مبانی نظری پیشینه تحقیق فرزندپروری

مبانی نظری پیشینه تحقیق فرزندپروری

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق فرزندپروری یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق فرزندپروری دارای کلید واژه های تاکیدی: سبک های فرزند پروری، نظریه های سبک های فرزند پروری، اریکسون و سبک های فرزندپروری، آدلر و سبک های فرزندپروری، شفر و سبک های فرزندپروری، ماریا وینتر باتم و سبک های فرزندپروری، بامریند و سبک های فرزندپروری، فرزندپروری مستبدانه، فرزندپروری آسان گیرانه، فرزندپروری بی اعتنا، تغییرات تاریخی در مفهوم سبک فرزندپروری، والدین متخاصم و محدود کننده، دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فرزندپروری، خرید اینترنتی مبانی نظری پیشینه تحقیق فرزندپروری، در 36 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 36
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فرزندپروری

سبک های فرزند پروری

خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین فرزند و محیط را به وجود می آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره جهان فرا می گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد، شیوه های سخن گفتن را می آموزد، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد و سرانجام نگرش ها، اخلاق و روحیاتش شکل می گیرد و به عبارتی اختصاصی می شود .( (اقلیدس؛ نقل از حسینی نسب و همکاران، 1383 رفتار هر عضو خانواده بر رفتار دیگر اعضاء تاثیر دارد و سیستم خانواده یک سیستم پویا است و دائماً با رویدادهای تازه، تغییرات رشدی اعضای خانواده و تغییرات اجتماعی سازگار می شود. اما علی رغم این تغییرات می توان ویژگی های باثباتی را در عملکرد خانواده ها یافت که نحوه رفتار والدین با فرزندان را با یکدیگر تعیین می کنند.

تقریباً همه والدین از این که همه فرزندان شان چگونه باشند، یک تصویر آرمانی می سازند و برای سوق دادن فرزند به سوی این هدف (تصویر آرمانی) روش های زیادی را مورد آزمایش قرار می دهند فرزندان خود را تشویق یا تنبیه می کنند، برای آن ها سرمشق و الگو ارائه می دهند، انتظارات و باورهای خودشان را توضیح می دهند و سعی می کنند فرزندان شان را به مراکز آموزشی و تربیتی خاصی بسپارند و برای آن ها دوستانی انتخاب کنند که با اهداف و ارزش های آن ها هماهنگ باشند(بخشانی، 1389 ).

اریکسون و سبک های فرزندپروری

بنابر نظریه تحول روانی اریکسون، شکل گیری شخصیت برطبق مراحل و بر اساس رشد بدنی که تعیین کننده کشش فرد نسبت به جهان خارجی و هشیار شدن وی نسبت به آن است، تحقق می پذیرد. بر اساس مراحل هشت گانه روانی– اجتماعی اریکسون اهداف و سبک های فرزندپروری والدین در مراحل مختلف رشد تغییر می کند. در مرحله اول رشد روانی- اجتماعی که اعتماد دربرابر عدم اعتماد است و از تولد تا 18 ماهگی را شامل می شود، هدف اصلی فرزند پروری پاسخگویی به نیازهای فرزند است.

در مرحله دوم که خود مختاری در برابر شرم و تردید نامیده شده و از 18 ماهگی تا 3 سالگی را در بر می گیرد، هدف اصلی کنترل رفتار فرزندان می باشد. برای کودکان 3 تا 5 سال که در مرحله ابتکار در برابر احساس گناه به سر می برند، هدف عمده فرزند پروری والدین باید پرورش خود مختاری کودک باشد. در مرحله چهارم که اریکسون آن را کارایی در برابر احساس حقارت می نامد و سنین 5 تا 11 سالگی را شامل می شود، هدف اصلی فرزند پروری، ترقی دادن و پیشرفت کودک است. در سنین نوجوانی و مرحله احساس هویت در برابر پراکندگی نقش، هدف اصلی والدین تشویق به استقلال و حمایت های عاطفی است (برک، 2001).

آدلر و سبک های فرزندپروری

( یکی از نظریه پردازان سبک های فرزند پروری آلفرد آدلر است. استین ( 2002 ، به نقل از صیاد شیرازی، 1382 مواردی را به دیدگاه او (آدلر) افزوده و تقسیم بندی به شرح زیر ارائه داده است:
1- سبک آزاد منش و امید بخش: والدین در این سبک منحصر به فرد بودن کودک را قبول دارند. احساس عمیق احترام و مساوات را به او عرضه می کنند. کودک را تشویق می کنند که خطای خود را تصحیح کرده و توانایی های خود را گسترش دهد، کودک را راهنمایی می کنند تا اهمیت همکاری را دریابد.

2- سبک بسیار آسان گیر: والدین، هدایا و مزایا و امتیازات زیادی را بر سر کودک می ریزند ولی توجهی به نیازهای اصلی او ندارند. کودک در چنین محیطی کسل و بی تفاوت است و ابتکار و خود انگیختگی خود را از دست می دهد.
3 – سبک بسیار مطیع: والدین تسلیم آرزوها، خواسته ها و امیال کودک می شوند. والدین نمی توانند به کودک نه بگویند. کودک در چنین محیطی براحتی حقوق دیگران را نادیده می گیرد و هیچ محدودیتی را نمی شناسد.

4- سبک بسیار جدی: والدین دائما بر رفتارها و اعمال کودک نظارت دارند. دائما در حال دستور دادن هستند،بسیار سخت گیر بوده و تمایل دارند کودک را تعلیم دهند. در این حالت این احتمال وجود دارد که کودک منفعلانه از دستورات اطاعت کند و یا لجاجت ورزد و یا منفعلانه مقاومت کند که نشانه های آن تنبلی، خیالبافی کردن و فراموش کاری است که منجر به نافرمانی می شود.
5- سبک کمال گرا: والدین هنجارهای بسیار بالایی دارند و تنها در صورتی کودک را قبول دارند که عملکردش مطابق استانداردهای آن ها باشد. کودک بیش از حد تلاش کرده ولی نمی تواند هنجارها را برآورده کند، در نتیجه احساس بی ارزشی می کند.

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فرزندپروری

بخشی از منابع فارسی

1-حاتملو، رحیمه(1392)بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با تاب آوری و اعتماد به نفس نوجوانان دختر و پسر. مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شماره 11 ص 71-55.
2-محمدی ، ابوالفضل؛ آقاجانی، میترا؛ زهتابور، غلامحسین(1390). ارتباط اعتیاد، تاب آوری و مؤلفه های هیجانی. 136 – مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم، شماره 2، تابستان 142 ،1390.
3-خباز، محمود؛ بهجتی،زهرا؛ ناصری،محمد (1390). رابطه حمایت اجتماعی و سبک های مقابله، با تاب آوری در پسران نوجوان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 5، شماره

-ابوالقاسمی، عباس(1390). ارتباط تاب¬آوری، استرس و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانش¬آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. نشریه مطالعات روانشناختی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء(س). دوره 7. شماره 3. 149-131
5-اویسی، حامد(1390). بررسی اثربخشی آموزش واقعیت¬درمانی به شیوه گروهی بر افزایش تاب¬آوری زندانیان چوبیندر قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
بشارت،محمدعلی،اصغری،مهسا سادات،بهرامی احسان،هادی،قربانی،نیما(1390).رابطه ی ادراک از نحوه ی فرزند پروری والدین با هوش هیجانی.مجله ی روانشناسی و علوم تربیتی،4(41).

بخشی از منابع لاتین

1-Baumrind D.(1991). Effective parenting during the early adoiescent transition in P.A. Cowan & E.M.Hetherington(Eds).Family tranaition.(vol.2 pp.111-163).millsdalenj:Erlbaum.
2-Smith, P.R.(2009). Resilience: Resistance factor for depressive symptom, Journal of psychiatric and mental health nursing . 16, 823-830
3-Black, k. & M. Lobo(2008). “a Conceptual review of family resilience factor”. Journal of family nursing 14(1):33
4-Steinhardt,M&Dolbier,C(2008). Evaluation of a resilience inter vention to enhance, coping symptamatology. Journal of American college health, 56(4), 445-453.
5-Hart, et al, matsuba,M.,D. (2007). “Psychological and social-structural influences on commitment to volunteering.”

Journal of research in personality 41(4): 889-907
6-Jopp,D.,Rott,C,psychology and again (2006). Adaptation in very old ago: Exploring the role of Resources, Beliefs, and Attitudes for centenarians happiness.
7-Mondel, G.& Mullet, E.& Brown, G.(2006). Cultivating resiliency a guide for parent and school personal. Phublished by scholastic press.
8-Brooks,E,J.(2006). Strengthening Resilience in children and youths maximizing opportunities through schools. Children&schools, Apr 2006, 28,(2)proquest nursing& Allied health source.
9-Walsh F(2006).” Facilitating family resilience with childhood illness and disability .” Current opinion in pediatrics, New york, Coral Reefs 25(4) 503-512

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق فرزندپروری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1183
2 فروش 1183 بازدید