مبانی نظری پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان

مبانی نظری پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان دارای کلید واژه های تاکیدی:

تعریف خودکارآمدی، خودکارآمدی چیست.؟، باورهای خودکارآمدی، منابع باورهای خودکارآمدی، اجزای خودکارآمدی، ابعاد خودکارآمدی، فرایندهای مرتبط شونده با خودکارآمدی، مراحل رشد خودکارآمدی، خودکارآمدی و عاملیت انسانی، ابعاد عاملیت انسانی خودکارآمدی، جنسیت و خودکارآمدی، خودکارآمدی دانش آموزان، راهبردهای آموزشی استیپک(2002) برای بهبود خودکارآمدی دانش آموزان، ویژگی های دانش آموزان با خودکارآمدی بالا و پایین،

باورهای خودکارآمدی معلم، خودکارآمدی معلمان و پیامدهای آموزشی و یادگیری آن، تعریف خودکارآمدی تحصیلی، تعریف خودکارآمدی شغلی، احساس خودکارآمدی معلمان و پیامدهای آن برای دانش آموزان و خود معلمان، باورهای خودکارآمدی معلمان تازه کار، باورهای خودکارآمدی معلمان با تجربه، تقویت و بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان با تجربه، اندازه گیری خودکارآمدی معلمان، الگوهای نظری در مطالعه خود کارآمدی معلم، دیدگاه فریدمن و کاس (مدلی از خودکارآمدی معلم: بافت کلاس و مدرسه)، الگوی خودکارآمدی معلم در کلا س و مدرسه اقتباس از فریدمن و کاس، مدل چند بعدی تشانن-موران و همکاران (احساس خودکارآمدی معلمان)، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در قلمرو موضوع، دانلود ادبیات پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان در 68 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 68
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

دانلود پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی معلمان

مبانی نظری پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان

در اوایل دهه 1960، نظریه پردازان اجتماعی و تقلید را در برابر نفوذ رفتارگرایی در روانشناسی مطرح کردند. آنان دیدگاه تک بعدی رفتارگرایان مبتنی بر تأثیرگذاری محیط بر رفتار انسان قبول نداشتند و معتقد بودند، انسان نه در جایگاهی است که به وسیله عوامل بیرونی محدود و کنترل شود و نه چندان آزاد است که خارج از تأثیرات محیط رفتار کند؛ رفتار و محیط هر دو قابل تغییر است و محیط تعیین کننده ی صرف رفتار فرد نیست(کدیور،1387). در همین راستا، بندورا( 1986، 2004) دیدگاه کنش وری انسان را مطرح کرد که نقش عمده ای برای فرایندهای شناختی، جانشینی، خودگردانی و خوداندیشی در سازگاری و تغییر انسان قایل شد.

در این دیدگاه تعاملی، فرد، اجتماع و عوامل درونی در شکل شناختی، عاطفی، رخدادهای بیولوژیک، رویدادهای محیطی و رفتار به عنوان تعیین کننده های متعامل عمل نموده، بر روی یکدیگر تأثیر می گذارند و از هم تأثیر می پذیرند(کدیور،1387). در واقع، نظریه ی اجتماعی– شناختی بر رفتار انسان تأکید دارد و معتقد است که افراد به صورت فعال در تحول خویشتن شرکت می کنند و می توانند با رفتارشان وقایع و رویدادها را کنترل نمایند.(مبانی نظری پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان)

همچنین این دیدگاه به این واقعیت اشاره دارد که افراد باورهای شخصی دارند که آن ها را توانا می سازد تا تفکرات، احساس ها و رفتارشان را کنترل کنند. به عبارت دیگر، باورها و احساسات انسان بر رفتارش اثر می گذارد. بنابراین، افراد هم به عنوان فراورده ها و هم به عنوان مولدهای محیط و نظام اجتماعی خود پنداشته می شوند(شهنی ییلاق و همکاران، 1382) در الگوی یادگیری بندورا، عوامل شناختی نقش مهمی بازی می کند، یکی از عوامل مهم شناختی که آلبرت بندورا در سال های اخیر بر آن تأکید می کند، خودکارآمدی است.

خودکارآمدی دانش ­آموزان

خودکارآمدی ادراک شده دانش آموزان همچون سایر افراد در انگیزش آنان تأثیر دارد. دانش آموزان دارای احساس کارآمدی بالا در مقایسه با دانش آموزان با کارآمدی پایین تکالیف مشکل و چالش انگیز را انتخاب می کنند، تلاش بیشتری دارند و زمان بیشتری را صرف انجام تکالیف شان می کنند (بتنهام، 1389؛ کدیور1388). داشتن خودکارآمدی بالا ممکن است به عادت های یادگیری مثبت مانند پردازش شناختی عمیق تر، درگیری شناختی، پایدری در رویارویی با سختی، آغازگری تکالیف چالش انگیز و استفاده از راهبردهای خودتنظیمی منجر شود ( پینتریچ و دی گروت،1990).

راهبردهای آموزشی استیپک(2002) برای بهبودخودکارآمدی دانش آموزان

1- آموزش راهبردهای اختصاصی (عنوان بندی، فصل بندی ، خلاصه کردن ،…) به منظور افزایش دقت و بهبود تمرکز دانش آموزان در فرآیند یادگیری.

2- راهنمایی و کمک به فراگیران تا اهداف کلی بلندمدت شان را در قالب اهداف اختصاصی کوتاه مدت تنظیم نمایند و در هر مرحله پیشرفت شان را ملاحظه نمایند درباره ی آن قضاوت کنند.

3- تقویت کوشش هایی که نشان دهنده ی عملکرد خود دانش آموزان برای تسلط یافتن بر تکلیف است نه تقویت اعمالی که صرفا به منظور هدف مقایسه ی فرد با دیگران انجام می گیرد.

4- ترکیب راهبردهای مناسب آموزش با اهداف والا اما معقول و دست یافتنی.

5- حمایت و تأیید دانش آموزان از جانب معلمان، والدین، هم سالان و دوستان.

6- کاستن از برانگیختگی و اضطراب دانش آموزان هنگام یادگیری و انجام تکالیف، زیرا اضطراب فراوان، فراگیران را نسبت به پیشرفت شان دچار تردید می سازد و خودکارآمدی کاهش می یابد.

7- تدارک الگوهای مناسب از همسالان و بزرگسالان که ویژگی های خاص دارند. دانش آموزان با مشاهده ی توانایی و کارآمدی این الگوها در انجام تکالیف چالش انگیز، خودباوری و اعتماد به نفس شان فزونی می یابد.

خودکارآمدی معلمان و پیامدهای آموزشی و یادگیری آن

تحقیقات در 30 سال گذشته نشان می دهند که احساس خودکارآمدی بالا در تدریس با پیامدهای آموزشی و یادگیری مثبت ارتباط دارند. همچنین احساس خودکارآمدی بالای معلمان با پیشرفت تحصیلی بالای دانش آموزان(آشتون و وب، 1986) مرتبط است. عقاید خودکارآمدی معلمان بر میزان تلاشی که معلمان صرف تدریس می کنند، سطح اهداف و ایده آل هایی که در حیطه کاری خود در نظر می گیرند، تاثیر می گذارد. معلمان با احساس کارآمدی بالا گرایش دارند تا سطوح بالاتری از طراحی، سازماندهی و اشتیاق به تدریس را از خود نشان دهند(الیندر ، 1994). همچنین معلمان با خودکارآمدی بالا زمان بیشتری را صرف تدریس در حیطه و موضوع مورد نظر می کنند و بر عکس معلمان با خود کارآمدی پایین زمان کمتری را صرف تدریس در موضوع مورد علاقه خود می کنند(ریجس ، 1995).

معلمانی که از احساس خودکارآمدی بالا برخوردارند کمتر احتمال دارد که از دانش آموزانی که مرتکب اشتباه می شوند انتقاد کنند و بیشتر با دانش آموزانی که دارای مشکلات یادگیری هستند کار می کنند (آشتون و وب، 1986، گیبسون و دمبو، 1984)، و کمتر از روش ها کنترلی و مستبدانه برای کنترل نظم کلاس استفاده می کنند (چاکون، 2002)، و همچنین کمتر گرایش دارند تا دانش آموزان مشکل دار را به آموزش های خاص ارجاع دهند و بیشتر گرایش دارند تا خود به برطرف کردن نیازهای دانش آموزان استثنایی بپرداند(پودل و سوداک ، 1993). به طور خلاصه احساس خودکارآمدی قوی می تواند پیش بینی کننده انگیزش بالا، تلاش بیشتر، استقامت بیشتر و انعطاف پذیری در حین تدریس باشد. (مبانی نظری پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان)

دانلود پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی معلمان

پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان + منابع فارسی

احمدیان، طه. (1384). بررسی رابطه خلاقیت و خودکارآمد پنداری در دانش آموزان متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
احمدیان، فاطمه. (1384). رابطه شیوه های فرزند پروری با خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
اعرابیان، اقدس. (1383). بررسی نقش خودکارآمدی، خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان رشته علوم تجربی شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.

اعرابیان، اقدس، خداپناهی، محمدکریم، حیدری، محمود، و صالح پور، بهرام. (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله روانشناسی، 8 و 4، 371-360. (پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان)
اکبری بورنگ، محمد، و امین یزدی، سید امیر. (1388). باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی. افق دانش، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 15، 3، 77- 70.

امام جمعه، مریم. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدفی در دانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
البرزی، شهلا، و سامانی، سیامک. (1378). بررسـی و مقایسه ی باورهای انگیزشـی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برای یادگیری در میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز. مجله ی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، 15(1).
بنتهام، سوزان. (1389). روانشناسی تربیتی(ترجمه اسماعیل بیابانگرد و علی نعمتی). تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2002).
بیابانگرد، اسماعیل. (1386). روانشناسی تربیتی. روان شناسی آموزش و یادگیری. تهران: ویرایش.

منابع لاتین

Coutinho, S. A., Neuman, G. (2008). A model of meta cognition, achievement goal orientation, learning style and self-efficacy. Learning Environ Res, 11, 131-151.
Diseth, A. (2011). Self efficacy, goal orientation and learning strategies as mediator between preceding and subsequent academic achievement. Learning and Individual Differences, 21, 191-195.
Dweck, c. S. (1986). Motivational process affecting learning. American Psychologist, 41, 1041-1048.

Part- Sala, M., and Redford, p.(2010). The Interplay between motivation, self efficacy, and approaches to studying. British Journal of Educational Psychology, 80, 283- 305.
Allinder, R.M.(1994). The relationship Between efficacy and the instructional practices of special education teacher and consultants. Teacher Education and Education. 17,86-95. (پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان)
Anderman, E. M. & young, A. J. (1994). Motivation and strategy use in science: Individual differences and classroom effects. Journal of Research in science Teaching, 31, 811- 831.
Anderson, B,D & Makezi.(2002). A model of the perceived competence of conflict strategies in psychology Abstracts.Vol 77.NO1.
Ashton, P, T.& Webb, R. B. (1986). Making difference: Teachers sense of efficacy and student achivment. New York . Longman.

Ashton, P,T.(1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm faculty journal, 2(1), 98- 110.
Bandalos, D. L., Finney, S. J., & Geske, J. A. (2003) .A model of Statistics performance based on achievement goal theory. Journal of Educational Psychology, 95(3), 604-616.
Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action: A social cognitive theory. Engle Wood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bandura, A. (1997). Self- efficacy: The exercise of control. New York: Freema.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق خودکارآمدی معلمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1503
0 فروش 1503 بازدید