نویسنده
تاریخ انتشار
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
1465 بازدید
14,900 تومان
  خرید این محصول

پیشینه تحقیق عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پیشینه تحقیق عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی دارای کلید واژه های تاکیدی:

عوامل حیاتی موفقیت، موفقیت و عوامل آن در مدیریت، نظریه های تئوری موفقیت، خصوصیات یک مدیر موفق، عوامل اصلی مؤثر بر موفقیت مدیران، ویژگی های مهم روُسای موفق خانم بنتون، عوامل موفقیت مدیران (مدل آپلین)، ویژگیهای شخصیتی موثر بر عملکرد و رفتارهای مدیریتی، مهمترین عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد مدیریت، جمع بندی اولیه عوامل مؤثر برموفقیت مدیران، ویژگی های یک مدیر موفق آموزشی، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی مدیران آموزشی با موفقیت، عوامل حیاتی موفقیت رهبری آموزشی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی، فایل پیشینه تحقیق عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی در  45 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل :  Doc
💠تعداد صفحات : 45
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

پیشینه تحقیق عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی

پیشینه تحقیق عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی

رویکرد تحلیل عوامل حیاتی موفقیت شغلی به منظور شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران در صنایع گوناگون به کار گرفته می شود. این رویکرد به منظور حل بعضی از مسائل که در زمان استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت پیش می امدند، ایجاد شد. جان روکارت در سال 1979 ایده ابتدایی این رویکرد را که در سال 1961 توسط رونالد دانیل بیان شده بود به کار گرفت و آن را توسعه داد. امروز روکارت را اولین ابداع کننده و ارائه کننده این دیدگاه می دانند. روکارت اظهار می دارد که مفهوم عوامل حیاتی موفقیت می تواند یک راه اثر بخش برای تعریف نیازهای اطلاعاتی مدیریت باشد.

از دیدگاه او عوامل حیاتی موفقیت عبارتند از حوزه های مشخص و محدود کاری که اگر در آنها نتایج رضایت بخش حاصل شود سازمان عملکرد رقابتی موفقی خواهد داشت. بنابراین لازم است که مدیران توجه خاصی به این فعالیت ها داشته باشند(روکارت، 1979) در ادبیات مربوط از عوامل حیاتی موفقیت، تعاریف زیادی از آن ارائه شده است. یکی از مهم ترین تعاریف مربوط به روکارت است.

در تعریف دیگری برونو و لیدکر اظهار داشته اند که عوامل کلیدی موفقیت عبارتند از: مشخصه ها، شرایط یا متغیرهایی که اگر درست مدیریت شوند، می توانند اثر قابل ملاحظه ای بر موفقیت رقابتی سازمان داشته باشند. در عوض، پینتو و اسلوین عوامل کلیدی موفقیت را عواملی می دانند که به طور قابل ملاحظه ای شانس اجرای پروژه ها را بهبود می بخشد (رهنورد و محمدی، 1388).

در تعریفی دیگر، عوامل حیاتی موفقیت، عواملی هستند که در تحقق منافع نهفته در فرصت، نقش کلیدی داشته و دستیابی به آنها با پیچیدگی هایی همراه است. به این عوامل، عوامل حیاتی موفقیت یا گلوگاه گفته می شود، که این عوامل در صورت فقدان از موانع اصلی سازمان در دستیابی به اهداف به شمار می آیند(موغلی، 1387) (پیشینه تحقیق عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی).

ویژگیهای شخصیتی موثر بر عملکرد و رفتارهای مدیریتی

1- اعتماد به نفس؛ 2- روحیه رقابت جویی؛ 3- برونگرایی؛ 4- شجاعت؛ 5- مسئولیت پذیری؛ 6- خوش بینی به دیگران؛ 7- خونسردی؛ 8-استقامت در برابر مشکلات.

تقوی در کتابی تحت عنوان نگرشی بر مدیریت اسلامی، برخی از عوامل موفقیت مدیران از دیدگاه اسلامی را ذکر می کند وی معتقد است (از دیدگاه اسلامی)، اخلاق نیک، درایت و اندیشه توانمند، برخورداری از امکانات کار، وجود قوانین جامع و مفید، تخصص و تعهد و … هر کدام بنحوی در پیشرفت امور و توفیق مدیر نقش مؤثری را ایفاء می‌کنند و اهرمی برای رفع موانع و جذب منافع خواهند بود ولی عوامل اصولی دیگری نیز هستند که در موفقیت مدیریت نقش اساسی دارند و عدم وجود هر کدام، عدم پیشرفت و ناکامی مدیر را به همراه خواهد داشت که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد

1– اختیار؛2 – اعتماد به نفس؛ 3- تنظیم وقت وتقسیم کار؛ 4- ایجاد روابط صمیمانه انسانی؛ 5- گذشته نگری؛ 6- آینده نگری؛ 7- ابهام زدایی(نقی زاده، 1389).

از دیگر عوامل موثر بر موفقیت مدیران، عوامل محیطی است. محیط سازمانی متشکل از کلیه عواملی است که در عملکرد سازمان (موسسه) اثر دارند و سازمان برای ادامه حیات و رشد خود ناگزیر است خود را با عوامل مزبور هماهنگ و سازگار سازد (ویژگیهای شخصیتی موثر بر عملکرد و رفتارهای مدیریتی ).

عوامل محیطی متغیرهایی هستند که عموماً خارج از حیطه سازمان شکل می‌گیرند و بصورت بالفعل و بالقوه بر بخشی و یا تمامی سازمان تاثیر می‌گذارند. عوامل محیطی خارج از کنترل مدیران سازمان قرار دارند. برای سازمانها دو محیط تعریف شده است: محیط عمومی و محیط اختصاصی. محیط عمومی از مجموعه عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، سیاسی، قانونی و تکنولوژی موثر در عملکرد سازمان شکل می‌گیرد. (علوی، 1386).

ویژگی های یک مدیر موفق آموزشی

1. داوطلب شدن برای قبول مسئولیت.

2. توانایی به کار گیری افراد با استعداد و با تجربه و استفاده از تخصص های لازم.

3. سومین ویژگی یک مدیر ناراضی بودن است. البته این نارضایتی را باید از دیدگاهی که سازنده باشد بررسی نمود، زیرا نارضایتی بیمار گونه تاثیر نامطلوبی روی کارمندان خواهد داشت.

4. اولویت بندی امور و صرف زمان برای انجام امور مهم و با ارزش.

5. کوشش جهت ارتقا و آموزش کارمندان به وسیله برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت.

6. ایجاد انگیزه و آشنا نمودن کامندان با رموز حرفه ای شغل خویش.

7. داشتن توانایی ذهنی در تعیین هدف ها، سازمان دهی، تجزیه و تحلیل و ترکیب مسایل و ارزشیابی امور انجام شده.

8. قدرت تصور یکی از ویژگی های برجسته یک مدیر موفق می باشد که در تشخیص نتایج احتمالی و گاهی نیز در ایجاد روابط متقابل با دیگران تجلی می یابد.

9. داشتن شهامت، اعتماد به نفس و تعادل.

تمامی این خصوصیات را می توان از طریق آموزش، با کسب تجربه و داشتن موفقیت برای ارایه آنها پرورش داد (قرایی مقدم، 1382).

موفقیت بطور کلی به معنی دستیابی و نائل‌شدن به اهداف است. موفقیت یک سازمان به معنای دستیابی آن سازمان به اهداف تعیین شده دردوره زمانی مشخص است و موفقیت یک مدیر عبارت است از کسب اهداف سازمانی (در حیطه مسئولیت خود) از طریق انجام صحیح وظایف مدیریتی (برنامه‌ریزی – سازماندهی – هدایت –کنترل..) که بصورت کارایی و اثربخشی مدیر جلوه‌گر می‌شود. کارایی عبارت است از شاخصی که نحوه انجام کار را با بهترین روش انجام آن کار (استاندارد) مقایسه می کند و به تعبیر مفهومی کارایی یعنی انجام درست کار و اثربخشی به معنی انجام کار درست و صحیح است. برای اینکه بتوان مدیر موفقی بود باید اول انسان خوب و موثری بود. (یاری، 1389).

عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی + منابع فارسی

1- عوامل فرعی زیر مجموعه عوامل فردی:

شخصیت مدیر، تحصیلات و تخصص مدیر، مهارتهای مدیر، تجربه مدیریتی، انگیزه و اشتیاق جهت پذیرش شغل مدیریت، هوش و استعداد مدیر.

2- عوامل  فرعی زیر مجموعه عوامل عملکردی:

انگیزش پرسنل توسط مدیر، نحوه برنامه‌ریزی فعالیتها توسط مدیر،  نحوه کنترل و نظارت فعالیتها توسط مدیر، تفویض اختیار به پرسنل از جانب مدیر، ارزشیابی عملکرد کارکنان، توجه و اهمیت به آموزش پرسنل، توجه و اهمیت به حفاظت و ایمنی پرسنل.

3- عوامل فرعی زیر مجموعه عوامل سازمانی:

اهداف و برنامه های سازمان، نیروی انسانی و منابع و امکانات دراختیار مدیر، تفویض اختیار به مدیران، انگیزش مدیران، آموزش حین خدمت برای مدیران

ادیب منش، مرزبان؛ محمدی، زیدان؛ نوری، ابوالقاسم؛ آلبو کردی، سجاد؛ و طاهری، مهدی. (1392). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره وری خدمات آموزشی مدیران. مطالعات روان شناختی، شماره 35: 102-83(عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی).
آرمان مهر، مسلم؛ جهان شاهی، حسن؛ قاضی زاده فرد، سید ضیا الدین؛ تربتی، امیر؛ و رحیمی پور، محمد. (1391). شناسایی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت حوزه آموزش در مراکز اموزش عالی با استفاده از نگاشت های ادراکی فازی. فصلنامه راهبرد های آموزش، دوره 5، شماره 4: 257-263.
امیر کبیری، علیرضا. (1389). مروری بر تئوری ها و اصول مدیریت. تهران: نگاه دانش.

بندریان، رضا. (1386). عوامل کلیدی موفقیت برای سازمان پلیسی. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهمف شماره دوم: 118-108.
جاسبی، عبدالله. (1391). اصول و مبانی مدیریت. تهران: حکیم باشی.
رجب زاده، راضیه و لسانی، مهدی. (1393). رابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی مدیران و نگرش آنها نسبت به تغییر سازمانی در مدارس متوسط دوم شهرستان فسا. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره 4: 82-59.
رهنورد، فرج اله و محمدی، اصغر. (1388). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده ها و مراکز آموزش عالی تهران. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات،

بخشی از منابع لاتین

Antonakis, J., Avolio, B.J., & Sivasubramaniam, N. (2003). Context and leadership: An examination of the nine-factor full-range leadership.
Austin, D. (2006). Undrestanding critical success factors Analysis www.Grainger.com .
Bass BM. (1997).Dose the transactional – transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries? American Psychologist.;52:130-139.
Bass, B. E and Riggio, R. E.(2006). Transformational leadership (2nd ed), Mahwah, New Jersey: LEA, Inc.

Coombe, D. (2011). Secure base leadership: A positive theory of leadership incorporating safety, exploration and positive action. Ph.D. Thesis, Case Western Reserve University.
Crawford, L. H. (2003). Assessing and Developing the Project Managemen Competence of individuals. In J. R. Turner (Ed), People in Project Management. Aldershot, UK: Gower.
Crawford-Brooke, E. (2013). Four Key Factors of EffectiveSchool Leadership. Vice President of Education and Research, Lexia Learning, 1-4.
Daniel DR. (1961).Management information crisis. Harvard Bus Rev.;39(5):111-6.

Dulewicz, V., & Higgs, M. J. (2000).Emotional Intelligence: A Review and Evaluation Study. Journal of Managerial Psychology, 15 (4): 341-368
Dulewicz, V., & Higgs, M. J. (2003). Design of a New Instrument to Assess Leadership Dimensions and Styles. Henley Working Paper Series HW P 0311. Henley- on- Thames, UK: HENLEY Management College.(عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی).
Fiedler, F. E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. New York: Mc Graw-Hill.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیشینه تحقیق عوامل موثر موفقیت مدیران آموزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *