نویسنده
تاریخ انتشار
۲۶ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5247 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اوقات فراغت منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) اوقات فراغت دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

اوقات فراغت چیست، تاریخچه اوقات فراغت در جهان و ایران، تعریف مفهومی اوقات فراغت، تعریف عملیاتی اوقات فراغت، مولفه های اوقات فراغت، نظریه ها و دیدگاه های اوقات فراغت، ابعاد اوقات فراغت، بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و روند تغییرات آن، اوقات فراغت و تفریح، اوقات فراغت و بازی، اوقات فراغت و بیکاری، کارکردهای اوقات فراغت، کارکرد اصلاحی و متعالی، شکوفایی خلاقیت، بهداشت روانی، اوقات فراغت ازدیدگاه فرهنگی، اجتماعی واقتصادی، اوقات فراغت و هویت اجتماعی، اوقات فراغت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، انواع اوقات فراغت، نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان، نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان، تدوین مدل اوقات فراغت و در ادامه…

ویژگی‌های اوقات فراغت در عصر حاضر، تقسیم بندی گذران اوقات فراغت، گونه های مختلف گذران اوقات فراغت، اوقات فراغت از دیدگاه اسلام، اوقات فراغت ازدیدگاه صاحب نظران و مکاتب فلسفی، اوقات فراغت ازدیدگاه فلسفه رئالیسم، اوقات فراغت از دیدگاه پراگماتیسم، ساعات کار و ساعات فراغت، نظریات دانشمندان در مورد اوقات فراغت، عوامل موثر برگذران اوقات فراغت، ارتباط بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی، گذران اوقات فراغت معلولان، سوابق پژوهشی مرتبط با اوقات فراغت در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 57
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Oghate_Feraghat

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اوقات فراغت

اوقات فراغت از دید دانشمندان و صاحبنظران به گونه های مختلف تعریف شده است. ژرژ فریدمن، فراغت را به عنوان پاداشی در مقابل ازخود بیگانگی ناشی از کار تلقی می کند وآن را لازم می داند. پی پر از جمله اندیشمندانی است که پس از سال ها مطالعه و تحقیق اظهار می دارد که موجودیت و اصالت فرهنگ بر مبنای فرض ها واوقات فراغت افرادی که در آن اجتماع زندگی می کنند پی ریزی شده است. (روانخواه و همکاران، 1396)

گذراندن اوقات فراغت به معنای عام آن، مفهومی جدید و زاییده عصر صنعت است که در جوامع مختلف، متناسب با شرایط فرهنگی، توسعه یافتگی و رفاه اجتماعی و پاسخ های متفاوتی به آن داده می‌شود، تسهیلات خاصی برای گذراندن فراهم می شود و مکانیزم های متفاوتی متناسب با آن طراحی و تعبیه می شود. امروزه کشورها به ویژه جوامع صنعتی همان طور که برای اشتغال سرمایه گذاری می کنند، برای گذراندن اوقات فراغت نیز سرمایه گذاری می کنند. (ملک محمدی، 1395) جی بی ناش درباره اوقات فراغت چنین اظهار نظر نموده است. فراغت مربوط به اوقات زندگی انسان می شود که از کارکردن آزاد است و یا در خواب نیست و تفریحات سالم مربوط به نحوه استفاده وبرداشت از این فراغت می باشد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اوقات فراغت).

برای پی بردن به اهمیت ساعات فراغت لازم است، تأثیرات بهره برداری مطلوب از این اوقات را از دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی مورد بررسی قرار داد. میزان اوقات فراغت،چگونگی اندیشیدن دربارۀ آن و نحوه مصرف و نوع مصرف این اوقات بخشی از فرهنگ عمومی هر ملتی است. اوقات فراغت دلپذیر ترین اوقات فرد است. انور خوئی در مقاله ای تحت عنوان تربیت در اوقات فراغت می نویسد: اوقات فراغت دارای نقش اساسی در تکوین شخصیت انسان و بلکه در کلییت وجود آدمی دارد (شهیدی، 1392).

پیشینه تحقیق (پژوهش) اوقات فراغت

اگرچه امروزه، کار و اوقات فراغت در مقابل هم قرارداده نمی شود، اما مفید است که رابطه بین آنها را از نظر دانشمندان و صاحبنظران مختلف مورد بررسی نقادانه قراردهیم. از زمان های بسیار دور (1933)، هنگامی که پال لا زارسفلد و هانس زیزل برای اولین بار پژوهش هایی در زمینه تأثیر بیکاری بر زندگی انسان و نحوه گذران اوقات فراغت او انجام دادند، تا امروز، همواره این مسئله اهمیّت داشته که چه رابطه ای بین کار و اوقات فراغت وجود دارد. در این زمینه نظریه های مختلف و گاه متضاد به وجود آمده اند.

درجامعه شناسی اوقات فراغت، بیشتر به جنبه های مثبت و منفی تعریف های اوقات فراغت پرداخته شده است. منظور از مثبت یا منفی، نگاه ارزشی اولیه وسطحی نیست. جنبه منفی، اوقات فراغت را از دیدگاه زمان در نظر می گیرد. و زمان خارج از زمان کار را اوقات فراغت می نامد گذران اوقات فراغت در عصر حاضر به دلیل توسعۀ فراوان در همۀ زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیار متنوع شده است. هریک از افراد جامعه با توجه به گرایش ها و سلیقۀ خود سعی بر آن دارند که اوقات فراغت را به گونه ای سپری سازند که به بهترین وجه پاسخگوی نیازهای آنها در این زمینه باشد (جلالی فراهانی، 1390).

البته به دلیل اینکه همۀ فعالیت های که در جوامع مختلف به منظور گذران اوقات فراغت صورت می پذیرند، سودمند نیستند. فهرستی را بر می شمارد که در آن به بیش از 46 عامل مؤثر گزینش اوقات فراغت اشاره شده است. بسیاری از عوامل مجزا از یکدیگر و در عین حال مرکب و غالباً مرتبط به یکدیگر وجود دارند که بر نحوه و نوع انتخاب مردم درباره شرکت در فعالیت های اوقات فراغت تأثیر می گذارند.

منابع فارسی و غیر فارسی

خمرنیا م،تورانی س،محمدی ر.1389.بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان هاشمی نژاد.
روشن م،1390.مقایسه تغییرات شاخص های فیزیولوژیک کارکنان واجد فرسودگی شغلی بعد از خواندن متن انسی. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی.
محمدی م ،شهلایی،ج،افشاری،م،فرید فتحی،ا. 1394 بررسی نقش تفریحات ورزشی بر پدیده فرسودگی شغلی کارمندان شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.
ادریسی ا. رحمانی خلیلی ا. حسینی امین ن.1391، سرمایه فرهنگی خانواده و ذائقه فراغتی دانشجویان با رویکردنظری بوردیو(مورد مطالعه:دانشجویان دانشگاه تهران). فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان بهار.
زارع م،1392. مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسردوره متوسطه شهری و روستایی استان یزد باتأکیدبر فعالیت های ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی.
منتظر غیب ط، کیخانژاد م.1395. رابطه مولفه های فرسودگی شغلی و تیب های شخصیتی جان هالند در میان معلمان و مدیران مدارس ابتدایی.فصلنامه مشاوره شغلی وسازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اوقات فراغت).

Ying ,C.Ren,H.Sheng,H.(20013).Releashiion Sheaps Among Adolescents Liesure Motivation ,Liesure Involment ,and Liesure Satisfastion :A Structural Equation Model .Sustial Andacators Research.Volume 110 ,Assure 3 pp187-199.
Cortis, N., Sawricar, P., & Muir, K. (2016). Participation in Sport and Recreation by Culturally and Linguistically Diverse Women. Social Policy Research Centre. 4/07: 4-6. University of New South Wales.
Gordon, M.(2014). Work-related stress and occupational burnout in aidsoregivers:test of a coping modle whth nurses providing aids car , magazine
Kjonniksen، L, Torsheim ،T&Bente، W.2008. Tracking of leisure-time physical activity during adolescence and young adulthood: a 10-year longitudinal study .Available from:http://www.igbnpa.org/content/5/1/69./publicationsAndResearch/StatementsOn MonetaryPolicy/index.html [Accessed 6 /3/2012].
Lieter, M. P & Maslash, c. (2014).the impact of interpersonal environmenton burnout and organization commitment. journal of organization behavior, 9, 297-308
Scheerder, J. & Vos, S. (2015). Social Stratification in Adults Sports Participation from a Time-Trend Perspective: Results from a 40-Year Household Study. European Journal for Sport and Society.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.