نویسنده
تاریخ انتشار
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3997 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمیختگی شناختی یا همجوشی شناختی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) آمیختگی شناختی و همجوشی شناختی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

همجوشی چیست، همجوشی یا آمیختگی شناختی چیست، تعریف مفهومی همجوشی شناختی، ابعاد همجوشی شناختی، عوامل موثر برهمجوشی شناختی، مولفه های همجوشی شناختی، نقش واسطه ای همجوشی شناختی، ساز و کار شناختی آمیختگی و نقش آن در مفهوم‌سازی‌های، ارتباط همجوشی شناختی با افسردگی، ارزشیابی برحسب RFT، اجتناب تجربه‌ای، دلیل آوری، الگوی آسیب‌شناسی روانی ACT، درهم آمیختگی فکر- عمل و اختلال وسواسی- جبری، احتمال این آمیختگی، اخلاق آمیختگی فکر-عمل، نقش همجوشی شناختی و حمایت اجتماعی، سوابق پژوهشی مرتبط با آمیختگی شناختی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 36
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Amikhtegi_Shenakhti

مبانی نظری و پیشینه تحقیق همجوشی شناختی یا آمیختگی شناختی

هم­جوشی شناختی مفهومی شناختی- اجتماعی است و چنان شخص را گیج می ­کند که پس از مدتی به عنوان تفسیر درست از تجارب شخص تلقی شده و دیگر قابل تشخیص از تجارب واقعی فرد نیست. به عبارت دیگر منظور از هم­جوشی شناختی این است که فرد طوری تحت تأثیر افکارش قرار گیرد که گویی کاملاً واقعی هستند و موجب می‌شوند رفتار و تجربه فرد بر دیگر منابع تنظیم رفتاری حاکم شوند و فرد نسبت به نتایج مستقیم، حساسیت کمتری پیدا می­کند. بر اساس نتایج مطالعات هم‌جوشی شناختی با رفتارهای اجتنابی، استرس، اختلالات روانی و فیزیکی، پریشانی روان­شناختی و سطوح پایین سلامت روان در ارتباط می باشد.

یکی از سازه‌های فراشناختی که در برخی اختلالات، از جمله اختلالات اضطرابی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب + اختلال های اضطرابی) به خصوص اختلال وسواس فکری-عملی، در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است، “اغتشاش فکر-عمل” (TAF) می‌باشد (برل و استارسویک، 2005). مفهوم اغتشاش فکر-عمل اولین بار بر روی بیماران وسواسی کشف شد. در جریان مطالعه افکار خودآیند ناخواسته به عنوان ویژگی اصلی اختلال وسواس فکری-عملی، مشاهده شد که تعدادی از بیماران مبتلا به این اختلال، اعتقاد دارند که افکار غیر قابل قبول و ناخوشایند آنها می‌تواند حوادث جهان بیرونی را تحت تاثیر قرار دهد (پیرس، 2007).

در طی رشد، زبان منبع مهم تنظیم رفتار انسان می‌شود. انسان‌های کلامی دنیا را از طریق روابط کلامی تجربه می‌کنند نه مستقیم. کارکردهایی که محرک از چهارچوب‌های رابطه به دست می‌آورد بر دبگر منابع تنظیم رفتار غلبه می‌کند، افراد کمتر با تجربه اینجا و اکنون و همایندی‌های مستقیم ارتباط دارند و بیشتر مغلوب قوانین و ارزیابی‌های کلامی‌اند. هیز و همکاران (2010) این فرایند را آمیختگی شناختی می‌نامند. به عبارت دیگر دلبستگی افراطی به محتوای لفظی که باعث می‌شود انعطاف پذیری روان شناختی، دشوار یا غیر ممکن شود.

پیشینه تحقیق (پژوهش) همجوشی شناختی یا امیختگی شناختی

اولین مطالعه تجربی آمیختگی فکر-عمل، بررسی مسئولیت پذیری ادراک (مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری) شده بود (راکمن، توردارسون ، شافران و وودی ، 1995، به نقل از امینی، دولتشاهی و پورشهباز، 1393). اما مطالعات بعدی پدیده آمیختگی فکر-عمل را در مسیر خودش مورد بررسی قرار داد (راکمن و شفران، 2004). اکثریت مطالعات تجربی انجام شده حاکی از یک رابطه متوسط بین آمیختگی فکر-عمل و شکایات وسواسی است (شفران و راکمن، 2004).

مطالعات مختلف، بین نمرات کلی مقیاس آمیختگی فکر-عمل، سیاهه وسواس فکری- عملی و مقیاس وسواس فکری- عملی پادوآ ، همبستگی از کم تا متوسط (بین 20% تا 38%)، را گزارش کرده‌اند (گیلیام و همکاران، 2004؛ راسین و همکاران، 2001 الف و ب؛ راسین و کاستر، 2003؛ اسماری و هالم استینسون، 2001؛ یورولماز و همکاران، 2004؛ اینشتین و منزیس، 2004؛ پورفرج و همکاران، 2008، به نقل از قمری گیوی، محمدی پورریک و میکائیلی، 1392).

پژوهش بخشی پور و فرجی (1394) با بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی نشان داد بین نشانه‌های وسواس و آمیختگی فکر- عمل همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و زیر مقیاس احتمال برای دیگری آمیختگی فکر-عمل بهترین پیش بینی کننده وسواس فکری-عملی و خوشه علائم وارسی و زیر مقیاس احتمال برای خود همینطور بهترین پیش بینی کننده وسواس فکری و خوشه علائم تردید است. همچنین بررسی شیرین زاده دستگیری، ناطقیان و گودرزی (1393) نشان دادند که بین باورهای درهم آمیختگی فکر-عمل و علائم اختلال وسواسی-اجباری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این در تحقیق بخشی پور و همکاران (1393) در دانشگاه شیراز، نتایج نشان داد که اغتشاش فکر-عمل اخلاقی در شکل گیری اختلال همبودی وسواس و افسردگی دارای اهمیت می‌باشد.

منابع فارسی و لاتین

طباطبایی، ع. (1392). اثر بخشی درمان فراشناختی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
عابدینی، الف. (1392). اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در افزایش امید، کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام، اس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
علیلو، م؛ حمیدی بگه جان، ص؛ پور شریفی، ح و شیروانی، الف. (1390). آمیختگی فکر-عمل و سرکوبی فکر در افراد دارای علائم وسواسی-اجباری، اسکیزو تایپی بالا و علائم همپوش. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره پنجم، شماره اول و دوم.
قمری گیوی، ح؛ محمدی پور ریک، ن؛ میکائیلی ن. (1392). نقش آمیختگی فکر-عمل در اختلال وسواس فکری-عملی و افسردگی اساسی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق همجوشی شناختی).

Albert, U., Maina, G., Bogetto, F., Chiarle, A., & Mataix-Cols, D. (2015). Clinical predictors of health-related quality of life in obsessive-compulsive disorder. Comprehensive psychiatry, 51(2), 193-200.
American Psychiatric Association. (2013). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM 5. bookpointUS.
Barrera, T. L., & Norton, P. J. (2009). Quality of life impairment in generalized anxiety disorder, social phobia, and panic disorder. Journal of Anxiety Disorders, 23(8), 1086-1090.
Batten, S. (2011). Essentials of acceptance and commitment therapy. Sage Publications.
Gaudiano, B. A., Herbert, J. D., & Hayes, S. C. (2010). Is it the symptom or the relation to it? Investigating potential mediators of change in acceptance and commitment therapy for psychosis.
Hayes, S. C., Levin, M., Plumb, J., Boulanger, J., & Pistorello, J. (2011). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior Therapy.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

3 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق همجوشی شناختی

 1. یاور خانی

  سلام.
  آیا منابع این فایل به روز هستش…؟

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود دوست گرامی.
   بله منابع به روز هستش.

 2. اکبری

  سلام امکانش هست سر فصل هاشو توضیح بدید…؟

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود وقت بخیر.
   کلمات کلیدی و سر فصل ها در پاراگراف آغازین بصورت مفصل توضیح داده شده.

 3. ماهان فدایی

  چرا قیمت بعضی از فایل هاتون گرونتر از جاهای دیگه س…؟

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود ماهان جان.
   قیمت ها بالا نیست، کیفیت محتوای محصولات به روز تر و با کیفیت تره مضاف بر اینکه پشتیبانی تمام وقت داریم و گارانتی بازگشت وجه، سایت دیگه ای را سراغ دارید تا این حد پیگیر مشتری و خواسته های مشتری باشه…؟ گاها پیش اومده ساعت ۴ صبح همکارانم جواب ایمیل، تیکیت، تماس و مشکل مخاطبین رو پاسخگو هستن، حالا بماند یک سری سایت ها فایل های ناقص و مرجوع رو zip و برای فروش قرار می دهند، به هر حال ما به کیفیت کار تیم شهر فایل ایمان داریم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *