نویسنده
تاریخ انتشار
۲۴ بهمن ۱۳۹۹
تعداد بازدید
4805 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری پیشینه فرسودگی شغلی معلمان منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد تهیه و گردآوری شده است این فایل دارای پیشینه پژوهش داخلی و خارجی فرسودگی شغلی معلمان بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه فرسودگی شغلی معلمان دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

فرسودگی شغلی معلمان عوامل و راهکارها، رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی، رویکرد بالینی، رو یکرد روانشناختی- اجتماعی، رویکرد تبادلی چرنیس، مدل رویکرد تبادلی چرنیس، مدل کاپنر، رویکرد ساختاری، مراحل فرسودگی شغلی، دیدگاه پستونچی، فرسودگی شغلی معلمان از دیدگاه ساراسون، نشانه های فرسودگی شغلی، عوارض فرسودگی شغلی، استرس شغلی، فرسودگی شغلی معلمان عوامل و راهکارها، فرسودگی شغلی مازلاک، منابع استرس شغلی معلمان، چگونگی پیدایش فرسودگی وتحلیل رفتگی شغلی، شخصیت فرد و فرسودگی شغلی، فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری، فشار روانی تدریس، آثار تخریبی فشار روانی در تدریس، راههای کاهش فشار روانی وفرسودگی شغلی معلمان، پیشینه و مدل تحلیلی تحقیق و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 68
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری پیشینه فرسودگی شغلی معلمان

تقریبا در حدود 20 سال است که واژه فرسودگی شغلی در ادبیات روانشناسی به کار می رود و در حال حاضر فرسودگی شغلی به عنوان مشکل مهم اجتماعی و فردی شناخته شده است و در واقع ارتباط افراد با کارشان و مشکلاتی که بدلیل آن باعث ایجاد ناخرسندی و نارضایتی می شود به عنوان یک پدیده مهم در این سالها شناخته شده است و استفاده از اصطلاح فرسودگی شغلی برای این پدیده از سالهای 1970 در ایالات متحده متداول گشت بخصوص در بین افرادی که به کارهای خدمات انسانی اشتغال داشتند. البته اولین بار در داستان قرنر( 1981) یک مورد فرسودگی شغلی درباره مشکلات روانی و سرخوردگی یک معمار از شغلش بود که باعث پناه آوردن وی به جنگل های آفریقای جنوبی شد دیده شده است (مازلاک و همکاران 2004).

فرسودگی شغلی ابتدا به عنوان مشکل اجتماعی مطرح شد نه به عنوان ساختار علمی بنابراین مفهوم اولیه فرسودگی شغلی به وسیله واقع گرائی شکل گرفت تا مفاهیم علمی در این مرحله مقدماتی شکل گیری مفهوم، تمرکز بر روی توصیفهای بالینی فرسودگی بود بعدا مرحله دیگری شکل گرفت، مرحله تجربی، که در آن تاکید به تحقیقات سیستماتیک برروی فرسودگی شغلی و بخصوص ارزیابی این پدیده بود.

اولین مقالات درباره فرسودگی شغلی در نیمه دهه 1970 در امریکا نوشته شد و مشخصه عمده این مقالات فراهم ساختن توصیف ابتدائی درباره پدیده فرسودگی شغلی بود و نام آنرا برای اولین بار عنوان کردند و مقالات نوشته شده بر پایه تجربیات افرادی که در حرفه های خدمات اجتماعی و مراقبت های بهداشتی کار می کردند بود. فرویدنبرگر (1975) به عنوان یک روانپزشک مشاهده کرد بسیاری از داوطلبانی که با او در یک مرکز بهداشت روانی کار می کنند یک حالت تحلیل هیجانی و از دست دادن تعهد و انگیزه را تجربه می کنند.

 

پیشینه داخلی و خارجی فرسودگی شغلی معلمان

تحقیقی که بوسیله رضوانی(1392) در خصوص بررسی همبستگی شرایط ارگونومی و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان انجام گرفت به این نتیجه رسبد که بین ارگونومی و شدت و فراوانی خستگی عاطفی، کاهش عملکرد شخصی و مسخ شخصیت کتابداران دانشگاه اصفهان رابطه معنادار وجود ندارد و با نتایج این تحقیق که ارگونومی برفرسودگی شغلی معلمان مرد و زن دبیرستان دولتی شهر شیراز ارتباط مستقیم و منفی دارد همسویی، همخوانی ندارد.

تحقیقی که بوسیله بهزاد (1390) در خصوص بررسی ارگونومیکی نحوه بلندکردن بار از کارگران و مشکلات اسکلتی عضلانی ناشی کار در معادن سنگ رو باز کرمانشاه انجام گرفت .این مطالعه نشان داد که میزان اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در معدن بسیار بالاست که احتمالا بیشتر ناشی از جابه جایی دستی بارهای‌ سنگین‌ (عدم رعایت اصول ارگونومی) می ‌باشد.

تحقیقی که توسط کراسول(2013) که درخصوص بررسی عوامل مؤثر بر نگرش حرفه ای معلمان در کشور اسکاتلند انجام گرفت نهایتا به این نتیجه رسید که شش مفهوم که مربوط به شاخه روانی وشناختی واجتماعی ارگونومی میباشد وعبارتند از: 1- اشتیاق به سرمایه گذاری زمانی در خارج از ساعات تدریس برای ارتباط با دانش آموزان 2- تمرکز بر روی نیازهای شخصی دانش آموزان 3- مسئولیت پذیری برای کسب دانش 4- حفظ ارزش ها و اعتقادات و دانش حرفه ای خود 5- اشتغال یا درگیر بودن بر نگرش حرفه ای معلمان تاثیر مثبت و مستقیمی داشتند.

تحقیقی که توسط آوا(2010) درخصوص عوامل مؤثر برفرسودگی شغلی انجام گرفت به این نتیجه رسید (که عدم رعایت اصول ارگونومی ) یعنی عدم تعادل میان تقاضاهای شغلی و مهارت های شغلی، تفاوت میان منابع، انتظارات و واقعیات شغلی و استرس شغلی به عنوان عوامل اصلی موثردر فرسودگی شغلی کارکنان درشرکت فان هلند بوده است.

منابع فارسی و لاتین

– پاشاشریفی، حسن (1376). نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن.
– پورکیانی، مسعود (1387). “تحلیلی بر تناسب شغل با شخصیت”. مجله میثاق مدیران، صفحه 65 تا 69.
– حاجی کریمی، عباسعلی (1387). “مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی و عاطفی با رویکردی اثربخش در موفقیت شغلی” نشریه مدیریت دولتی شماره 1، صفحه 51-66.
– حجازی، یوسف (1368). “علل گرایش دانشجویان به رشته کشاورزی”. مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 1و 2، جلد 20.
– حجازی، یوسف (1380). نقش ویژگیهای شخصیتی، “تبار اجتماعی و ضوابط گزینش در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی گزارش پژوهش”. انتشارات دانشگاه تهران.
– حجازی، یوسف (1388). ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 2.
– خلیلی عراقی مریم، یقین لو مهرانگیز، جواهردشتی فرانک، (1382). سایه روشن های مراکز ارزشیابی منابع انسانی و فرآیند ارزشیابی، انتشارات تدبیر، شماره 139.

– Allport, G. W. (1937), Personality: A Psychological Interpretation, New York, Holt, Rinehart and Winston.
– Anis Khan, F.; Minai, F.; (2010). A national survey into desirable personality traits in anesthesia trains in a developing country. J Pak Med Assoc. 162-166.
– Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 44, 1–26.
– Barrick, M. R., Mount, M. K., & Strauss, J. P. (1993). Conscientiousness and performance of sales representatives: Test of the mediating effects of goal setting. Journal of Applied Psychology, 78, 715–722.
– Barrick. M,R. Mount. M,K. and Judge. T,A. (2003). ‘Personality and performance at the beginning of the new millennium: what do we know and where do we go next?’ International Journal of Selection and Assessment, 9, PP. 9-30.
– Bean, C., & Holcombe, J. (1993). Personality types of oncology nurses. Cancer, Nurses, 16, pp.470-485.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه فرسودگی شغلی معلمان

 1. ریسرچر تنها ( خریدار محصول )

  به قول هادی عامل شیر مادر و نان پدر حلالت حاجی…نصف شبی گیر کرده بودم وقتی هم نداشتم بشینم منابع سرچ کنم کارمو راه انداختی، خدا کارتو راه بندازه❤️

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   ممنون از دیدگاه پر انرژی تون، ممنون از دعای خیرتون، موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *