مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های زندگی

مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های زندگی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های زندگی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق مهارت های زندگی دارای کلید واژه های تاکیدی:

تعریف مهارت های زندگی، پیشینه اجرای برنامه های مهارت های زندگی، اهداف آموزش مهارت های زندگی، اهمیت مهارت های زندگی، افزایش سلامت روانی و جسمانی، پیشگیری از مشکلات روانی _ رفتاری و اجتماعی، انواع مهارت های زندگی، مبانی نظری ارتباط موثر، مهارت های ارتباطی، الگوهای چهارگانه ارتباط با دیگران، مهارت های لازم برای ارتباط کارآمد، مهارت جرات مندی، -مهارت رد در خواست های غیر منطقی دیگران ، مهارت ارائه ی درخواست و تقاضا، مهارت مواجهه شدن بارفتارهای بی ملاحظه دیگران، تعریف ابراز وجود، ویژگی سبک های ارتباطی، ویژگی سبک ارتباطی سلطه پذیر، ویژگی های سبک ارتباطی پرخاشگرانه، ویژگی سبک ارتباطی جرات مندانه، پیش‌فرض های بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود، کاربردها و فواید آموزش ابراز وجود، مولفه های ابراز وجود، پیامدهای منفی نداشتن جرأت، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه مهارت های زندگی، در 95 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 95
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های زندگی

مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های زندگی

مهارت های زندگی روش ها و مهارت های اصلی و ضروری برای یک زندگی سالم و سازنده است. این مهارت ها، مجموعه ای از توانایی ها هستند که سبب سازگاری ما با محیط و شکل گیری رفتارهای مثبت و مفید می شوند. این توانایی ها ما را قادر می سازند که نقش مناسب خود را در جامعه به خوبی ایفا کنیم و بدون آن که به خود و یا دیگران لطمه ای بزنیم، باخواسته ها، انتظارات، مسائل و مشکلات روزانه خصوصاً در روابط خود با دیگران، به شکل موثرتری روبه رو شویم. به عبارت دیگر، این مهارت ها که اکتسابی و اغلب از طریق آموزش و تمرین ایجاد و تقویت می شوند، افراد را در مواجهه با نیازها و چالش های زندگی روزمره توانمند می سازند (فولادی ،1383).

در تعریف جدید یونیسف از مهارت های زندگی چنین بیان می گردد که مهارت های زندگی شامل گروه بزرگی از مهارتهای روانشناختی اجتماعی و بین فردی است که توانایی کمک به فرد در ساخت تصمیم گیری شخصی ، مکالمات موثر و تکامل الگو برداری و مهارتهای خود مدیریتی را دارد که ممکن است به آنها در هدایت به سوی زندگی سالم یاری رساند (یونیسف ،2005). مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی هستند که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود انسان های دیگر و کل اجتماع به طور موثر و شایسته عمل کنند (نیک پور ،1384).

طبق نظر بوتوین وکانتور (2000) اجزاء مهارت های زندگی شامل مهارت های خود مدیریتی و مهارت های اجتماعی است . مهارت های خود مدیریتی فردی شامل توانایی تصمیم گیری و حل مساله ، آگاهی از تاثیرات اجتماعی و مقاومت در برابر آن ، مقابله با اضطراب و افسردگی، خشم و ناکامی، تعیین هدف ، خود رهبری و خود تقویت دهی می باشد.

اهمیت مهارت های زندگی

در مطالعه ای که توسط کلینگمن (1998، به نقل از صفرزاده، 1383) انجام گرفت مهارت های زندگی در زمینه هایی مانند برقراری ارتباط صمیمانه، مسائل تحصیلی و شغلی ، رفتارهای خود تخریبی، زندگی اجتماعی و بهداشت اثربخش بود . یکی از مولفه های اساسی آموزش مهارت های زندگی بحث های گروهی است. بحث های گروهی موجب می شود که که شرکت کنندگان استعدادها و توانایی های فردی خود را کشف کنند . در ضمن از طریق مشکل گشایی گروهی، راه حل هایی را برای مشکلات زندگی روزمره تجربه کنند. از محاسن دیگر بحث های گروهی پژوهش های متعدد نشان داده اند که آموزش مهارت های زندگی در زمینه های ذیل موثر بوده است.

الف : افزایش سلامت روانی و جسمانی

1- تقویت اعتماد به نفس و احترام به خود

2-مقابله با فشارهای محیطی و روانی

3- کمک به تقویت ارتباط بین فردی

4- افزایش سطح رفتارهای سالم و مفید اجتماعی

ب: پیشگیری از مشکلات روانی _ رفتاری و اجتماعی

1- کاهش مصرف سیگار و مواد مخدر

2-کاهش اضطراب و افسردگی

3- کاهش آزار جسمانی زنان درمحیط خانه

4- کاهش تمایلات و افکار خودکشی گرایانه

5- کاهش از هم گیسختگی های خانواده.

آموزش مهارت های زندگی، آموزش مبتنی بر مهارت های مربوط به رشد توانایی هایی است که نسل جوان را برای بر خورد موثر با نیازها و چالش های زندگی روزمره بویژه در زمینه بهداشت جسمانی ، عاطفی و اجتماعی توانمند می سازد. مهارت های زندگی موجب می شوند که فرد دست به انتخاب هایی بزند که مسئولیت شخصی آن انتخاب ها بر عهدهُ خود او قرار دارد. وقتی که مسئولیت شخصی انتخاب ها و تصمیم ها بر عهده خود فرد باشد، آنها دست به انتخاب ها و اتخاذ تصمیم هایی می زنند که شادی و رضایتشان را به حداکثر برساند.

پیشینه تحقیق مهارت های زندگی

در زمینه مهارت های زندگی تعاریف و طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است و صاحب نظران در تحقیقات خود مهارت های مختلفی را مد نظر قرار داده اند که حاکی از تنوع مهارت های زندگی مطلوب است. موریس ، ای ، الیاس از دانشگاه راجرز در آمریکا مفهوم عامی از ماهیت مهارت های زندگی بدست می دهد مهارت های زندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و موثر ، انجام مسئولیت های اجتماعی، انجام تصمیم گیری های صحیح ، حل تعارض و کشمکش ها بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند(سازمان جهانی بهداشت ، 1379).

هانتر مهارت های زندگی را راه رسیدن به شرایط بهتر می داند که با آموختن آن می توان زندگی موفق تری را تجربه نمود .گازدا و همکاران (1978) مهارت های زندگی را چنین تعریف کرده اند همه مهارت ها و آگاهی ها که لازمه زندگی موثر هستند و در چهار زمینه خانوادگی ،تحصیلی ،اجتماعی و شغل لازم و ضروری اند.(مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های زندگی).

بوتوین به عنوان یک دانشمند رفتارگرا در زمینه ترویج بهداشت و پیشگیری مشهور است و تحقیقات وسیعی در برنامه های پیشگیری مبتنی بر مدرسه انجام داده است . فعالیت های اصلی اش شامل تحقیق ، آموزش شخصی و آموزش عمومی می باشد (بوتوین ،2001). به پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی درسال 1993 برای اجرای این برنامه ها در کشورهای در حال توسعه مثل ایران، یونیسف درسال 1376 اقدام به تهیه راهنمای آموزش مهارت های زندگی برای نوجوانان، زنان و جوانان نمود و با برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد برای سازمان های دولتی و غیر دولتی به معرفی این برنامه پرداخت. (قاسم زاده ،1384)

منابع فارسی و لاتین

-آقاجانی ، م.(1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهراء.
-آلبرتی،ر.،وامونز،م.(1389).روانشناسی ابرازوجودحق مسلم شما.ترجمه قراچه داغی،م. تهران،انتشارات علمی، ویرایش اول،چاپ پنجم.
-ابولقاسمی،ش. (1389).مقایسه اثربخشی آموزش مصون سازی دربرابراسترس وابراز وجود برمیزان رضایت وفرسودگی شغلی.فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی وسازمانی،دانشگاه آزاد واحد تنکابن (پیشینه تحقیق مهارت های زندگی).
-اتکینسون،ر.،اتکیتسون،ر.،وهیلگارد،ا.(1378).زمینه روانشناسی هیلگارد.ترجمه براهنی،م. تهران،انتشارات رشد، چاپ هشتم، جلد دوم، 152.
-احمدی،ع.، و سلسله،م.(1390).رفتارسازمانی “رویکردکاربردی”.تهران،انتشارات پیام نور.()
-ارونسون، ا. (1391). روان شناسی اجتماعی،ترجمه شکرشکن،ح. تهران ،انتشارات رشد ،ویرایش هشتم ،چاپ هفتم.
– اسالیوان، ت. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه رئیس زاده،م.تهران، نشر فصل نو،چاپ اول.
-استواری،ع.(1388).بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض با توانمند سازی ومهارت های ارتباطی دربین کارکنان مجتمع پتروشیمی شیراز.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی وسازمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی.

Alberti,R.E.,& Emmons, M. L.(1977).Your Perfect Right. Human Sciences Press.
– Alberti, R.E.,& Emmons, M.L. (2001). Your Perfect Right:Assertiveness and Equality in Your Life and Relationships. Eight ed.Impact Publishers, Atascadero, CA: USA.
-Baker,L., & Scarth,K. (2005). Congnitve-behavioural therapyfor conduct disorder. Edition six.U.S.A.
-Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.
-Butler, P. (1981). Self assertion for women. New York: Harper & Row.
– Baron, A. R.(1991). Social psychology,Edition six, U.S.A.
-Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. University Of Chicago Press.
-Beck,A. T.,&Emery,G.(1985). Anxiety disorders and phobias. A cognitive perspective, New York: Basic Books.
-Bolton,R.(1993).People Skills.Published in Australia by simon Schuster.
– Botvin ,G. J., & Griffin,K.W.(2001). Life skill training:empirical finding and future direction. Journal of primary prevention.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های زندگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1997
1 فروش 1997 بازدید