نویسنده
تاریخ انتشار
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5032 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های هیجانی + نظریه های هیجان منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های هیجانی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

طرحواره های هیجانی چیست، طرحواره محرومیت هیجانی، پردازش هیجانی چیست، مفهوم طرحواره، اثربخشی درمان طرحواره‌های هیجانی، طرحواره های هیجانی، الگویی از طرحواره هیجانی، مدل درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ، مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی( ای اس تی)، دستیابی به هیجان ها، شناسایی طرحواره های هیجانی، تعریف طرحواره های هیجانی، تایید تجربی الگوی طرحواره هیجانی، انواع طرحواره های هیجانی، تایید طلبی، قابلیت درک، گناه وشرم، ساده اندیشی درباره هیجان ها، ارزش های بالاتر، قابلیت کنترل درون، کرختی، عقلانیت (هیجان ستیزی)، طول مدت احساسات شدید، توافق با دیگران، پذیرش یا بازداری، سبک اندیشناکی در برابر سبک ابزاری، بیان احساس، سرزنش دیگران، مدل فرا-هیجان، نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری، نقش طرحواره های هیجانی در پیش بینی اضطراب و افسردگی، مقایسه طرحواره های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، رابطه طرحواره های هیجانی با اختلالات شخصیت، نقش واسطه ای پذیرش اجتماعی و طرحواره های هیجانی و در ادامه…

تعریف هیجان ومولفه های آن، اجزای هیجان، تاریخچه هیجان، هیجان و نظریه های هیجان، نظریه جیمز – لانگه، نظریه ارزیابانه، نظریه رفتارگرایی، نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن، نظریه بازخوراند چهره، وظایف هیجان ها، فیزیولوژی هیجان ها، جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی، ماهیت هیجان، واکنش های فیزیولوژیک هیجان، ابزارهای مطالعه ی هیجان، انواع واکنش های هیجانی، واکنش های درونی، واکنش های نگرشی و حرکتی، عملکرد ذهن در هیجان، اساس عصبی هیجان، نظریه های مربوط به هیجان، نتیجه هیجان، هیجان و سلامت، مغز هیجانی، بکار بردن درست هیجان ها، تعریف هیجان خواهی، ویژگی های افراد هیجان خواه، پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس طرحواره های هیجانی، شواهد تجربی در رابطه با متغیرهای پژوهش در داخل و خارج ایران و …بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 99
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Tarhvareh_Hayejani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های هیجانی + نظریه های هیجان

طرحواره اصطلاحی است که اولین بار توسط آدلر در سال 1929 به کار برده شد او معتقد بود که آسیب شناسی روانی بازتاب طرحواره های ناسالم و روان نژند است که زیر بنای سبک زندگی به شمار می روند (اسپری ، 1994؛ به نقل از یانگ، 1999). طرحواره ها مجموعه بنیادینی از باور ها هستند که خارج از حیطه ی آگاهی فرد عمل می کنند و بر شیوه ی درک و فهم شخص از تجاربش تأثیر می گذارند و هرگاه شخص با موقعیتی مشابه به موقعیت هایی که در ابتدا باعث شکل گیری طرحواره منفی شده اند روبرو می شود، آن طرحواره فعال می شود (کرینگ و همکاران، 2009).

مدل طرحواره درمانی هیجانی ( ای اس تی) یک مدل فرا شناخت یا فرا تجربه از هیجانات است که هیجانات در آن بخشی از شناخت اجتماعی هستند (لی هی، 2002، 2005آ، 2007 بی؛ ولز، 2009) این مدل اولین بار توسط لی هی (2002) مطرح شد، اما می توان این نظریه را به دنبال نظریه روان شناسی فردی (آدلر، بک و همکاران، یانگ، 1990، 1999) دانست، این مدل نشأت گرفته از کارهای گرینبرگ و پاپی ویو است (مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های هیجانی) (یاووز و همکاران، 2015).

اگرچه رفتار درمانی شناختی براهمیت شناخت یا تفکر در فعال سازی یا تداوم حالت های خلقی منفی یا اضطراب (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب + اختلال های اضطرابی) تاکید می کند، ولی چند سالی است که به نقش قابل ملاحظه ی پردازش هیجانی نیز پی برده است (کاسپر و همکاران،2000؛گرین برگ و پاپی ویو،1997؛ گرینبرگ و سفران،1987؛گرینبرگ،واتسون وگلدمن،1998؛به نقل ازلیهی،1391). زیربنای مدل هیجان محورگرین برگ، رویکرد تجربی است این رویکرد تا حدودی از مدل شناخت درمانی کلاسیک فاصله می گیرد با این حال به نظر من، راهکارهای مدل هیجان محور گرین برگ، حتی برای شناسایی و تغییر افکار نیز بی نهایت ارزشمندند.

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی طرحواره های هیجانی

پیرساقی، نظری، نعیمی، شفائی (1394) پژوهشی با هدف بررسی تعارض های زناشویی؛ نقش سبک های دفاعی و طرحواره‌های هیجانی انجام دادند. این پژوهش با هدف بررسی نقش سبک های دفاعی و طرحواره های هیجانی در تعارض های زناشویی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود جامعه ی آماری شامل والدین کودکانی بود که در سال 93-92 در مهد کودک های شهرستان اردبیل نگهداری می شدند. تعداد 240 والد (120 زوج) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های تعارض های زناشویی، سبک های دفاعی (اندروز، شاین، و بون، 1993) و طرحواره های هیجانی (لیهی، 2002) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد نتایج نشان داد که رابطه ی متغیرهای تعارض های زناشویی و سبک های دفاعی رشد یافته و رشد نیافته و طرحواره های هیجانی از نظر آماری معنی دار است.

کوتس و بلانچارد –فیلدز (2016) به بررسی راهبرهای تنظیم هیجان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم هیجانی) در مشکلات بین شخصی پرداختند. آنها استراتژی های تنظیم هیجان را در گروههای سنی جوان، میانسال و مسن در مشکلات بین فردی مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان خود را در شرایط خشم و غم در رابطه با یک دوست نزدیک تصور نمودند. تجزیه و تحلیل عاملی 4 عامل از استراتژی های تنظیم هیجان از جمله انفعال، ابراز احساسات، به دنبال اطلاعات عاطفی یا پشتیبانی و حل مشکل را نشان دادند. کریوولویکا، امریوب و فولچیری (2014) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و کیفیت زندگی در بیماران پوستی انجام دادند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین راهبردهای تنظیم هیجان و کیفیت زندگی ارتباط وجود دارد و از بین راهبردهای های نه گانه ارزیابی مجدد مثبت بیشترین ارتباط را دارا بودند.

منابع فارسی و لاتین

خدابخش، محمد رضا و کیانی، فریبا. (1392). بررسی نقش عفو در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان. مجله تحقیقات نظام سلامت.
خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ بسازی مطلق، طیبه؛ تاجیک اسماعیلی، عزالله؛ تقوایی، داوود؛ رحمتی زاده، معصومه. (1393) طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان متاهل پیمان شکن و غیر پیمان شکن. روان پرستاری.
داتیلیو، فرانک. (2010). درمان شناختی رفتاری با زوجها و خانواده ها: راهنمای جامع برای درمانگران. ترجمه نبی الله خواجه، پریناز سجادیان، فاطمه بهرامی (1391). تهران: ارجمند.
زندی پور، طیبه؛ آزادی، شهدخت؛ ناهید پور، فرزانه. (1390). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشت گچساران. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های هیجانی ).
شهامت، فاطمه. (1389). پیش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه.

Coats, A. H.,& Blanchard-Fields, F. (2008). Emotion regulation in interpersonal problems: the role of cognitive-emotional complexity, emotion regulation goals, and expressivity. Psychol Aging;23(1):39-51.
Corral, C., & Calvete, E. (2014). Early maladaptive schemas and personality disorder traits in perpetrators of intimate partner violence. Span J Psychol, 17: 10.1017.
Enright, R. D, & The Human Development study Group (1991). The moral development of forgiveness. In Hand book of moral behavior and development. Ed W. kurtines and J. GEWIRTZ, vol I ,123-152. Hillsdale, N. J Erlboum.

Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. Washington, DC: APA.
Fitzgibbons, R. P. (1986). The cognitive and emotive uses of forgiveness in the treatment of anger. Psychotherapy, 23, 629-633.
Friedman, H. S., & Booth-Kewley, S. (1987). The disease-prone personalityس: A meta-analytic view of the construct. American Psychologist, 42, 539-555.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های هیجانی

 1. هاجر آصفی

  اونجایی که تو پاراگراف اول نوشته شده بود ۲ فایل مجزا فک کردم منظورتون فرمت pdf و word اما بعد دانلود متوجه شدم ۲ تا فایل متفاوت از هم هستن؛ سپاس از شما خیلی خوووووب بود

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   در پاراگراف آغازین هم قید شده، ۲ فایل مجزا با منابع متفاوت، موفق باشید.🌹

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *