نویسنده
تاریخ انتشار
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3205 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
5/5 - (1 امتیاز)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری کارکنان در سازمان منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) وفاداری کارکنان در سازمان دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه وفاداری، تعریف عملیاتی وفاداری سازمانی، اهمیت وفاداری سازمان، اهمیت وفاداری کارکنان و راه‌های بهبود آن، وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان، مولفه های وفاداری کارکنان در سازمان، نظریه های وفاداری کارکنان در سازمان، دیدگاه های وفاداری کارکنان در سازمان، ابعاد وفاداری کارکنان در سازمان، ویژگی های وفاداری کارکنان در سازمان، تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان، شاخص وفاداری کارمندان به سازمان، نقش رهبری سازمان در وفاداری کارکنان چیست؟، روش های افزایش تعهد سازمانی کارکنان، بررسی تأثیر معنویت سازمانی و ابعاد آن بر وفاداری کارکنان، انعطاف‌پذیری ساعات کاری و وفاداری سازمانی کارکنان، تفسیر فرهنگ سازمانی در ایجاد وفاداری کارکنان در سازمان، رابطه بین دلبستگی شغلی با وفاداری کارکنان در سازمان و در ادامه…

تعریف مفهومی وفاداری سازمانی، وفاداری سازمان به کارکنان، وفاداری سازمان و رضایت شغلی، شاخص های اندازه گیری وفاداری کارکنان، عوامل تأثیرگذار بر وفاداری سازمان، معنویت در سازمان، حقوق ، دستمزد و پاداش، تناسب شغل با مهارت ها و علایق، امنیت شغلی، آموزش، روابط سازمانی، مشارکت اجتماعی، عدالت سازمانی، جایگاه سازمان، بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی، سوابق پژوهشی مرتبط با وفاداری کارکنان در سازمان در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 65
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Vafadari_Karkonan_Sazeman

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری کارکنان در سازمان

وفاداری کارکنان نسبت به سازمان به عنوان یکی از ارزش‌های ضروری در جهت بقاء و تعالی سازمان محسوب می‌گردد. امروزه نیروی انسانی ماهر، متخصص، دانش مدار، مشتاق و خلاق یکی از مزایای رقابتی سازمان ها بوده و داشتن چنین کارکنانی برای هر سازمانی یک مزیت و راهی به سوی ترقی و پیشرفت است. احساس وفاداری کارکنان به سازمان موجب می شود کارکنان با انگیزه بیشتر و مشتاقانه به فعالیت بپردازند و در نتیجه خروجی آن ها به مراتب بهتر و بهره وری نیروی انسانی بالاتر خواهد شد. فردی که به سازمان وفادار است سریع تر و با خشنودی بیشتر تغییرات در سازمان را می پذیرد. (محتشم و فرح بخش، 1396).

این نکته برای افراد مهم است که در چه سازمانی کار می کنند و سازمان آنها در بین سازمان های دیگر چه وضعیتی دارد و مردم در مورد آن چه فکر می کنند و چقدر شغل آنها مورد احترام است. زمانی که افراد در سازمان های شناخته شده و تاثیرگذار مشغول بکار هستند، از موقعیت اجتماعی بالاتری برخوردار هستند و بیشتر احساس رضایت می کنند. نتایج پژوهشی نشان داده است که تصویر ذهنی از برند سازمان با رضایت شغلی و در پی آن علاقمندی به استخدام در سازمان و ماندگاری در آن و وفاداری به سازمان ارتباط دارد (برندا و جاستین، 2017).

کارکنان وفادار، به‌صورت پیش دستانه در جستجوی شغل جدید نیستند. احساس وفاداری درنتیجه یک تعامل دوجانبه ایجاد می‌شود که یک سوی آن کارمند و سوی دیگر آن، کارفرما قرار می‌گیرد. شرط لازم شکل‌گیری احساس وفاداری این است که کارمند احساس کند سازمان واقعاً به او نیاز دارد؛ در این صورت او نیز بهترین عملکرد را ارائه می‌دهد و به دنبال کار دیگری نمی‌رود. وفاداری کارکنان یک طیف است که از بی‌وفایی فعال تا وفاداری فعال را دربر‌می‌گیرد. (براندون، 2016) (مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری کارکنان در سازمان).

پیشینه تحقیق (پژوهش) وفاداری کارکنان در سازمان

هنری و همکاران (2016) پژوهشی با عنوان «رابطه وفاداری سازمانی و عملکرد کارکنان» با هدف بررسی رابطه بین وفاداری سازمانی و عملکرد کارکنان سازمان های (مبانی نظری پیشینه تحقیق ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان) دولتی ایالت متحده امریکا صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که تعهد وفاداری کارکنان همبستگی مثبت و معناداری با سطوح بالای عملکرد کارکنان دارد. اسکات و همکاران (2014) پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین معنوین محیط کار و روش های سازگاری با اهداف سازمانی صورت گرفت. نتایج نشان داد که افرادی که زندگی معنوی را تجربه می کنند، می توانند با روش های سازگار با اهداف سازمانی، موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند.

محتشمیان (1397)، پژوهشی با عنوان «بررسی نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاقی کاری اسلامی با رفتارهای انحرافی»، با هدف بررسی نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاقی کاری اسلامی با رفتارهای انحرافی در محیط کار شرکت وابسته به وزارت نفت شهر اصفهان صورت گرفت. نتایج نشان دادند که اخلاق کاری اسلامی با وفاداری سازمانی و رفتار انحرافی در محیط کار دارای رابطه معنادار، وفاداری سازمانی نیز با رفتارهای انحرافی دارای رابطه معکوس و معنادار بود. نتایج الگوسازی معادله ساختاری و تحلیل رگرسیون میانجی نشان داد که وفاداری سازمانی نقش میانجی را در رابطه اخلاق کاری اسلامی با رفتارهای انحرافی در محیط کار ایفاء می کند.

کاترین و پاملا (2017) پژوهشی به منظور بررسی «ارتباط احساس عدالت سازمانی و رضایت شغلی»، با هدف بررسی ارتباط بین احساس عدالت سازمانی و رضایت شغلی مربیان دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان در کلمبیا انجام گرفت. در این تحقیق بین پنج مؤلفه رضایت شغلی و سه مؤلفه عدالت سازمانی ارتباط خطی وجود داشته است. محققان با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق نتیجه گرفته که بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی مربیان دبیرستان ها رابطه معناداری وجود دارد.

منابع فارسی و غیر فارسی

صنوبر، ناصر و رحیمی اقدام، صمد (1395). رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان، راهبرد فرهنگ.
کاوسی، محمدرضا و سقایی، عباس، (1390). روش های اندازه گیری رضایت مشتری، انتشارات آرمه، تهران.
نادی، محمد، گل پرور، محسن. (1396) روابط ساده و ترکیبی مؤلفه های معنویت با وفاداری در محیط کار. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری.
مهداد، علی؛ احمدپور، سارا و گلپرور، محسن (1391). رابطه چندگانه عدالت سازمانی ادراک شده و پایبندی به قراردادهای روانشناختی با رفتارهای شهروندی سازمانی، مدیریت بهره وری.
مهاجران، بهناز؛ شهودی، مریم (1397). مدل یابی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و معنویت در کار با مسئولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه، مدیریت پرستاری.
میرزایی، شریعتمداری (1394). بررسی تأثیر معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل ستادی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مدیریت در دانشگاه اسلامی. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری کارکنان در سازمان).

Williams, S., Pitre, R., & Zainuba, M. (2013).” Justice and organizational citizenship behavior intentions: fair rewards versus fair treatment”. The Journal of social Psychology 2013 Feb.
Yee, R., Yeung, A. & Edwin Cheng, T., (2017). An empirical study of employee loyalty, service quality and firm performance in the service industry, International Journal of Production Economics, Elsevier.
Beekun, R. I. & Westerman, J. W. (2016). “Spirituality and national culture as antecedents to ethical decisionmaking: a comparison between the United States and Norway”.
Brown, G., Bemmels, B., & Barclay, L. (2013). The importance of policy in perceptions of organizational justice. human relations, 63(10).
Bulgarella, C. (2009), Employee Satisfaction and Customer satisfaction: Is There a Relationship, Guidestar Research, Retrieved, 2.
Chand, P. & Koul, H. (2014).Workplace Spirituality, Organizational Emotional Ownership and Job Satisfaction as Moderators in Coping with Job Stress. International Conference on Humanities, Ecomics and Geography.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری کارکنان در سازمان

 1. یونس احمدی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری کارکنان؛ تقریبا جامع و کامل بود اما لطفا از فونت بهتری استفاده کنید

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   فونت….!! فونت ها مشکلش کجاست…؟ مضاف بر اینکه فرمت فایل Doc هستش و قابل ویرایش؛ شما می توانید با فونت دلخواه و مد نظرتون تغییرش بدید…!!!

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *