نویسنده
تاریخ انتشار
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
تعداد بازدید
58 بازدید
28,000 تومان
  خرید این محصول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. دانلود ادبیات پیشینه پژوهش سرشت و منش به همراه پیشینه داخلی و پیشینه خارجی سرشت و منش بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با سرشت و منش را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کاملترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه سرشت و منش دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

سرشت و منش، نظریه زیستی شخصیت، پیوند بدن و ذهن، روابط ساختاری مؤلفه های سرشت و منش، ریخت های بدنی و سرشت ها، ویژگی های سرشتی، ویژگی های سرشتی شلدن، سه نوع سرشت مستقل، اجتماع پذیری، هیجان پذیری (هیجانیت)، سطح فعالیت، خصلت ها و ابر خصلت ها، روان پریشی گرایی، برون گرایی، روان نژندی گرایی، نقش ابعاد سرشت و منش، نقش واسطه‌گری مولفه‌های سرشت، منش، اعتباریابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر، زیست شناسی و آمادگی های فردی، پرخاشگری، تحریک جویی، ویژگی های شخصیت در نظریه هانس آیزنگ، سه بعد شخصیت، رابطه برون گرایی و درون گرایی و روان نژندی، ثبات در چهارچوب طرح جالینوس کانک و ونت، ویژگی های شخصیت در نظریه رابرت کلونینجر، ابعاد منش، الگوی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال شخصیت… بهمراه سوابق پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه سرشت و منش در 43 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 43
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش

ادبیات و پیشینه تحقیق سرشت و منش

در اوایل قرن بیستم ارنست کرچمر ، روانپزشک آلمانی تن و منش را منتشر کرد که اولین گام های رویکرد زیستی علمی به شخصیت را باز می نماید. در آغاز، کرچمر به رابطه ای شکل های خاص بدنی و برخی از اختلال های روانی علاقه مند شد. او مواردی را از میان بیمارانش انتخاب و معرفی کرد سپس مطالعه منظمی را برای شناسایی این پدیده سامان داد و سرانجام به توصیفی از رابطه ریخت های بدنی و تشخیص های روانی دست یافت(کرچمر،1926، مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش). پیرو کارهای کرچمر، روانشناس آمریکایی، ویلیام شلدن تلاش کرد تا رابطه شکل بدنی و سرشت های مختلف شد.

در این طبقه بندی، شلدن سه ریخت بدنی را مطرح می کند. فربه تن (چاق)، ستبرتن (عضلانی) و باریک تن (لاغر استخوانی) او برای توصیف کسانی که به طور کامل رهیچ کدام از طبقات یاد شده نمی گنجیدند واژه ی «ساخت بینابین» را پیشنهاد داد. به این ترتیب طبقه بندی شلدن دارای خط کشی و مرز بندی های قطعی و مطلق نیست. در عوض او ساخت بدنی افراد را براساس سازگاری آن با هرکدام از این ابعاد رتبه بندی می کرد در نهایت یک سیستم درجه بندی کمی سه رتبه ای، وضعیت ظاهری بدن فرد را در یک بعد خاص تعیین می کرد.

(شلدن، 1942) در طبقه بندی شلدن، در مقابل سه ریخت بدنی، سه گونه سرشت شامل ویژگی های خاص دیده می شود که به وایسروتونیا، سوماتروتونیا و سریروتونیا موسوم هستند جدول 2-1 ویژگی های این سه گونه را توصیف کرده است. (شلدن، 1942) سپس شلدن به یافتن ارتباط های بین ریخت بدنی و سرشت پرداخت او با مطالعه ی 200 مرد سفید از میان ریخت های بدنی مختلف سه گانه و درجه بندی کمی سه عنصر سرشتی در خلال یک دوره ی پنج ساله، نشان داد.

چارچوب مبانی نظری سرشت و منش

سه نوع سرشت فراگیر را از همان ابتدای تولد می توان شناسایی و ارزیابی کرد، که می تواند در سرتاسر زندگی نسبتا ثابت بماند (اسرتلا ، 1987، تارت ، 1988) تفاوت های رفتاری مشهود از این دست، زیر سه عنوان اصلی قابل طبقه بندی است: اجتماع پذیری، هیجان و هیجان پذیری (هیجانیت)، و سطح فعالیت به این سه ویژگی عمده صفات خصلت های سرشتی نیز گفته می شود سرشت فراتر از تنها یک دسته نشانه های اولیه، به صورت مواد خامی عمل می کنند که سرانجام شخصیت از آن پدید می آید (اندلر ، 1989). شواهد تحقیقی نشان می دهد که این سه طبقه شخصیتی اجتماع پذیری- هیجان پذیری و سطح فعالیت از بدو تولد وجود دارد، در طی زندگی تداوم می یابد و بر امور گوناگونی تأثیر می گذارد (باس و پلومین، مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش 1984).

آیزنک معتقد است که سنخ های شخصیتی توارثی هستند (آیزنک، 1975). از میان ابعاد مطرح شده توسط آیزنک، بعد درون گرایی- برون گرایی بیشترین شواهد را در تایید این ادعا دارد. یک مطالعه گسترده بر روی بیش از 000/14 جفت دوقلو در فنلاند، شواهد قابل استنادی را برای توارثی بودن برون گرایی و روان نژندی گرایی به دست داده است (رز و همکاران، 1998) یک مطالعه ی سوئدی بر روی جمعیتی از دوقلوها از فرزند خوانده ها انجام شد به تخمین 41/0+ برای وراثت پذیری برون گرایی رسید(پدرسن و همکاران، 1988). دو مطالعه دیگر، یکی در ویرجینیا (هیث و همکارانش، 1992) و دیگری در استرالیا (هیث و همکارانش، 1994)و 50/0+ برای برون گرایی دست یافتند. آیزنک پیشنهاد می دهد که رد پای گرایش درون گرایی- برون گرایی را شاید بتوان در سطح فعالیت سیستم های خاص مغزی به خصصوص سیستم فعال ساز تورینه ای بالا روند پیدا کرد.

پیشینه داخلی و خارجی درباره سرشت و منش

(کلونینجر، 1987؛ کلونینجر و همکاران، 1991 براون و همکاران، 1992؛ شوراکیک و همکاران، 1992 پرنا و همکاران، 1992، جوفه و همکاران، 1993) همچنین نوجویی در بیماران دو قطبی دارای علائم خفیف هیپومانی به طور موقت و گذرا افزایش پیدا می کند (استراکوازکی و همکاران، 1993). افزون و مهمتر اینکه در یک مطالعه نسبتا گسترده بر روی دو قلوها شواهدی دال بر تایید چهار بعد سرشت که عبارتند از: نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش- وابستگی و پشتکار صورت گرفت و نشان داد که هریک از این ابعاد به تنهایی از نظر ژنتیکی همگن و با یکدیگر متباین هستند.

این مطالعات نشان داد که عوامل محیطی گاهی تأثیر اندکی بر بعدهای پشتکار و پاداش وابستگی دارند اما عامل مشترک ژنتیک بین آنها وجود ندارد (استالینگز و همکاران، 1994). بدین ترتیب مدل ارائه شده به نحوی است که می تواند عوامل ژنتیک و عوامل محیطی را در زیر بنای شخصیت به تفکیک تبیین کند (کاویانی، 1386). مدل (چهار بعد سرشت) با الگوی باستانی طبایع بقراط همخوان است. براین اساس طبع سوداوی مترادف است آسیب پرهیز، صفراوی مترادف نوجو، دموی مترادف پاداش- وابسته طبع بلغمی مترادف بعد پیشتکار در نظر گرفته شده است هم چنین کلونینجر معتقد است که چهار سرشت با هیجان های اصلی بشری نزدیک هستند.

چنانچه ترس با آسیب پرهیزی، خشم یا نوجویی، عشق با پاداش وابستگی، تسلط با پشتکار مرتبط دانسته شده است (کلونینجر، 1994؛ کلونینجر و شوراکیک، 2000). از نظر کلونینجر مدل چهار بعدی سرشت طراحی را برای تفکیک انواع مرسوم اختلالات شخصیت ارائه می کند (کلونینجر، 1987). هرچند نمی تواند وجود یا عدم وجود اختلال شخصیت را محرز و قطعی نماید (کلونینجر و همکاران،مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش 1994) از این دیدگاه نظری، منش شناسی شخصیت به تفاوت های بین فردی در انگاره های مربوط به خود پنداره پیراموان اهداف و ارزش ها اشاره دارد.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *