نویسنده
تاریخ انتشار
۱۶ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4643 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) وضعیت روانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی وضعیت روانی، تعاریف سلامت روان، تاریخچه بهداشت روانی، تعاریفی چند از بهداشت روانی، اصول سلامت روان، روش های سه گانه ارزیابی وضعیت روانی، انجمن ملی بهداشت روانی، دستاوردها، ضرورت سلامت روانی، مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان، مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی، سلامت روان از نظر راجرز، سلامت روان از نظر مزوم، سلامت روان از نظر فیشن، سلامت روان از نظر فروید، سلامت روان از نظر یونگ، سلامت روان از نظر آلپورت، ویژگی های انسان سالم از نظر راجرز، انسان سالم از نظر ویکتور فرانکل، نظریه موری، نظریه آدلر، نظریه فروم، نظریه مزلو، نظریه اسکینر، نظریه کارل یونگ، نظریه اسلام، افراد سالم از نظر روانی، تأثیر شعردرمانی گروهی بر وضعیت روانی بیماران و در ادامه….

تعریف عملیاتی وضعیت روانی، سلامت روحی و روانی، وضعیت روانی چیست، مفهوم سلامت روان در نظریه های شناختی، بررسی وضعیت روانی سالمندان، بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان، تاریخچه بهداشت روانی در ایران، مشخصه‌های سلامت روانی و شخصیت سالم، اختلال عملکرد جنسی و وضعیت روانی در زنان، بررسی وضعیت سلامت روانی زنان دارای همسر معتاد، بررسی وضعیت سلامت روانی و بهداشت جسمانی جوانان، تأثیر سبک های رفتاری خانواده بر وضعیت روانی دانش آموزان، سوابق پژوهشی مرتبط با وضعیت روانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 100
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Vazeyat_Ravani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانی

سازمان بهداشت جهانی – سلامت را به صورت بهزیستی کامل فیزیکی – روانی و اجتماعی تعریف می کند. نه صرف فقدان بیماری و ناراحتی. سلامت در دیدگاهی کلی نگر از جنبه های روانی – اجتماعی و فیزیکی مورد توجه قرار می گیرد. رابطه آن با محیط نیز در نظر قرار می گیرد. سلامت روان شناختی نیز تعریفی است که دانشمندان روان شناختی و علوم اجتماعی و رفتاری در مورد کارآمدی و عملکرد روان شناختی متناسب انسان ارائه کرده اند. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانی).

گوردن آلپورت یکی از نخستین روانشناسایی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نظر وی افراد سالم در سطح معتدل و آگاهی عمل می کنند، از قید و بندهای گذشته آزادند. و نیروهایی که آنها را هدایت می کنند، هدفها و انتظارهایی است که از آینده دارند. آلپورت از افراد برخوردار از سلامت روان به عنوان انسان بالغ یاد می کند و برای آن هفت ویژگی ذکر می کند که عبارتند از: گسترده مفوم خود، ارتباط صمیمانه با دیگران، امنیت عاطفی، ادراک واقع بینانه و مهارت در وظایف، عینیت بخشیدن به خود و وظیفه یگانه ساز زندگی به نظر آلپورت هرچه شخص با فعالیت های مردم و اندیشه های متنوع در ارتباط باشد سلامت روانی بیشتری دارد (راجرز و همکاران، 2013).

به عقیده فروید اکثر مردم به درجات مختلف، روان نژند هستند و سلامت روانی یک آرمان است نه یک هنجار آماری. طبق نظریه فروید ویژگی های خاصی برای سلامت روانی ضرورت دارد. نخستین ویژگی خودآگاهی است. یعنی هر آن چه که ممکن است در ناخودآگاه موجب مشکل شود بایستی خودآگاه شود و خودآگاهی حقیقی ممکن نیست مگر این که کنترل غیرواقعی و غیرضروری یا زیاد از حد (من برتر) در هم شکسته شود. به نظر فروید خودآگاهی عنصر اصلی (ولی نه عنصر کافی) سلامت وضعیت روانی است (حسینی، 1395).

