نویسنده
تاریخ انتشار
۵ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
2922 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی مدرسه منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) جو سازمانی مدرسه دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف جو سازمانی، تعاریف مفهومی جو سازمانی، ویژگی‌های جو سازمانی، نظریه های مرتبط با جو سازمانی، عوامل مؤثر بر جو سازمانی، انواع جو سازمانی، رویکرد های جو سازمانی، رویکرد ساختاری جو سازمانی، رویکرد ادراکی جو سازمانی، رویکرد تعاملی جو سازمانی، رویکرد فرهنگی جو سازمانی، ابعاد جو سازمانی، جو مدرسه به عنوان یک کیفیت اضطراری، جو مدرسه، منشأ شکل گیری جو سازمانی مدرسه، مفهوم پردازی هالپین و کرافت از جو مدارس، جو اجتماعی مدرسه، ابعاد بنیادی جو مدرسه، بعد اکولوژیکی، جو سازمانی مدرسه چیست، اهمیت سازمانی جو در عملکرد مدارس، جو سازمانی مدرسه و مسئولیت مدنی تحصیلی، رابطه بین جو سازمانی مدارس و توانمندسازی معلمان، رابطه جو سازمانی مدرسه و دلبستگی شغلی، سوابق پژوهشی مرتبط با جو سازمانی مدرسه در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 69
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

jave_sazemani_Madrase

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی مدرسه

جو سازمانی مجموعه ای از حالات، خصوصیات یا ویژگی های حاکم بر یک سازمان است که آن را گرم، سرد، قابل اعتماد، ترس آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده می سازد و از عواملی مانند رضایت شغلی، شخصیت، رفتار، سوابق، نوع مدیریت، فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش، ساختار، تکنولوژی و غیره به وجود می آید و سبب تمایز دو سازمان مشابه از هم می شود (میرحسینی، 1393 ).

جو مدرسه طبق تعریف هوی و میکسل (2005) مجموعه ای از ویژگی های درونی است که یک مدرسه را از مدارس دیگر متمایز می سازد و بر رفتارهای هریک از اعضاء مدرسه تاثیر می گذارد در این پژوهش جو مدرسه شامل پاسخ های دانش آموزان به سوالاتی نظیر” چیزی از وسایل من دزدیده شد- دانش آموز یا دانش آموزان دیگر مرا کتک زده یا به من آسیبی رساندند- دانش آموزان مرا مجبور به کارهایی کردند که دوست نداشتم و غیره می باشد. این سوالات بیشتر مطابق این تعریف هانسن و چایلدز (2005) است که می گویند: “جو مثبت مدرسه محیطی است پر از تشویق، گرمی و حرارت و پذیرش در جایی که به دانش آموز بها داده می شود و احساس امنیت و تعلق دارد”. (سنگری، 1395).

بالا بردن عملکرد تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) از دل مشغولی های مدیران مدارس، مربیان، والدین، دانش آموزان، سیستم های آموزشی و اجتماع بزرگتری است که مدرسه در آن وجود دارد . مدارس می توانند به عنوان سازمان هایی تلقی شوند که انسان هایی در آن مشترکا” فعالیت می کنند؛ آنها با تهیه برنامه های درسی و ایجاد خط مشی هایی که برای عملکرد بهینه و مناسب سازگار باشد ایفای نقش می کنند. چنین سازمان هایی دارای فرهنگ شناخته شده ای هستند که در طول زمان ایجاد گردیده اند. (هوی و میکسل، 2015).

پیشینه تحقیق (پژوهش) جو سازمانی مدرسه

جو سازمانی یکی از عوامل مهم تسهیل کننده یا باز دارنده روابط انسانی است، جو بسته یا مسموم که موجب ترس، بی اعتمادی و عدم بیان نیازها ومشکلات را به وجود می آورد ؛ سبب انسداد راه های برقراری روابط انسانی است. بالعکس در محیطی که افراد احساس آزادی، اعتماد, مالکیت و هویت می کنند بدون تردید زمینه های تبادل افکار، انتقال عواطف و احساسات و برقراری روابط انسانی فراهم می شود ( میر کمالی، 1389 ).

نتایج پژوهش هایی که در زمینه جو یک مدرسه صورت گرفته، بیانگر آن هستند که نوع جو پیامدها و تأثیرات متفاوتی را بر عملکرد و رفتار اعضای آن مدرسه دارد. وارگر و همکاران (2011)، معتقد اند: محیط مدرسه ای که بر ارزشمندی و احترام به اعضاء تأکید دارد می تواند باعث افزایش و تقویت توانایی های آنها شود. جهت دستیابی به این اصل مدیر به گونه ای به رهبری افراد می پردازد که تضمین کننده و فراهم آورنده ی احترام به فراگیران و کارمندان است و چون در این محیط افراد یکدیگر را دوست دارند و به هم احترام می گذارند در زمینه های آموزشی و اجتماعی و تجارب مربوط به آنها، سطح بالایی از وجدان و اخلاقیات در مدرسه حاکم شده و موفقیت هایی را برای افراد به دنبال دارد.

ارتباط میان جو مساعد در مدرسه و پیشرفت تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی) در بسیاری از تحقیقات به اثبات رسیده است. چون زمانی که فراگیران احساس امنیت (امنیت از نظر روانی در قالب احترام به حقوق آن ها فراهم می شود) در مدرسه دارند، یادگیری آن ها عمیق تر و موفقیت آمیزتر خواهد بود (استاف، 2007). مرکز خدمات انسانی دانش (2004)، بیان می کند که: مشخصه های جو مدرسه ای که حمایت کننده ی یادگیری یا مانع و مزاحم یادگیری باشد.

منابع فارسی و لاتین

حسن، ملکی (1386). برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: انتشارات مدرسه.
احمدی، امینه؛ دانش ثانی، زهرا (1395). اثر جو اجتماعی در شکل گیری ارتباطات دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستان های منطقه 15 شهر تهران. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، شماره 2، سال ششم، ص 22- 68.
تقی پور، حسینعلی، و غفاری، هاجر.(1394). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان خلخال در سال تحصیلی 89-88. مجله علوم تربیتی. ش 7.
روشنی، امیر.(1393). تأثیر جو اجتماعی مدارس بر تربیت شهروندی در تعامل با طبقه اجتماعی- اقتصادی و پایه های تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه ی شهر همدان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز (مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی مدرسه).
هوی، وین.ک، و میسکل، سیسل. (1389). مدیریت آموزشی تئوری، تحقیق و عمل. ترجمه سید محمد سید عباس زاده. ارومیه: دانشگاه ارومیه.

Kim,N.,& srivastava,R.K.,(1998).Managing intra organizational diffusion of teachnological innovation.Academy of management Journal.21.pp:193-210.
Levin, K. (1936) Frontiers in group dynamics: Concept, Method and reality in social equilibria and social change, Human relations, (1).
Macintosh, James Ian(1985). Dimensions and Determinants Of School Social Climate in School Enrolling Middle Years Students. SSTA Research Centre Rrport. Http://www.sask school boards. Ca/ research/ school improvement/91-040.htm.
Murray, R. (1998). Student as central concern school, students and outcome measures. Journal of educational Administration, 38, 230-240.
Moran.E.Thomas and Volkwein J. Fredeeicks(1992): The Cultural Approach to the Formation Of Organizational Climate. Human Relations. Vol45 No1 pp19-47.
Nutbeam, D. Smith, C. Moore, I. and Bauman, A.(1993): Warning! Schools Can Damage your Health: Alienation from School and its Impact On Health Behaviour. Journal of Paediatric and Child Health. Vol29.
Rask K., Astedt-Kurki P., Tarka M.T., Laippala P. Relationship among adolescent subjective well-being, health_ behavior, and
school satisfaction.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی مدرسه

 1. حسنوند

  حین دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی مدرسه اینترنتم قطع شد؛ باید چیکار کنم.؟!

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   بعد تکمیل فرایند خرید یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال شده، اگر به هر دلیلی لینک فایل را در ایمیل خود مشاهده نمی کنید به شماره پشتیبانی ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ جهت دریافت فایل پیام دهید.
   موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *