاداب 1381، 22).

دلزدگی زناشویی به علت مجموعه ای از توقعات غیر واقعی از همسر و ازدواج توأم با استرس ها (مبانی نظری پیشینه تحقیق استرس و نظریه های استرس) واقعیت ها وفراز و نشیب های زندگی بروز می کند (لینگرن 2003، پاینز 1996 ترجمه ی شاداب 1381). در واقع، هنگامی که زوجین با یکدیگر در روابط صمیمانه ادغام می شوند، هرکدام با مجموعه ای از رؤیاها و انتظارات وارد رابطه می شوند، هنگامی که این رؤیاها و انتظارات با تنبیه و تجارب استرس زا جایگزین می شوند، ازدواج و رابطه دچار زیان می شود و سرانجام با دلزدگی پایان می یابد (پیپل 2000). در واقع صمیمیت و عشق با هم رنگ می بازند و به همراه آن احساس خستگی عمومی عارض می شود. در شدیدترین نوع آن، دلزدگی برابر است با فروپاشی رابطه (مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلزدگی زناشویی).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی دلزدگی زناشویی

نادری و آزادمنش (1391) مطالعه ای با عنوان مقایسه دلزدگی زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمیت کارکنان زن و مرد انجام دادند.نمونه شامل 200 نفر از کارکنان (100 زن و 100 مرد) بود. نتایج نشان داد که در دلزدگی زناشویی و صمیمیت تفاوت معنی داری بین کارکنان زن و مرد وجود دارد اما در عملکرد خانواده بین کارکنان زن و مرد تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

منصور و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان رابطه بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکاری جنسی (مبانی نظری و پیشنه تحقیق بدکار کردی جنسی) و احقاق جنسی در زنان دارای همسر مبتلا به دیابت و مقایسه آن با زنان دارای همسر غیر مبتلا به این نتیجه رسیدند که؛ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی از میانگین پایین تر و در مؤلفه دلزدگی زناشویی و باورهای بدکارکردی جنسی نیز از میانگین بالاتری نسبت به زنان دارای همسر غیر مبتلا دیابتی برخوردار بودند. با توجه به این نتایج به نظر می رسد یکی از عوامل مهمی که در ایجاد یا افزایش دلزدگی زناشویی، تشدید باورهای غلط جنسی در زمینه عملکرد جنسی و میزان پایین احقاق جنسی در زنان تأثیر گذار است، اختلال و کژکارکردی جنسی در همسر می باشد.

Andi (2012) در تحقیقی، به بررسی رابطه میان هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیت پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که میان پنج عامل بزرگ شخصیت و هوش هیجانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی) همبستگی قوی وجود دارد این درحالی است که همبستگی وظیفه شناسی و همسازی نسبت به دیگر عوامل دیگر قوی تر است. Christopher و همکاران (2011) روابط میان پنج عامل بزرگ شخصیت، هوش هیجانی و خرسندی را مورد بررسی قرار داد نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مستقیمی میان هوش هیجانی و کلیه ی ابعاد شخصیتی به غیر از همسازی وجود دارد.

دلزدگی زناشویی + منابع فارسی و لاتین

پوریوسف، سیاوش. آزادفلاح، پرویز (1391). ارتباط بین ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی و سبک مقابله ای کارکنان، مجله رواشناسی، سال شانزدهم، شماره 4، ص 364-355.
شولتز، دی. و شولتز، اس. دی. (1381). نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: ویرایش.
منصور، محمود و دادستان، پریرخ.(1375). روانشناسی ژنتیک(2)، تهران: رشد.
صفری، شهربانو؛ گودرزی، حسنیه. (1388). بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر. فصلنامه ی رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال سوم، شماره3.
گل پرور، محسن، جوادیان، زهرا (1392) تبیین رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پسر به فرد غریبه و آشنا از طریق تعامل شناخت و شخصیت
محمدرضا تقوا – هادی عبدالهی .( زمستان 92) بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت بر هوش عاطفی و بهبود وتحول سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلزدگی زناشویی).

Andi, H, K. (2012). Emotional Intelligence and Personality Traits: A Correlational Study of MYEIT and BFI. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2 (10): 45-61
Allport, G. W. (1961). Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehart, & Winston. pp. 48
Barlett, C.P., & Anderson, C.A. (2012). Direct and indirect
relations between the Big 5 personality traits and aggressive and violent behavior. Personality and Individual Differences, 52, 870–875
Borgatta, E. F.(1964). The structure of personality characteristics. Behavioral Science, 9, 8-17
Carver, S. C., & Scheier, F. M. (1992). Perspectives on personality. New York: Allyn and Bacon
Digman, J. M. (1990). Personality Structure. Emergence of the five – factor model. Annual Review of Psychology
Golparvar, M., & Javadian, Z. (2012). Moderating effects of the big five personality factors on the relationship between perceived
organizational justice and organizational citizenship behaviors(OCBs). European Journal of Scientific Research

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلزدگی زناشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
18,900 تومان
تعداد بازدید: 580
4 فروش 580 بازدید