پیشینه تحقیق (پژوهش) وضعیت روانی

مطالعه ای توسط نبویان و همکاران (1396) با عنوان بررسی وضعیت بهداشت روانی در گروهی از دانش آموزان پیش دانشگاهی شیراز انجام شد. در این پژوهش از پرسش نامه بهداشت روانی 28 سوالی GHQ استفاده گردید. در این تحقیق در بین معدل دانش آموزان پسر و دختر مقطع پیش دانشگاهی تفاوت معنی داری بدست آمد. به طوری که معدل کل پسران کمتر از معدل دختران بود. همچنین تفاوت معنی داری بین چهار جزء بهداشت عمومی با جنسیت دانش آموزان بدست آمد و در همه شاخص ها دختران نمرات بیشتری کسب کرده بودند و از لحاظ بهداشت روانی مشکلات بیشتری داشتند.

در تحقیقی که ثمری و طهماسبی (1393) با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی) و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان انجام داده اند به این نتایج دست یافتند که بین نمره کلی هوش هیجانی و برخی مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سن باهوش هیجانی و با مؤلفه های آن رابطه وجود دارد. در مورد رابطه هوش هیجانی با جنسیت، نتایج پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران، در نمره کلی هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود ندارد.

موریس و جونر (2014) رابطه بین خود کارآمدی و نشانه‌های اختلالات عاطفی را در نمونه بزرگی از نوجوانان بهنجار هلند مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که سطح پایین خود کارآمدی با سطح بالای صفات اضطرابی، روان‌آزردگی، نشانه‌های اختلالات اضطرابی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های اضطرابی) و نشانه‌های افسردگی همراه بوده است. مارلو و همکاران نشان دادند که خود کارآمدی با سلامت جسمانی و روانی در بیماران مبتلا به روماتیسم و التهاب مفاصل همبسته است. بدین معنی که بیماران با خودکارآمدی پایین در مقایسه با بیماران با خود کارآمدی بالا احساس نقص جسمانی بیشتر، خستگی و درد بیشتر، خلق افسرده و مضطرب‌تر از خود بروز می‌دهند.

منابع فارسی و غیر فارسی

فتحی آشتیانی، علی (1391). ویژگی های رشد عاطفی نوجوان، نقل از پایگاه اطلاع رسانی تبیان.
ساپینگتون؛ اندورا (1390). بهداشت روانی، تهران، ترجمه حسین شاهی برواتی، انتشارات روان،‌ چاپ ششم.
لطف آبادی، حسین (1392). روانشناسی رشد کاربردی نوجوانی و جوانی، چاپ سوم، تهران: سازمان ملی جوانان.
کریم پور، علی (1395). پرورش حس عواطف نوجوانان و کنترل و جهت دهی آن، جزوه آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان داراب.
رحمتی، مجید (1390). شکوفاسازی و بهره گیری از عواطف در جهت خودکارآمدی دانش آموزان معلول، مقاله ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رمضانی، علی محمد(1391). بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فسا، جزوه ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.
یوسف زاده، مهدی و همکاران(1391). تبیین رابطه سلامت عمومی و مؤلفه های عاطفی موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته تربیت بدنی، مقاله ارائه شده در اداره آموزش و پرورش استثنایی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانی).

Korotkove, D., & Hannah, T. E.(2014). The five factor model of personality: strengths and limitations in predicting health status, sick-role and illness behavior, Personality and Individual Differences.
Rose, M. (2011). The effects of multimedia-induced affective states on recall and deicision-making by individual investors, International Journal of Accounting Information Systems.
S,(2004).Relarionship Between Neuroticism, Attention Control, and Anxiety Disorders Symptoms in Non-Clinical Children, Personality and Individual Differences.
Martin, B. A. S. (2013). The influence of gender on Mood effects in advertising, Psychology and Marketing, 20.
DiGiuseppe, B.R.T (2010). Emotional intelligence and success in professional graduate programs in psychology, Paper presented at international society for research on emotion. Cuenca, Spain.
Diseth, A. (2013). Personality and approaches to learning as predictors of academic achievement, European Journal of Personality.
Isen, A. M. (2008). Positive affect, In T. Dalgleish & M. J. Power (Eds.), Handbook of cognition and emotion (PP. 521-539), John Wiely & Sons Ltd.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق وضعیت روانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *