مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای

مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای دارای کلید واژه های تاکیدی:

راهبردهای مقابله ای چیست، مقابله عمومی، تعریف مقابله از دیدگاه لازاروس و فولکمن، راهبرد تکلیف مدار، راهبرد هیجان مدار، راهبرد اجتناب مدار، مقابله متمرکز بر مسئله، مقابله متمرکز بر هیجان، مقابله فعال، تمایل بـه جـست‌وجوی‌ حمایت های‌ اجتماعی، انواع سبک های راه های مقابله از دیدگاه لازاروس و فولکمن، سودمند متمرکز بر ارزیابی، مقابله متمرکز بر مسأله، مقابله متمرکز بر هیجان، راهبردهای مقابله‌ای سازش یافته و سازش نایافته،

عوامل موثر بر انتخاب سبک‌های مقابله، سبک‌های مقابله و نقش آن در بروز بیماری‌ها، مقابله دینی، مفهوم مقابله دینی، سبک های مقابله دینی و ارتباط آن با سلامت روان، سبک مقابله‌ تمکین، سبک‌ خـودجهت‌بخشی، دیدگاه‌های کارکردی‌ نگرش‌ دینی، نظریهء میسیاک، مدل کارکردی الیسون‌، نظریه پارگامنت‌، نظریه کرک پاتریک‌، نظریه والریت و لاری، نظریه لوین‌، نظریه مرتون‌، مذهب و سلامت جسمانی، رابطه مذهب و هیجان مثبت، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه راهبردهای مقابله ای، دانلود ادبیات و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای مقابله ای در 84 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : DOC
💠تعداد صفحات : 84
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره راهبردهای مقابله ای

مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای

لازاروس و فولکمن (1986) مقابله را چنین تعریف کرده‌اند: تلاش‌های رفتاری و شناختی که به طور مداوم در حال تغییرند تا از عهده خواسته‌های خاص بیرونی یا درونی شخص که ورای منابع و توان وی ارزیابی می‌شوند بر آیند بر اساس این تعریف:

1. مقابله فرایندی است که دائماً در حال تغییر است.

2. مقابله به طور خود کار انجام نمی‌شود، بلکه الگوی آموخته شده‌ای است برای پاسخگویی به موقعیت‌های تنش زا.

3. مقابله نیازمند تلاش فرد برای مواجهه با استرس است.

در تعریف دیگری که لازاروس (1982) از مقابله ارائه می‌دهد، آن را تلاش‌هایی معرفی می‌کند که برای مهار (شامل تسلط، تحمل، کاهش دادن یا به حداقل رساندن) تعارض‌ها و خواسته‌های درونی و محیطی که فراتر از منابع شخص اند، صورت می‌پذیرد. بنا بر این تعریف مقابله شامل سازش یافتگی با موارد معمولی و مادی نمی‌شود، در عین حال علاوه بر آنکه اشاره به بعد کنشی و حل مسئله مقابله دارد، تنظیم پاسخ‌های هیجانی را نیز مد نظر قرار داده است.(مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای)

یکی از مواردی که در تعیین سلامت یا بیماری انسان، مهم‌ترین نقش و جایگاه را دارد، استرس است که با زندگی بشر امروز عجین شده است. پژوهشگران مختلف به شناسایی و معرفی منابع متعدد استرس اقدام کرده‌اند. عوامل تنش زا می‌توانند بیرونی یا درونی باشند. ویژگی‌های مشاغل موجود در جوامع پیچیده، گسترش نقش‌های متعدد و چندگانه اجتماعی از ویژگی‌های اختصاصی زندگی صنعتی است که همه ما را به نوعی تحت سیطره خود قرار داده و بالقوه سلامت و حتی بقای نوع بشر را زیر سوال برده است.

اما آنچه در این بین می‌تواند مایه خوش بینی و امیدواری باشد، «شیوه‌های مقابله با استرس» است که به عنوان متغیری میانجی می‌تواند پیامدهای استرس را تحت تأثیر قرار دهد. (خدایاری فرد و پرند، 1390).

راهبردهای مقابله‌ای سازش یافته و سازش نایافته

پاسخ‌های واقعی فرد نسبت به فشار روانی به دو گروه متمایز تقسیم می‌شود: نخست، پاسخ‌های سازش یافته یعنی آن اعمالی که کمک می‌کند فشار روانی کاهش یابد و بدن را به حالت تعادل بازگرداند. دوم، راهبردهای سازش نیافته یعنی آن اعمالی که به تشدید انتظارات موجود کمک می‌کند و بدن را در وضعیت بی ثباتی قرار می‌دهد (پاول و انرایت، 1991، ترجمه بخشی پور رودسری و صبوری مقدم، 1380؛ خدایاری فرد و پرند، 1390).

به کار گیری راهبردهای سازش یافته پیامدهای مثبت و طولانی مدت دارد. به این ترتیب که تنش به وسیله تلاش‌های فرد کاهش می‌یابد و به دنبال آن سطح عزت نفس و مهارت وی افزایش می‌یابد و سلامت او تأمین می‌شود. در عین حال شخص در برابر عوامل تنش زا که در آینده با آن مواجه می‌شود مقاوم‌تر می‌گردد (خدایاری فرد و پرند، 1390). مقابله سازش یافته احتمالاً شامل این موارد می‌شود: بازشناسی منابع فشار روانی خارجی و انتظارات، و اگاهی از منابع فردی جهت مقابله، شناختی اساسی از آنچه در گذر است.

این شناخت عبارت است از نگرانی طبیعی از موقعیت به همراه اتخاذ رویکردی مبتنی بر حل مسئله؛ انجام عملی به منظور کاهش انتظارات خارجی- چنین عملی اتخاذ راهبردهایی را در بر می‌گیرد چون ایجاد تغییراتی در زندگی، تعیین هدف‌ها، تصمیم گیری در مورد اولویت‌ها، استفاده بهینه از زمان، مشورت جویی، ابراز وجود بیشتر؛ اتخاذ عملی جهت کاهش درخواست‌های درونی – این عمل نیز مواردی چون اختصاص زمان برای استراحت جسمانی، تغییر الگوهای مضر اندیشیدن، تخلیه کردن عواطف و هیجانات واپس زده شده و تلاش آگاهانه برای تغییر رفتار را شامل می‌شود (پاول و انرایت،1991، ترجمه بخشی پور رودسری و صبوری مقدم، 1380).(مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای)

سبک های مقابله دینی و ارتباط آن با سلامت روان

پولنر (1989) بر این اعتقاد است که ارتباط افراد با خداوند یا یک منبع ماوراء طبیعی اثر عمده‌ای بر توانایی‌های مقابله‌ای‌ آنها‌ دارد. «در‌ متون‌ و مآخذ مذهبی بـسیاری‌ تصریح‌ شـده‌ است که در آنها خداوند یا نیروی ماوراء طبیعه به‌ عنوان منبعی برای حمایت، راهنمایی و تسلی دادن تجسم می‌شود». محققین ایده سـبکهای مقابله‌ ای‌ را‌ تدوین‌ کردند، و نوع‌شناسی سبک مقابله مذهبی شامل سبکهای اشتراکی ‌ ، سبک‌ تـمکین‌ و سبک‌ خـودجهت‌بخشی‌ را تـوسعه و گسترش دادند (پاراگامنت‌ و همکاران، 2000، 2001، 2004).

سبک مقابله اشتراکی: سبک مقابله اشتراکی مصداق افرادی است که در هنگام رویارویی و تشدید مشکلات با استعانت‌ از‌ خداوند‌ به مـقابله ‌بـا مشکلات برمی‌خیزند. در این سبک مقابله خداوند به‌ مثابه‌ یک همراه در فرایند حل مساله مـشارکت دارد و مـسوولیت حـل مشکل فرایندی است مشترک.

سبک مقابله‌ تمکین:‌ سبک مقابله‌ تمکین‌ بیانگر مقابله افرادی است که در حل مشکلاتشان نقش کاملا مـنفعلانه بر‌ عهده‌ دارند،آنها‌ افرادی‌ هستند که بدون هیچ کار و مداخله‌ای از طرف خودشان،مسوولیت تمام امـور را به خداوند‌ می‌سپارند.

سبک‌ خـودجهت‌بخشی:‌ سبک‌ خـودجهت‌بخشی‌ نـیز نمایانگر مقابله افرادی است که مسوولیت کامل‌ مقابله با مشکل را بر عهده می‌گیرند‌ و اساسا بر این عقیده‌اند که خداوند در صورت لزوم مهارت‌ مقابله با مشکل و حل‌ موفقیت‌آمیز‌ را به آنان عطا خواهد کرد (فابریکیتر و همکاران، 2004). (مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای)

مدل بالا بـه منظور ارزیابی و سنجش مقابله‌ مذهبی‌ تحقیقات قابل ملاحظه‌ای را باعث شده‌ است. یک مرور مطالعاتی نشان داده است که دیدگاه‌ سبک‌ مقابله‌ای‌ اشتراکی اساسا برای سلامت‌ روان سودمند و اثربخش است اما نتایج حاصله از این مرور مـطالعاتی‌ در‌ زمـینه سبکهای تمکین و خودجهت‌بخشی ضد و نقیض است (فابریکیتر و همکاران، 2004).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره راهبردهای مقابله ای

پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای + منابع فارسی

احتشام زاده، پروین؛ احدی، حسن؛ حیدریی، علیرضا؛ صعاد، افتخار. (1387). بررسی رابطه ساده و چندگانه بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با سلامت عمومی در دانشجویان. یافته های نو در روان شناسی، دوره 2، شماره 8: 113-100.
احمدی، بتول؛ شهابی زاده، فاطمه و خزاعی، محمد. (1391). نقش واسطه گری مقابله مذهبی در سبک های دلبستگی نسبت به خدا و سلامت روان والدین کودک با ناتوانی ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 110: 20-7.
اقدسی، علی نقی و عیدی، روح انگیز. (1390). بررسی رابطه سلامت روانی و راهبردهای مقابله ای در بین جانبازان قطع نخاع شهرستان تبریز. فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره16: 67-51.

پاول، تروور جی. و انرایت، سیمون جی.(1991). فشار روانی، اضطراب و راههای مقابله با آن. مترجمان: عباس بخشی پور رودسری و حسن صبوری مقدم، چاپ دوم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
حسن شاهی، محمد مهدی و دارایی، مریم. (1384). تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل کننده سرسختی روان شناختی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 26: 98-77. (پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای)
حسن شاهی، محمد مهدی. (1381). بررسی ارتباط میان خوش بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه. مجله اصول بهداشت روانی، شماره 15 و 16: 98-86.

حسینی، سید محمد داود؛ ملازاده، جواد؛ افسر کازرونی، پروین؛ امینی لاری، محمود. (1391). رابطه سبک های دلبستگی و سبک های مقابله مذهبی با سلامت روان در بیماران HIV+. مجله اصول بهداشت روانی، سال 14 (1): 15-6.
خدایاری فرد، محمد؛ و پرند، اکرم. (1390). استرس و روش های مقابله با آن. چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه .
رجبی، محمد؛ صارمی، علی اکبر؛ و بیاضی، محمد حسین. (1391). ارتباط بین الگوهای مقابله دینی با سلامت روانی و شادکامی. روان شناسی تحولی، سال هشتم، شماره 32: 371-363.

منابع لاتین

Aflakseir, A. (2010). The role of social support and coping strategies on mental health of a group of Iranian disabled war veterans. Iranian Journal of Psychiatry. 5(3):102-7.
Baker, B. L., Blacher, J., Crnic, K., & Edelbrock, C. (2002).Behavior problems and parenting stress in families of three years-old children with and without developmental delays.American. Journal on Mental Retardation, 107, 433–444.
Barry, M. M. & Jenkins, R. (2007).Implementing Mental Health Promotion.
Bradford, Y. (1997). Psychological well-being and coping in mothers of youths with Down syndrome, or Fragile X syndrome. American Journal of mental Retardation, 109(3), 254-237.
Brannon. L., & Feist, J. (1997). Health Psychology: an Introducation to Behvior and Health . Mexico. City Brooks / Cole.

Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44(4), 585–599.(پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای)
Carver, J. (2002). coping stress and social resources among with unipolar depression. Journal of personality and social psychology.4, 51-55.
Comstock, G.. w.,& Partridge, K. B. (1972). Church 8- attendance and health. Journal of chronic Diseases. 25. 665- 675.

Deurzen, E. & Arnold-Baker, C. (2005), Existential Perspectives on Human Issues: a Handbook for Practice, London: Palgrave, Macmillan. Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books.
Doğan, M. (2010). Comparison of the parents of children withand without hearing loss in terms of stress, depression, and trait anxiety.International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 2,232–246.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1491
4 فروش 1491 بازدید