نویسنده
تاریخ انتشار
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3271 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) فرسودگی تحصیلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

فرسودگی، مراحل فرسودگی، خاستگاه نظریه فرسودگی، فرسودگی تحصیلی چیست، درمان فرسودگی تحصیلی، تاریخچه فرسودگی تحصیلی، تعریف عملیاتی فرسودگی تحصیلی، تعریف مفهومی فرسودگی تحصیلی، پیش ‏بینی فرسودگی تحصیلی، علایم فرسودگی تحصیلی، نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی، مدل‌ علّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی، اثرات و پیامدهای فرسودگی تحصیلی، ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی،تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و در ادامه…

علل فرسودگی تحصیلی دانشجویان، علل فرسودگی تحصیلی دانش آموزان، ابعاد فرسودگی تحصیلی، مولفه های فرسودگی تحصیلی، خستگی هیجانی، فردیت زدایی، کارآمدی یا ناکارآمدی، رویکردهای فرسودگی تحصیلی، رویکرد بالینی، رویکرد روانشناختی اجتماعی، رویکرد تبادلی چرنیس، مدل رویکرد تبادلی چرنیس، مدل کاپنر، رویکرد ساختاری، عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی، تعارض و ابهام نقش، گرانباری و کمباری نقش، سوابق پژوهشی مرتبط با تحقیق فرسودگی تحصیلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 76
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Farsudegi_Tahsili_01

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی تحصیلی

فرسودگی، یک موضوع جدّی تحصیلی است که توجّه بسیاری از محققان در حوزه های تحصیلی را به خود جلب نموده است امری که با عوامل متعدد شناختی، هیجانی، رفتاری و شخصیتی فراگیران ارتباط دارد، در این میان یادگیرندگان، در سطوح دانشگاهی، بیشتر در معرض فرسودگی تحصیلی قرار دارند واژه فرسودگی که اولین بار در رُمانی توسط گرین برای توصیف حالات روانی یک معمار که از فقدان انگیزه و هیجان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان) لازم برای کار خود رنج میبرد، به کار رفت. بعدها توسط فروید برگر، برای اشاره به پیگیری بی وقفه اهداف ناممکن همراه با منابع ناکافی در محیط های شغلی به کار گرفته شد (یوسفی آهندانی و همکاران، 1397).

فرسودگی تحصیلی در موقعیت های آموزشی با ویژگی هایی مانند: خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس بی کفایتی و پیشرفت تحصیلی ضعیف در امور درسی و تحصیلی مشخص می شود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد فرسودگی تحصیلی از نظر ویژگی ها، پیشامدها و پیامدها مشابه با فرسودگی شغلی است (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی تحصیلی).

متغیر فرسودگی به نظر سالملا-آرو و همکارانش (2013) به موقعیت ها و بافت های آموزشی گسترش پیدا کرده است، که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی نام برده می شود. می توان گفت که موقعیت های آموزشی، به عنوان محل کار فراگیران محسوب می شود، اگرچه فراگیران در موقعیت های آموزشی، به عنوان کارمند کار نمی کنند، یا شغل خاصی در آنجا ندارند، اما از دیدگاه روان شناختی، فعالیت های آموزشی و درسی آنها را می توان به عنوان یک کار درنظر گرفت. آنها در کلاس ها حضور پیدا می کنند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام می دهند (کدیور، شاه نظری، 1396).

پیشینه تحقیق (پژوهش) فرسودگی تحصیلی

در تحقیقاتی که سالانوا و همکاران (2010)، با موضوع موانع و تسهیل پیش بینی عملکرد تحصیلی انجام دادند این نتایج به دست آمد که، ویژگی های شخصیتی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت) و محیط یادگیری به طور مستقل با فرسودگی تحصیلی مرتبط هستند و رضایت دانش آموز از محیط یادگیری عامل مهمی در این قلمرو است. سالملاَ آرو و همکاران (2014)، در تحقیق خود در مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین جو منفی حاکم بر دانشکده و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و انگیزش مثبت دریافت شده از سوی اساتید و حمایت از طرف اعضای دانشکده با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنی دار دارد.

سلمانی و کاویانی (1397)، نیز رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بررسی کردند. نتایج حاصل یافته های پژوهش حاکی از رابطه معنادار منفی بین متغیرهای حمایت اجتماعی و عزت نفس با فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن و همچنین، همبستگی مثبت بین حمایت اجتماعی با عزت نفس بود. نتایح این پژوهش فرضیه های پژوهش را تایید کرد و نشان داد که متغییرهای حمایت اجتماعی و عزت نفس می تواند پیش بینی کننده فرسودگی تحصیلی در دانشجویان باشد.

شریعت نیا و کردافشاری (1396)، پژوهشی با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با درگیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داده بین حمایت اجتماعی و درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین خود کارآمدی و درگیی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی رابطه معنادار وجود دارد، میزان حمایت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر برابر است، میزان خودکارآمدی زنان بیشتر از مردان است و میزان درگیری تحصیلی زنان و مردان برابر است (پیشینه تحقیق فرسودگی تحصیلی).

منابع فارسی و لاتین

مقدسی، (1397). رابطه جهت گیری هدف و حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
موسوی بیدک، سید عین اله(1395). رابطه هوش هیجانی و استرس شغلی با فرسودگی شغلی آموزگاران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
میرزائی فندخت، امید(1393). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر کاهش میزان فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
نامدارپور، فهیمه (1397). بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 4 (1).
همایون،سمیه(1396). ارتباط میان فرسودگی روانی معلمان ایرانی زبان انگلیسی و هوش هیجانی ‌آن‌ها در آموزشگاه‌های خصوصی زبان شیراز و مرودشت.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یاسوج (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی تحصیلی).

Salmela-Aro., K, Savola Inen, H & Holopainen. L (2013). Nepressive symptoms and school burnout during adolescence. journal of royth and adolescence, 6, 34- 45.
Jacobs, M., Snow, J., Geraci, M & Blair, K. S (2011). Association between level of emotional intelligence and severity of anxiety in generalized social phobia. Journal of Anxiety Disorders, 87, 9-24.
Austin, E. J., Saklofske, D. H., Haung, S. H & McKenney, D (2014). Measurement of trai emotional intelligence: Testing and cross-validating a modified version of suchutte et al. Personality and Individual Differences, 38, 555-562.
Bandura,A. (1986). Self-efficacy. In V.s Rama chaudram (Ed) , Encychopediabehavior, Vol.(1).71-81.
Bar-on, R.(1997). A measure of Emotional and social intelligence(302-3,8): Chicago.
Brouwers, A & Giganc, G. E., Palmer, B. R. H., Manocha, R & Stough, C (2015). An examination of the factor structure of the schutte self-report emotional scale. Personality and Individual Differences, 39, 1029-1042.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *