مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی دارای کلید واژه های تاکیدی:

تاریخچه اختلال های اضطرابی، تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی، طبقه بندی اختلال های اضطرابی بر مبنای 2013 :DSM-5، اختلال هراس خاص، اضطراب اجتماعی، اختلال وحشت زدگی، اختلال گذر هراسی، اختلال اضطراب منتشر، ویژگی های تشخیصی هراس خاص بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5، ویژگی های مرتبط حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص، همه گیری اختلال هراس خاص، ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ، نتایج عملکردی اختلال هراس خاص، اختلال اضطراب اجتماعی ( هراس اجتماعی )، تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی، همه گیری اختلال

اضطراب اجتماعی، پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال وحشت زدگی، ملاک های تشخیصی DSM-5 برای اختلال وحشت زدگی، مسایل تشخیصی مرتبط با فرهنگ، پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی، تصریح کننده حمله وحشت زدگی، ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی، همه گیری حمله های وحشت زدگی، پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی، اختلال گذر هراسی، ملاک های تشخیصی DSM-5 برای اختلال گذر هراسی، همه گیری اختلال گذر هراسی، پیامد های عملکردی اختلال گذر هراسی، اختلال اضطراب منتشر، اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو، همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو، اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی، مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع، دانلود ادبیات پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی در 85 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 85
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

تا سالهای اخیر، اختلال های اضطرابی در مقوله روان آزردگی ها قرار گرفته بود. در خلال قرن نوزدهم، کسانی را که به رغم سلامت ظاهری جسمانی، دارای رفتارهای انعطاف ناپذیر و خود-تخریب گر بودند را به عنوان” روان آزرده” متمایز می کردند. سپس در جریان سالهای پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، دیدگاه ها مبتنی بر پدیدآیی زیست شناختی روان آزدگی جای خود را به دیدگاه های فرویدی مبتنی بر پدیدآیی روانشناختی این اختلال، داد. فروید بر این نکته تاکید کرد که روان آزردگی از علل جسمانی ناشی نمی شود، بلکه ریشه در اضطراب دارد( دادستان،57:1387).

واژه اضطراب ترجمه واژه “angst”است که فروید آن را برای ترکیبی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و عاطفه منفی به کار برد. او اضطراب نوروتیک را تظاهری از تعارضات ناخودآگاه تلقی می کرد(کنرلی،27:1382). بعدها نظریه پردازان یادگیری اظهار کردند که اضطراب، یک صفت یا خصوصیت شخصیت نیست، بلکه از طریق یادگیری کلاسیک ، عامل ، یا جانشینی کسب می شود و می تواند در نتیجه خطر محیط واقعی یا خطری خیالی پدید آید ( سادوک و سادوک،171:1388).

بدیهی است این عقاید با هم ناهمساز نیستند. اگرچه اضطراب می تواند بازتابی از حالت های درونی نظیر نگرانی های کلی باشد، اما معمولا با رویدادهای استرس زا نیز همراه است و به نظر می رسد برخی از افراد نسبت به آن آسیب پذیرتر از دیگران باشند(کنرلی،27:1382). انتشار سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی(DSM-3) در سال 1980، عصر جدیدی برای مفهوم سازی اختلال های اضطرابی و هراس بوده است، در گذشته این اختلال ها در مقوله روان آزردگی ها که شامل نوروزهای اضطراب، هراس و وسواسی جبری بوده است؛ جای می گرفتند.

تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی

اضطراب مفهومی است که تعاریف بسیاری برای آن آورده شده است. در یک جمع بندی کلی می توان اضطراب را به عنوان یک علامت هشدار دهنده و احساسی رنج آور در نظر گرفت که با پاسخ بدنی ، هیجانی، و رفتاری به خطر قریب الوقوع دریافت شده، همراه است و فرد را برای مقابله آماده می سازد(دادستان، 61:1387؛ سادوک و سادوک، 165:1388؛ سووینسون ، 2006). بنابر این تعریف می توان بین اضطراب و ترس تمایز قایل شد به طوری که ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی و از نظر منشا بدون تعارض است. در حالی که اضطراب واکنش در برابر خطری نامعلوم، خارجی و از نظر منشا دارای تعارض است( دادستان، 61:1387؛ سادوک و سادوک، 165:1388).

سابقا، این دو حالت با هم، هم پوشانی داشته است، اما آنها از این جهت از هم متمایز می شوند که ترس اغلب با موجی از برانگیختگی خودمختار که لازمه جنگ و گریز، افکار خطر قریب الوقوع، و رفتارهای گریز است، همراه می باشد و اضطراب اغلب با تنش عضلانی و گوش به زنگی برای خطر آینده و رفتارهای هشیاری و رفتارهای محتاطانه و اجتنابی، همراه است(DSM-5،2013). هر شخصی در زندگی خود اضطراب را به عنوان یک هیجان بهنجار، تجربه می کند. (ریولی و همکاران، 2010).(مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی)

در افراد سالم، اضطراب نقش مهمی را در عملکرد سازگارانه و محافظتی در طول تحول بازی می کند( لابلارت و همکاران، 1999). اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند، مبهم و دلواپسی است که اغلب ممکن است با علایمی همچون بی خوابی، سردرد، دردهای مبهم، سرگیجه و حالت تهوع، مشکلات معده ای و یا دیگر علایم جسمانی؛ بروز پیدا کند. همچنین مشکلاتی از قبیل فقدان تمرکز، خستگی، و کاهش عملکرد موثر در انجام وظایف، نیز ممکن است با اضطراب همراه شود(سووینسون، 2006؛ سادوک و سادوک، 165:1388).

طبقه بندی اختلال های اضطرابی بر مبنای DSM-5

اختلال های اضطرابی شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط، می باشد. اختلال های اضطرابی از یکدیگر در نوع اشیا و یا موقعیت هایی که ترس، اضطراب، رفتارهای اجتنابی و باورهای شناختی مرتبط، را شامل می شود؛ متمایز می گردند. با این وجود، در حالی که اختلال های اضطرابی بسیار با یکدیگر همبود می شوند، اما آنها از طریق ارزیابی های دقیق نوع موقعیت هایی که ترس یا اجتناب وقوع می یابد و محتوای افکار و باورهای مرتبط، از هم متمایز می شوند.

از آنجایی که افراد با اختلال های اضطرابی معمولا، خطر موقعیتی که آنها ترس یا اجتناب دارند را بیش از حد تخمین می زنند، باید تعیین اولیه اینکه ترس یا اضطراب شدید و بدون تناسب است، عوامل بافتاری فرهنگی نیز محسوب شوند. هر کدام از اختلال های اضطرابی تنها وقتی تشخیص داده می شوند که علایم ناشی از تاثیرات جسمانی شرایط پزشکی و دارویی و نیز مصرف مواد و یا دیگر شرایط پزشکی نباشد و یک اختلال روانی دیگر، توضیح بهتری برای این اختلال نباشد. اختلال های اضطرابی شامل موارد ذیل می باشد:

افراد دارای اختلال هراس خاص ، نسبت به موقعیت ها و یا اشیا خاصی ترس، اضطراب و اجتناب دارند. ترس، اضطراب و اجتناب اغلب به طور فوری بلافاصله بعد از مواجه شدن با موقعیت هراس انگیز بروز پیدا می کند و به درجات مزمن و بی تناسب می رسد تا اینکه به عنوان یک خطر واقعی مطرح بشود. انواع مختلفی از هراس خاص وجود دارد: حیوانات، محیط طبیعی، خون–تزریق- صدمه، موقعیتی، و دیگر موقعیت ها .

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی + منابع فارسی

ابوالقاسمی عباس، بخشیان فرشته، نریمانی محمد.(1391). راهبرد های کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به استرس حاد و افراد بهنجار، فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 7، شماره 4،165-172.
امینی همایون، علاقبندار جواد، شریفی ونداد، داوری آشتیانی رزیتا، کاویانی حسن، شهریور زهرا، شعبانی امیر، عربگل فریبا، شیرازی الهام، حکیم شوشتری میترا.(1385)، روایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی(CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره64،شماره8، 31-42.
انجمن روانپزشکی آمریکا،(1994) راهنای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، چاپ چهارم،جلد دوم،مترجمان محمدرضانیکخو،هامایاک آوادایس یانس،سیامک نقش بندی،مالک میرهاشمی،محی الدین غفرانی،تهران،انتشارات سخن.

باچر جیمز، مینیکا سوزان،هولی جیمز،(1388)آسیب شناسی روانی، جلد اول، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، ارسباران.
دادستان، پریرخ،(1387) روان شناسی مرضی تحولی:از کودکی تا بزرگسالی،جلد اول،تهران،سمت.
داوری آشتیانی رزیتا، علاقه بندراد جواد، شریفی ونداد، امینی همایون، کاویانی حسین، شعبانی امیر، شهریور زهرا، عربگل فریبا، حکیم شوشتری میترا، شیرازی الهام. (1383). پایایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی(CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی، تازه های علوم شناختی، سال6 شماره1و2،9-1.( پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی)
سادوک،بنیامین،سادوک،ویرجینا،(1388)خلاصه روانپزشکی ،ویرایش دهم2007، جلد دوم،ترجمه نصرت الله پورافکاری،تهران،شهر آب،آینده سازان.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(1391) روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سیزدهم، تهران، آگه.

کاویانی، حسین، علاقبند راد، جواد، شریفی، ونداد، پورناصح، مهرانگیز، احمدی ابهری، سید علی،(1385) آموزش و کاربرد مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI)، تهران، مهرکاویان.
کنرلی، هلن، (1382) اختلال های اضطرابی (آموزش کنترل و درمان)، ترجمه سیروس مبینی، تهران، انتشرات رشد.
هالجین،ریچارد پی،ویتبورن،سوزان کراس،(1389) آسیب شناسی روانی(دیدگاه بالینی نسبت به اختلال های روانی)،جلد اول، ترجمه یحیی سید محمدی،تهران ،نشر روان.
انجمن روانپزشکی آمریکا .(2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5). ترجمه یحیی سید محمدی (1393). تهران: نشر روان.
دیویسون، جرالد، سی؛ و کرینگ، جان ام، نیل. (2007). آسیب شناسی روانی (1). ترجمه مهدی دهستانی (1389). تهران: سیمیا.

منبع انگلیسی

Allgulander Christer. (2006). Generalized anxiety disorder: What are we missing? European Neuropsychopharmacology, 16, S101–S108.
Allgulander Christer. (2012). Generalized Anxiety Disorder: A Review of Recent Findings. J Exp Clin Med, 4, 88-91.
American Psychiatric Association(2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association.

Ansseaue Marc, Benjamin Fischler, Michel Dierick, Albert Adelin, Leyman Sophie, Annick Mignon. (2007). soioeconomic correlates of generalized anxiety disorder and major depression in primary care. Depression and Anxiety, 1-8.
Antony Martin M., Swinson Richard P. (1996). Anxiety Disorders and their Treatment: A Critical Review of the Evidence-Based Literature. Canada: Minister of Supply and Services Canada.
Arikian steven R, Gorman jack M. (2001). A Review of the Diagnosis, Pharmacologic Treatment, and Economic Aspects of Anxiety Disoder. primary care companion J clin psychiatry, 3, 110-117.

BANDELOW BORWIN, SHER LEO, BUNEVICIUS ROBERTAS, HOLLANDER ERIC, KASPER SIEGFRIED, ZOHAR JOSEPH, MÖLLER HANS-JÜRGEN, . (2012). Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive – compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 16, 77–84.
BARLOW DAVID H. (2008). Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual. United States of America: Guilford Press.(پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی)

Bonita.Ruth, Beaglehole.Robert, Kjellstrom.Tord,(2006), Basic epidemiology , 2end edition, world health organization
Book Sarah W, Thomas Suzanne E, Randall Patrick K, Randall Carrie L,. (2008). Paroxetine reduces social anxiety in individuals with a co-occurring alcohol use disorder. Anxiety Disorders, 22, 310–318.
Branch mary louise, Brinson sabrina A. (2007). Gone but not forgotten: children’s expriences with attachment, separation and loss. Reclaiming children and youth, 16, 41-45.
Bushnell, John. (1998). Guidelines for Assessing and Treating Anxiety Disorders: National Health Committee.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و هراس اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 2076
4 فروش 2076 بازدید