مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی

مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی دارای کلید واژه های تاکیدی:

فرسودگی شغلی، رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی، رویکرد بالینی، فرسودگی شغلی مدیران، رو یکرد روانشناختی- اجتماعی، رویکرد تبادلی چرنیس، مدل رویکرد تبادلی چرنیس، .مدل کاپنر، مدل کاپنر از تنیدگی، رویکرد ساختاری، فرایند ایجاد جو سازمانی در رویکرد ساختاری، مراحل فرسودگی شغلی، دیدگاه ماسلاچ، دیدگاه پستونچی، مراحل فرسودگی شغلی معلمان از دیدگاه ساراسون، عوامل فرسودگی شغلی، نشانه های فرسودگی شغلی، عوارض فرسودگی شغلی، استرس شغلی، نیازهای شغلی و ویژگی های کاری، نیازها و شرایط بیرونی سازمان، منابع استرس شغلی معلمان، ارتباط استرس شغلی با فرسودگی و تحلیل رفتگی، فرسودگی وتحلیل رفتگی شغلی، شخصیت فرد و فرسودگی شغلی، فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری، آثار تخریبی فشار روانی در تدریس، راه های کاهش فشار روانی وفرسودگی شغلی معلمان، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع … دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی، در 93 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 93
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی : 0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی

مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی

کار صرف نظر از تامین مالی ، می تواند برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی ، تماس اجتماعی ، احساسات خود ارزشمندی ، اعتماد و توانمندی را ارضا کند . با وجود این ، کار می تواند منبع فشار عمده ای نیز باشد. پاول ( 1998) ، به نقل از( مقدم و طباطبایی 1385 ) ممکن است یک شغل رضایت بخش به مرور زمان به منبع نارضایتی تبدیل شود و شخص را در جهت فرسودگی و تحلیل شغلی سوق می دهد.

راس و آلتمایر ( 1998) ، به نقل از(مقدم و طباطبایی ،1385 ) فرسودگی شغلی واژه ای برای توصیف دگرگونی های نگرش ، روحیه، رفتار، در جهت منفی و رویارویی با فشارهای روانی مربوط به کار است . این فرسودگی بیشتر در مشاغلی پدید می آید که افراد میزان زیادی از ساعات کاری را در ارتباط نزدیک با سایر مردم می گذرانند . بهنیا (1379)، به نقل از( مقدم و طباطبایی ، 1385 ) ماسلاچ و اسچاوفلی و لیتر 2001 فرسودگی را به عنوان یک سندرم روان شناسی با سه بعد مشخص می کند.

عوامل فرسودگی شغلی

ویژگی های منفی محل کار و نارضایتی از مسایل زناشویی ولپین و جیکوب( 1992) ، به نقل از ( حسینی و طباطبایی،13:1385) ، داشتن رفتار نوع A لاوانکو (1997)، به نقل از( حسینی و طباطبایی 13:1385) ، ویژگی شخصیتی سرسختی دپیو و گوردون و یودر (1999) ، به نقل از (حسینی و طباطبایی 14:1385) ، نسبت بالای دانش آموز به معلم و محدودیت پیشرفت و ارتقاء شغلی معلمان و حجم بالای کار آنها آنتونیو و والترس و پلی کرونی( 2000)

به نقل از( حسینی و طباطبایی ،1385: 14) ، احساس حمایت اجتماعی کمتر پرسکی و گروسی و همکاران ( 2002) ، به نقل از( حسینی و طباطبایی 14:1385) ، تحمل فشار روانی ناشی از کار به مدت طولانی و ناهماهنگی تخصص با حرفه ای که فرد در آن مشغول به فعالیت است و همچنین خارج از ظرفیت و استعداد بودن مشاغل فرج پور (1380) ، به نقل از (عاطف و نوری و مولوی و روح المین ، 1385: 52).

ابهام نقش و تعارض نقش لی و همکاران( 2005) ، به نقل از( حسینی و طباطبایی،1385) ، فعالیتهای تکراری در یک شغل و وجود انتظارات و مسئولیتهای ناهماهنگ با علاقه فرد و فقدان چالشها و محرکها و همچنین کمبود کارکنان و افزایش مسئولیت ناشی از آن شیسلی (2001) ، به نقل از( حسینی و طباطبایی 1385 :14) ، فشارهای ناشی از مواجهه با تقاضاها و درخواست های مکرر دیگران و رقابت سخت و فشرده و نیازهای مالی و تلاش برای کسب در آمد ، محرومیت از آنچه فرد شایسته آن است اسکات (2001 ) به نقل از( حسینی و طباطبایی 18:1385) ، شغل فرد و نقش سازمانی او و ساختار و جو سازمانی و جریان پیشرفت حرفه ای و روابط حرفه ای استورا به نقل از( محمدی،21:1386) همه این موارد بیان شده در فرسودگی نقش به سزایی دارند.

پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی + عوارض فرسودگی شغل

عوارض این سندرم می تواند شامل مواردی مانند : فقدان واقع بینی و احساس همدردی و از دست دادن فلسفه نهایی زندگی می تواند بخشی از عوارض آن باشد . موارد دیگری مانند ، افزایش اعتیاد ، طلاق ، ترک شغل ، بیماریهای جسمی و روانی ، کاهش نیروی مولد کاری و ضربه به اقتصاد کشور می تواند باشد . هنرپیشه و غروی( 1376 ) به نقل از (عاطف و روح الامین و مولوی و نوری، 1385 ) فرد فرسوده یا شغل خود را تغییر می دهد یا از لحاظ روان شناختی از کار کناره گیری می کند و به انتظار بازنشستگی می نشیند.

نتیجه طولانی مدت از استرس، فرسودگی شغلی می باشد که به عنوان یک سندرم، نتیجه استرس شغلی مزمن و طولانی با تحلیل نگرشی، عاطفی و جسمی همراه می شود .کیریاکو (1987) ، به نقل از( آنتونیو و پلی کرونی و ولاچاکیس ،2006 : 237) اثر استرس شغلی و فرسودگی بویژه برای کسی که در خدمات اجتماعی فعالیت می کند خطرناکتر است آنتونیو (1999) ، آنتونیو و همکاران( 2003 )به نقل از ( آنتونیو و پلی کرونی و ولاچاکیس ،237:2006) یک سری استرسورها در محیط کار وجود دارد.(مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی)

میان شخصیت و میزان استرسی که افراد تجربه می کنند رابطه وجود دارد . در اوایل دهه 1970 در اثر تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفت دو نوع شخصیت متضاد یعنی نوع A و نوع B شناسایی شد فردی که تا کار و شرایط کار را کنترل نکند و آن را به میل و سلیقه خود تغیر ندهد آرام نمی گیرد، فردی که دوست دارد کارش همیشه کامل و بی عیب و بهتر از همه باشد و با تلاشی بی وقفه و با رقابت بی امان با دیگران مصمم است که به سرعت مدارج و مراتب ترقی در سازمان را بپیماید نمونه هایی از شخصیت نوع A است.

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی

بخشی از رفرنس فارسی

– ابوالقاسمی، عباس (1390). ” نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان” پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1 (1)، 132-119.
– اتکینسون، ریتال، اتکینسون، ریچارد، س. و هیلگارد، ارنست، (1368)و زمینه روانشناسی، ترجمه گروه مترجمان، تهران:انتشارات رشد.
– اسکندری، محسن (1389). ” موفقیت شغلی و ویژگی¬های کارکنان در یک رسته خاص نظامی” فصلنامه روانشناسی نظامی، صفحات 24-13
– ایرانپور انارکی، سینا (1385). “بررسی شیوه گزینش نیروی انسانی در سازمان”، روزنامه جام جم، شماره 1829،ص14.
– آناستازی، ا (1364). روان آزمایی. ترجمه محمدنقی براهنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– آیین نامه پروازی مهمانداران شرکت هواپیمایی آسمان.

– بنیاد آینده نگری ایران، “منابع انسانی، ثروت غیر قابل محاسبه”.http:// www.ayandeh.com
– پاشاشریفی، حسن (1376). نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن.
– پورکیانی، مسعود (1387). “تحلیلی بر تناسب شغل با شخصیت”. مجله میثاق مدیران، صفحه 65 تا 69.
– حاجی کریمی، عباسعلی (1387). “مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی و عاطفی با رویکردی اثربخش در موفقیت شغلی” نشریه مدیریت دولتی شماره 1، صفحه 51-66.
– حجازی، یوسف (1368). “علل گرایش دانشجویان به رشته کشاورزی”. مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 1و 2، جلد 20.
– حجازی، یوسف (1380). نقش ویژگیهای شخصیتی، “تبار اجتماعی و ضوابط گزینش در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی گزارش پژوهش”. انتشارات دانشگاه تهران (پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی)

بخشی از رفرنس لاتین

Allport, G. W. (1937), Personality: A Psychological Interpretation, New York, Holt, Rinehart and Winston.
– Anis Khan, F.; Minai, F.; (2010). A national survey into desirable personality traits in anesthesia trains in a developing country. J Pak Med Assoc. 162-166.
– Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 44, 1–26.(پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی)
– Barrick, M. R., Mount, M. K., & Strauss, J. P. (1993). Conscientiousness and performance of sales representatives: Test of the mediating effects of goal setting. Journal of Applied Psychology, 78, 715–722.

– Barrick. M,R. Mount. M,K. and Judge. T,A. (2003). ‘Personality and performance at the beginning of the new millennium: what do we know and where do we go next?’ International Journal of Selection and Assessment, 9, PP. 9-30.
– Bean, C., & Holcombe, J. (1993). Personality types of oncology nurses. Cancer, Nurses, 16, pp.470-485.
– Bor R. (2003).Trends in disruptive passenger behaviour on board UK registered aircraft: 1999-2003. Trav Med Inf Dis;1:153.

Bor R, van Gerwen L.(2003). Psychological perspectives on fear of flying Aldershot: Ashgate
– Bor R. (2004). Anxiety at 35,000 feet: An introduction to clinical aviation psychology.London: Karnac.
– Caligiuri. Paula M, (2000). Selecting Expatriates for Personality Characteristics: A Moderating Effect of Personality on the Relationship Between Host National Contact and Cross-cultural Adjustment, Management. International Review, vol.40, PP.61-80.
– Caligiuri. Paula M, (2006). The big 5 personality charactaristics as predictors of expatriates desire to terminate the assignment and supervidor-rated performance, Personnel Psychology Volume 53 Issue 1, Pages 67-8

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1351
0 فروش 1351 بازدید