مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری دارای کلید واژه های تاکیدی:
اجزای کیفیت زندگی کاری، دیدگاه های مرتبط با کیفت زندگی کاری، ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری، الگوهای کیفیت زندگی کاری، الگوی توماس، الگوی والتون، الگوی کاسیو، الگوی هریکو مک بوی، الگوی مورتون، عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری، راه های بهبود کیفیت زندگی کاری، عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری، نظریه ناسازگاری فشار نقش¬های کار-خانواده گرینهاوس و بیوتل، مدل حمایت محل کار، سازگاری شخصی و تعامل کار-غیرکار کرچمایر و کوهن، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع و… دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری، در 78 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات :78
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی : 0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری

استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روان کارکنان سازمان به عمل می آید. این اقدامات که شامل امکانات رفاهی و خدمات درمانی، طرحهای تشویقی، تناسب شغلی، امنیت شغلی، طراحی شغلی (غنی سازی و توسعه شغل)، اهمیت به نقش و جایگاه فرد در سازمان، فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان، آموزش آنان و مواردی از این قبیل می باشد، مجموعأ تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته می شود (کاسیو ، 1998).

جک ولش کیفیت زندگی کاری را فرایندی می داند که به وسیله آن اعضای سازمان، از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است، در تصمیماتی که بر شغل هایشان به خصوص بر محیط کارشان بطور کلی اثر می گذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت، خشنودی آنها از کار افزایش یافته و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد» (شیمون و دولان، ترجمه طوسی 1380).

وک چیو (1991) در مورد کیفیت زندگی کاری می گوید «زندگی کاری یک مجموعه از تکنیک های معین نیست، بلکه بیشتر به عنوان روشی است که در جستجوی بهبود شرایط کلی محیط کار در کل سازمان و یا در واحدهای فرعی آن می باشد».

نادلر و لالر (1994) کیفیت زندگی کاری را چنین تعریف می کنند: شیوه ای برای تفکر در مورد افراد، کار و سازمان که عناصر مشخص آن عبارتند از:

1- توجه به تأثیر کار بر افراد و همین طور بر کارایی سازمان

2- فکر مشارکت در حل مشکلات و تصمیم گیری در سازمان. کیفیت زندگی کاری به تغییردادن شغل محدود نمی شود، بلکه شامل انسانی کردن محیط کار برای حفظ شأن و عزت نفس است».

ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری

یکی از دغدغه های مهم هر سازمان کیفیت زندگی کاری کارکنان آن است. برنامه های کیفیت زندگی کاری ممکن است یکی از تعیین کننده های اصولی در منابع انسانی سازمان های امروزی گردد (ابطحی و کاظمی، 1380). تحقیقات به عمل آمده، نشان داد که سرپرستان می توانند با استقرار فرایند کیفیت زندگی کاری موجب کاهش شکایت، غیبت از کار، حوادث شغلی و جابجایی کارکنان خود شوند (هاولویچ ، نقل از غفار زاده، 1380). برنامه های کیفیت زندگی کاری دو هدف اساسی را دنبال می کند که هرکدام نقش مقدمه و یا تقویت کننده را برای دیگری ایفا می کند. لاو (2000) در این باره می گوید: اهداف اصلی برنامه کیفیت زندگی کاری عبارت است از: 1- ارتقای شرایط کاری 2- کارامدی بیشتر سازمانی.

در ارتباط با اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری به اهمیت، توجه به کارکنان سازمان به عنوان بزرگترین دارایی سازمان اشاره می کند و معتقد است اندیشه های تازه و دگرگونی های ریشه ای که در قلمرو مدیریت منابع انسانی در دو دهه اخیر پدید آمده، بی آنکه با مقاومتی روبه رو شود، به آرامی و به آسانی پذیرفته شده است (لاو، 2000، نقل از غفار زاده، 1380). از طرفی کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد که در این رابطه ممکن است به عنوان روش مدیریت منابع انسانی، در جهت بهبود میزان کارایی سازمان درنظر گرفته شود.

اهداف برنامه کیفیت زندگی کاری در عمل خیلی قابل تفکیک نبوده و بیانگر همسویی اهداف فردی و سازمانی است. هوین یارد، رودرس، بورتس و پرایس، 2000، نقل از غفار زاده، 1380)، معتقدند کیفیت زندگی کاری باعث کاهش هزینه های فردی مانند (کناره گیری از کار، کاهش رضایت شغلی و فرسودگی شغلی) و کاهش هزینه های سازمانی مانند (جابجایی، کیفیت ضعیف خدماتی که کارکنان ارائه می کنند و بهره-وری ضعیف) می شود.(مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری)

راه های بهبود کیفیت زندگی کاری

روش هایی برای لذت بخش کردن کار وجود دارد که منجر به بهبود کیفیت زندگی کاری می شود که این روش¬ها عبارتند از: 1-امکان ارتباط پایین به بالا را برای کارکنان فراهم سازید. 2- به جای راهنمایی کردن، تسهیل در کار را وظیفه عمده تلقی کنید. 3- تا آن جا که می توانید انعطاف پذیر باشید. 4- سعی کنید بخشی از سازمان باشید (بتیل و نیواستروم ، ترجمه هاشمی، 1380، به نقل از رحیمی).
شومر هورن (1989) بهتر کردن کیفیت زندگی کاری را مستلزم انجام کارهای زیر می داند:

1- پرداخت منصفانه و کافی برای حسن کار
2- سلامت و امنیت و وضعیت کار
3- ایجاد فرصت های یادگیری و به کار بردن مهارت های تازه
4- ایجاد فرصت های رشد و ترقی در مسیر حرفه ای
5- یکپارچگی اجتماعی در سازمان
6- حمایت از حقوق فردی
7- ایجاد تعادل میان تقاضاهای شغلی و غیرشغلی
8- مباهات به نفس کار در سازمان

از نظر دوبرین (1989) بیشترین جنبه کیفیت زندگی کاری در توجه و احترام به کارکنان نهفته است و آن را بیشتر از پرداخت های مادی در رضایت افراد مؤثر می داند. این صاحب نظر کیفیت زندگی کاری را مبتنی بر ادراک کارکنان می داند، یعنی اگر آنها احساس کنند نیازهایشان در کار برآورده شود راضی خواهند بود. افزایش کیفیت زندگی کاری در بالا بردن کارایی و اثربخشی سازمان و عملکرد آن نقش مؤثر ایفا می کند. برخی از برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری به دگرگونی های اندکی نیاز دارند و برخی دیگر به دگرگونی های گسترده. البته همه این برنامه ها نوعی توجه، علاقمندی و احترام به کارکنان را در بردارند.(مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری)

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری

پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری + فهرست منابع و مأخذ

1-ابراهیمی، احمد، 1378، تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی مدیران و معلمان مدارس دولتی مقطع راهنمایی شهرستان آمل، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

2-ابطحی، حسین؛ کاظمی، بابک،1380، بهره‌وری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

3-احمدی، الهه،1387، رابطه جوسازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی و خشنودی شغلی به‌منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان­شناسی صنعتی-سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

4-اخباری، مریم السادات، 1389، رابطه­ی تعهد سازمانی و حرفه­ای با متغیرهای سازمانی منتخب و تأثیر مداخلات انجام‌شده بر روی متغیرهای پژوهش در شرکت پالایش نفت استان اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

5-استرون، حسین،1377، تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش، سال پنجم، شماره­ی 17.

6-اسلامی وقار، مریم، 1388، رابطه خودپنداری فردی و جمعی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.

7-اسماعیلی، کوروش، 1380، تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره­ی 112. صص 69-66.

8-امیر سالاری، یعقوب، 1386، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده کاربر رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه استان فارس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان. اصفهان.(مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری)

9-امیری، فرزاد، 1388، بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و تعهد سازمانی و بهره­وری دبیران دوره راهنمایی شهرستان فلاورجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

10-برهانی، فاطمه، 1381، بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

بخشی از منابع لاتین

69-Adhikari, D. R., Gautam, D. K. 2010. Labor legislations for improving quality of work life in Nepal. International Journal of Law and Management, 52(1): 40-53.

70-Ahmad, A. 2008. Direct and indirect effects on work-family conflict on job performance. The journal of international management studies, 3: 176-179.

71-Allen, J., Meyer, P. 2002. Tree Component of Organizational Commitment-Human Resource. Management Review, 1(1):61-68.

72-Allen, N. J., Meyer, J.P. 1990. The measurement and antecedents of affective continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18.

73-Allen. G.J. 1996. On developing a General Index of work commitment. Journal of vocational behavior.

74-Allen. N. J. 2007. Organizational commitment. Encyclopedia of industrial and organizational psychology. SAGE publications, 1: 548-551.

75-Aycan, Z. 2005. Relative contributions of childcare, spousal and organizational support in reducing work-family conflict for men and women: the case of turkey. Sterols: A journal of research.

76-Bailyn, L. 1970. Career and family orientations of husbands and wives in relation to marital happiness. Human Relations, 23: 97-113.

77-Balfour, D. L., Wechsler, B. 1996. Organizational Commitment: Antecedents and out comes in public organizations. Public productivity Management Review, 19(3): 256-277.

78-Bateman, T., Strasser, S. 1984. A longitudinal analysis of the antecedents of organizational commitment. Academy of Management Journal, 21: 95-112.

79-Becher, T. E. 1992. Foci and Bases of commitment: Are they distinctions worth making? The academy of management journal, 35(1): 332-244.

80-Buchanan, B. 1974. Government managers, business executive and organizational commitment. Public administration review, 34: 339-347.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1385
0 فروش 1385 بازدید