مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق کشف امید

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق کشف امید

توضیحات

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق کشف امید فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. دانلود ادبیات پیشینه پژوهش کشف امید به همراه پیشینه داخلی و پیشینه خارجی کشف امید بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با کشف امید را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کاملترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه کشف امید دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف کشف امید، امید و انواع آن، امید و خوش بینی، امید و الگوی رفتاری تیپ A، امید، هیجان و عزت نفس نیست، امید، هوش و موفقیت، امید و خودکارآمدی، تفاوت امید با امیدواری، تفاوت امید با توقعات، تفاوت بین امید و ایمان، تفاوت امید با میل، تفاوت امید با آرزو کردن، دیدگاه های رایج درباره امید، نظریه امید، آناتومی و بیولوژی امید، بیم و امید، ارتباط متقابل ذهن و جسم، باور و دستگاه اعصاب خودکار، رابطه بین باور و دستگاه مرکزی (GNS)، ظهور و افول امید در زندگی، ظهور تفکر امیدبخش، تفکرات رهیاب، تفکر پایورانه، سناریوسازی، کسب نظر دیگران، مرگ امید یا افول مثبت اندیشی، مراحل ناامیدی، غضب، بی تفاوتی و … بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه کشف امید در 62 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 62
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق کشف امید

ادبیات و پیشینه تحقیق درباره کشف امید

امید نقطه مقابل ناامیدی به یک اعتبار دارای دو جنبه مثبت و منفی است. برای نمونه، در اسلام واژه «رجاء» به معنای امیدی که دست یافتنی است امید واقعی و «تمنا» به مفهوم امیدی که دست نیافتنی است (امید واهی) اشاره دارد. در قرآن کریم، رجاء گمان یا پنداری است که اقتصادی رسیدن به شادی در آن است. برای نمونه، در سوره نساء آیه 104 می فرماید: شما به خدا امید دارید و آنان ندارند. یا در تفسیر المیزان رجاء به معنای امیدواری و مظنه رسیدن به چیزی است که باعث مسرت باشد.

مطالعه آیات الهی حاکی است که رجاء یا امید واقعی به معنای 1- امیدواری به رحمت الهی، برای نمونه، مؤمنین کسانی اند که به رحمت خدایشان امیدوارند (سوره بقره، آیه 208)؛ 2- مطلق اعتقاد به خداوند (برای نمونه، در سوره نوح آیه 13 می فرماید، شما را چه می شود که برای خدا عظمتی قائل نیستید)؛ و 3- تأخیر است (برای نمونه، در سوره توبه آیه 106: «عده ای دیگر کارهایشان به خدا محول شده است») (منصوری، مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق کشف امید 1387).

محققان مطالعه بر روی خوش بینی را به عنوان یک سازه روان شناختی در قرن بیستم آغاز کردند (میلیگان، 2003). خوش بینی معادل کلمه لاتین به معنی بهترین است. تیگر (1979) خوش بینی را خلق یا نگرش می داند که با در نظر گرفتن انتظار فرد و اجتماع همراه است؛ یعنی فرد آنچه مطلوب اجتماع است را نسبت به آن چه برای خود سودمند می داند در نظر می گیرد. با توجه به این تعریف می توان استنباط کرد که خوش بینی مفهومی عینی یا واحد نیست و با مضامین آن مشخص می شود (پترسون، 2000).

چارچوب مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد کشف امید

کارل میننجر (1959) در یک سخنرانی در جمع روان پزشکان اولین بار به امید به عنوان نقطه قوت در بیماران اشاره کرد و روان پزشکان را تشویق کرد که قدرت امید به خود و قدرت امید به بیماران را در فهم و درمان بیماری روانی به رسمیت بشناسد. او گفت که آیا تا کنون وظیفه ماست که به عنوان دانشمند نه درباره یک موشک جدید، یک بمب یا گاز جدید، بلکه درباره این حقیقت کهن اما نویافته، یعنی اعتبار امید در رشد و تکامل انسان همراه با عشق و ایمان حرف بزنیم (بورچارد و همکاران، مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق کشف امید 2003).

چارلزریک اسنایدر (2006) ملقب به سلطان امید برای اولین بار نظریه اش را درباره امید مطرح کرد و آن را مرکب از «قدرت اراده»، «قدرت راهیابی»،«داشتن هدف» و «تشخیص موانع» دانست(اسنایدر، 2006). براساس این فرض که امید موجب امید بیشتر می شود، روابط خانوادگی، دوستی های امیدبخش می توانند به عنوان عوامل روابط خواهر و برادری مدتی بعد ورئینگتون (2005) از مؤلفه دیگری در امید به نام «قدرت صبر» موقعی که ما تغییری نمی بینیم، یاد کرد. او درباره بازسازی امید می نویسد که زن و شوهر باید بتوانند با هر ارتباط برقرار کنند، اختلافشان را حل کنند، و آسیب ها را جبران (ورئینگتون، 1999).

زن و شوهر باید الف. اراده برای بهسازی ازدواجشان داشته باشند، ب. باید به راه هایی برای بهسازی ازدواجشان دست یابند و ج. اعتقاد به صبر برای ازدواجشان داشته باشند و در عین حال برای بهبود ازدواجشان فعالانه بکوشند. به طور خلاصه، زوج ها به امید احتیاج دارند تا بتوانند مشکلات را طلاق دهند تا اینکه شریک زندگیشان را به عنوان مشکل ببینند. باید این نگرش و طرز فکر را جدی گرفت تا زوج ها برای مدتی طولانی از مشکلاتشان مرخصی بگیرند (ورئینگتون، 2003).

پیشینه داخلی و خارجی کشف امید

ارجمندنیا، افروز و نامی (1392) در پژوهشی با عنوان مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان، دو گروه 52 نفری از والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی را مورد بررسی قرار دادند روش پژوهش نوعی علی ـ مقایسه ای بود. نتایج با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش رابطه بیم فشار روانی و رضایتمندی زناشویی والدین کودکان عادی و کم توان ذهنی را تأیید نمود.

والدین کودکان کم توان ذهنی فشار روانی بیشتری را نسبت به والدین کودکان عادی تحمل می کنند. در عین حال والدین کودکان کم توان ذهنی نسبت به والدین کودکان عادی از رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند، ولی از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده تفاوت، معنادار نبود است.

ویوان، بونیلا و مک فرسون (2011) در پژوهشی بر روی 25 مادر دارای فرزند معلول و 40 مادر مادر دارای فرزند عادی نشان دادند؛ مادران دارای فرزند معلول نسبت به مادران فرزندان عادی بیشتر در جستجوی حمایت دیگر اعضای خانواده هستند. همچنین نتایج نشان داد مادران دارای فرزند معلولی که از جانب دیگر اعضای و دوستان خود حمایت می شدند، نسبت به مادرانی که حمایت نمی شدند، بهزیستی روانی بالاتری نشان دادند. اوگستون، مکینتوش و مایرز (2011) در پژوهشی که به مقایسه ی امید و نگرانی در مادران کودکان با یک اختلال طیف اوتیسم (199 مادر) و سندرم داون (60 مادر) پرداختند، نشان دادند مادران کودکان مبتلا به اوتیسم نسبت به مادرانی که کودکان مبتلا به سندرم داون داشتند، امید پایین تر و نگرانی مربوط به آینده بیشتر گزارش کردند

منابع فارسی و لاتین ادبیات پیشینه تحقیق کشف امید

1-کاکابرایی،کیوان ،علی اکبر ارجمندنیا،غلامعلی افروز مناب .(1391). رابطۀ سبکهای مقابلهای و حمایت اجتماعی ادراک شده با مقیاسهای بهزیستی روانی در بین والدین با کودکان استثنایی و عادی شهر کرمانشاه در سال 1389. فصلنامۀ افراد استثنایی، سال دوم، شماره 7، پاییز 1391،ص 1-26.
2-میکائیلی، نیلوفر و همکاران ،(1391)، مقایسه ی تاب آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی،مجله ی ناتوانی های یادگیری، پاییز،دوره ی2، شماره 120-137/1.
3- به پژوه ، احمد و فریدون رمضانی ،(1384)، بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره 22 ، شماره 4 ، زمستان ، پیاپی 45.
4-برجیس ، مریم و همکاران ،(1392)،مقایسه ی میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری،مجله ی ناتوانی های یادگیری، پاییز،دوره ی 3، شماره ی6-1/27.

1-Edalati ,A.,&Redzuan,M.(2010).Perception of women towards family values and their marital satisfaction .Journal Of American Science ,6(4):132_137.
2-Ahmadi,K.,Nabipoor,S.M.,Kimiaee ,S.A.,&Afzali ,M.H.(2010).Effect of family problem _solving on marital satisfaction. Journal Of Applied Science ,10(8):682_687.
3-Rajabi,M, Afrooz,G, Arjmandnia,A, Imani Nojani,M.(2012). The relationship between mother’s marital satisfaction and the behavioural problems of children with down syndrome and comparing them to that of normal children, Procedia – Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 2584 – 2589.
4-Jenaabadi,H.(2014), The study and comparison of stress levels and coping strategies in parents of exceptional (mentally retarded, blind and deaf) and normal children in Zahedan, Procedia – Social and Behavioral Sciences 114 ( 2014 ) 197 – 202.
5-Chung,K. Choi,E.(2014), Attachment styles and mother’s well-being among mothers of preschool children in Korea: The mediating role of marital satisfaction, Personality and Individual Differences 69 (2014) 135–139.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق کشف امید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
23,900 تومان
تعداد بازدید: 0
0 فروش 0 بازدید