نویسنده
تاریخ انتشار
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3227 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این مبانی نظری را به ضرس قاطع می توان به روز ترین و جامع ترین پیشینه پژوهش هوش اخلاقی دانست.

تعریف مفهومی و عملیاتی هوش اخلاقی، هوش اخلاقی چیست؟، هوش اخلاقی و مولفه های آن، عوامل موثر بر هوش اخلاقی، نظریه ها و دیدگاه های هوش اخلاقی، پیش بینی هوش اخلاقی، اصول ضروری هوش اخلاقی، همدردی، هوشیاری، خودکنترلی، توجه و احترام، مهربانی، صبر و بردباری، انصاف، ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه لنیک و کیل، صفات راسخ انسان، صفات نفسانی، فضایل اخلاقی، نهاد اخلاقی زندگی، اصل درستکاری، اصل مسئولیت پذیری، اصل دلسوزی، اصل بخشش، نکاتی برای ایجاد هوش اخلاقی، انتقال ارزش ها و پایه هوش اخلاقی، هفت فضلیت هوش اخلاقی،هفت اصل ضروری هوش اخلاقی و در ادامه….

تاثیر هوش اخلاقی و سلامت روان بر شادکامی، ماهیت و ضرورت هوش اخلاقی، ارتباط نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در رفتارهای پرخطر دانشجویان، ارتباط هوش اخلاقی و اجتماعی با نگرش پرستاران، تاثیر هوش اخلاقی در سازمان ها، رابطه بین هوش اخلاقی با عملکرد حسابرسان، بررسی رابطه ی هوش اخلاقی با کیفیت زندگی معلمان، هوش اخلاقی و بررسی کارکردهای آن در سازمان از منظر اسلام، بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش ‏های مذهبی، نقش خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی در عملکرد شغلی، سوابق پژوهشی مرتبط با هوش اخلاقی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 41
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Hoosh_Akhlaghi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی

هوش اخلاقی اشاره به توانایی اعمال اصول اخلاقی در اهداف شخصی، ارزش ها و فعالیت های فرد دارد و به مفهوم ظرفیت و توانایی درک مسائل خوب از مسائل بد است. بطور کلی شامل گستره ی فراشناختی یافراعملی است که واکنش شناخت ها، نگرش ها و فعالیت های اخلاقی را در چارچوب سیستم های ارزشی فردی امکان پذیر می سازد. و نقطه عطفی برای تمام هوش ها محسوب می شود. به دلیل اینکه هوش اخلاقی اشکال دیگر هوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می کند. در واقع هوش اخلاقی، هوشی حیاتی برای همه انسان ها است؛ زیرا نقطه عطفی برای تمام هوش ها محسوب می شود. به دلیل این که هوش اخلاقی اشکال دیگر هوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می کند. (صفرخانی، میترا 1395).

پژوهش های محققان تعلیم و تربیت نشان داده کودکانی که به هر دلیل هوش اخلاقی کسب نکرده اند در معرض خطرهای جدی قرار دارند. این کودکان به دلیل وجدان متزلزل، ضعف در مهار کردن امیال، رشد نیافتگی حساسیت های اخلاقی و باورهای که به گونه ای نادرست هدایت شده، تا حد زیادی به عقب افتادگی اخلاقی و اجتماعی دچارند. و همواره در بزرگسالی به شخصیت های نابهنجار و ناموفق تبدیل می شوند. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی).

بنابراین برای پرورش هوش اخلاقی فرزندان در دوران نوجوانی باید به او کمک شود با آرامش بیشتری این سال های پر فشار را پشت سر بگذارد. در خانواده ای که در آن افراد ارتباط ضعیفی با هم دارند و نسبت به هم بی تفاوت باشند، بچه ها به جای ارتباط با پدر و مادر دائم با تلویزیون و رایانه ارتباط برقرار می کنند و به دلیل این بی توجهی انتقال ارزش ها به فرزندان هم صورت نمی گیرد (مژدگان و نجفی، 1390).

پیشینه تحقیق (پژوهش) هوش اخلاقی

ابطحی وندری (1393) تحقیقی با عنوان رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر زنجان انجام دادند. و نتایج زیر به دست آمد: بین خلاقیت و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در ابعاد سازگاری اجتماعی قالب اجتماعی، مهارت اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه ای و روابط اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. و تنها بعد علائق ضد اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارد.

لیوارجانی و غفاری (1390) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 89-1388 انجام دادند. نتایج تحلیل نشان داد که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، همبستگی مستقیم معنی دار وجود داشت ولی بین مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی، همبستگی معنی دار نبود. در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تبیین سهم هر یک از متغیرهای هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی به تفکیک در پیش بینی پیشرفت تحصیلی نشان داد که از بین دو متغیر مورد مطالعه، متغیر هوش هیجانی بیشترین سهم را در تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشت.

جنینگ (2014) در تحقیقی به بررسی مهارت های اجتماعی و رفتاری و شکاف جنسیتی در پیشرفت تحصیلی اولیه پرداختند. در این مطالعه طول گروهی از کودکان از اوایل کودکستان تا کلاس پنجم مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که مهارت های اجتماعی و رفتاری اساساً اثرات مهمی بر نتایج تحصیلی کودک تا کلاس پنجم دارند. همچنین تفاوت های جنسیتی در اکتساب این مهارت ها نقش دارد، علاوه بر این بخش قابل توجهی از شکاف جنسیتی در نتایج دانشگاهی نیز ناشی از دوران مدرسه اولیه می باشد.

منابع فارسی و لاتین

مویس، دانیل و رینولدز، دیوید، (1394)، آموزش مؤثر، (ترجمه، محمد علی بشارت وحمید شمسی پور)، تهران: انتشارات رشد.
وست‌وود، پیتر، (1381)، آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه: روش‌های منطقی برای آموزش به کودکان دارای نیازهای ویژه، (ترجمه، شاهرخ مکوندحسینی)، تهران: انتشارات رشد.
یوسفی، علیرضا، قاسمی، غلام رضا و فیروزنیا، سمانه، (1388)، ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،سال9، شماره1، 79-84.
لواسانی، مسعود، کیوان زاده، محمد ,کیوان زاده، هدیه، (1395)، رابطه ویژگی های فردی، تحصیلی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، نشریه روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)، شماره74، 99-124.
مژدگان، سپیده و نجفی، مینا، (1393)، بررسی رابطه آموزه های دینی توسط والدین با پرورش هوش اخلاقی کودکان سنین 6 تا 12 سال شهر تهران 1389-1390، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی).

Wood, J.J., (2007), Effect of anxiety reduction on childrens school performance and social adjustment, Developemental Psychology, Vol.43, Pp.402-416.
Welsh, M., & Etal., (2005), Linkages between children,s social and academic competence: longitudinal analysis, Journal of school psychology, Vol.56, Pp.463-482.
Walker, A., & Nabuzoka, D., (2008), Academic Achievement and Social Functioning of children with and without learning difficulties, Educational Psychology, Vol, 31, Pp. 645-670.
Sansgiry, S.S., Bhosle, M., & Sail, K., (2009), Factors that affect academic performance among pharmacy students, Journal of pharm Education, Vol,89, Pp.101-120.Martin, J.H.,& Etal, (2006), Personality achievement test scores and high school percentile as predictors of academic performance across four years of coursework, Journal of research in personality, Vol.40, Pp.424-441.
Matson, J.L., & Boisjoli, J.A., (2008), Cutoff Scores for Matson Evaluton of Social Skills for Individual with severe Retardation for Adults with Intllectual Disability, Behavior Modificatin, Vol.39, Pp.109-120.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *