مبانی نظری پیشینه تحقیق جسمانی سازی

مبانی نظری پیشینه تحقیق جسمانی سازی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق جسمانی سازی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق جسمانی سازی دارای کلید واژه های تاکیدی:

جسمانی سازی چیست، علایم جسمانی سازی، نظریه های مرتبط با جسمانی سازی، جسمانی سازی و ژنتیک، روان-فیزیولوژی و جسمانی سازی، بیان جسمانی درماندگی، جسمانی سازی آشکار کننده بیماری های روانی، سبک مقابله سرکوب کننده، جسمانی سازی و شخصیت ضد اجتماعی، جسمانی سازی و نقصهای تئوری ذهن، پیش بینی اختلال علایم بدنی(جسمانی سازی)، اختلال جسمانی سازی، درمان اختلال جسمانی سازی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه جسمانی سازی، در 52 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 52
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق جسمانی سازی

مبانی نظری پیشینه تحقیق جسمانی سازی

جسمانی سازی یک موضوع جذاب برای محققان و متخصصان در رشته روانشناسی و روانپزشکی می باشد. جسمانی سازی نتیجه بد ترجمه شدن یک واژه آلمانی است که برای نخستین بار توسط ویلهلم استکل در سال 1920 به کار رفته است. که به صورت زبان بدن که مفهومی مبهم است ترجمه شده است. برای ساده کردن زبان استکل، مترجمان جسمانی سازی- کلمه ای که در همه جای اجتماعات مدرن غربی حاضر است- ایجاد کردند (مای، 2014). اصطلاح جسمانی سازی در زبان پزشکی بخصوص روانپزشکی به دلیل معنی ضمنی طبیعی آن و همچنین به دلیل قدرت سیستم طبقه بندی ایجاد شده توسط انجمن روانپزشکی آمریکا (2013) باقی ماند.

ویلهم استکل جسمانی سازی را به صورت یک بیماری بدنی که تجلی یک روان رنجورخویی عمیق است تعریف کرده است. او جسمانی سازی را همانند مفهوم فروید از ((تبدیل )) مورد توجه قرار داد. در کارهای پژوهشی درباره جسمانی سازی تلاش زیادی شده است تا بین جسمانی سازی، اختلال تبدیل و بیماری های جسمانی تمایز ایجاد شود. جداسازی جسمانی سازی از پدیده های مشابه به دلیل این حقیقت که مرزهای این سازه اختیاری است دشوار است (کلابرس، 2011).

در ویراست چهارم طبقه بندی اختلالات روانی اختلالاتی که مشابه اختلال جسمانی سازی است در طبقه اختلالات شبه جسمانی قرار دارند و عبارت اند از: اختلال جسمانی سازی، اختلال شبه جسمانی نامتمایز، اختلال تبدیل، اختلال درد و اختلال جسمانی شکلی که به گونه دیگر مشخص نشده است. این بخش خاص راهنمای تشخیصی با بیمار های روان تنی که به وسیله درماندگی روانی تسریع می شود ارتباط ندارد. در حالی که برخی نویسندگان جسمانی سازی را به عنوان راهی برای افراد دارای مشکلات روان – اجتماعی و هیجانی در نظر می گیرند تا این درماندگی ها را به صورت نشانگان فیزیکی بیان کنند. (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).

نظریه های مرتبط با جسمانی سازی

ژنتیک

اگرچه ارتباط بین جسمانی سازی و ژنتیک هنوز مشخص نیست، شواهد از مطالعات انطباقی اشاره می کند که عوامل ژنتیکی مانند محیط رشدی اولیه ممکن است نقش مهمی در اختلال جسمانی سازی دارد. بیماری روانی هم در والدین نسبی و هم والدین سببی با شکایت های جسمانی (مانند سردرد، کمر درد، درد های شکمی) همبستگی نشان می دهد. پدر بیولوژیکی زنان با شکایت های جسمانی متعدد اغلب خشونت رفتارهای غیرقانونی خشونت باری را انجام می دهند؛ درحالیکه پدران سببی زنان دارای شکایت جسمانی سازی بیشتر الکلی هستند (کلنر، 1990). مایی (2004) گزارش می کند که والدین انطباقی با اختلالات شبه جسمانی رفتار غیرقانونی و ضد اجتماعی را نشان می دهند. با این وجود اگرچه برخی مطالعات از نقش عوامل ژنتیکی در بروز اختلال جسمانی سازی حمایت می کند، برخی مطالعات دیگر نشان می دهد عوامل ژنتیکی در این زمینه نقشی ندارد. (مایی، 2004).(مبانی نظری پیشینه تحقیق جسمانی سازی)

روان-فیزیولوژی

اگرچه هنوز این احتمال وجود ندارد که بتوان یک اختلال مشخص جسمانی را برای تبیین علت اختلال جسمانی کردن فراهم کرد، تحقیقات شواهد محدودی از تاثیر مکانیزم های فیزیولوژیکی در بروز علایم جسمانی سازی آشکار فراهم آورده اند. دانتزر (2005) درباره نقش سیستم سیتوکینین مغزی به عنوان یک مسیر جدید برای فهم مکانیزم زیربنایی برای بروز و نمایش علایم جسمانی سازی سخن گفته است. این سیستم در مغز اهداف، رفتارها و مولفه های سوخت و سازی در پاسخ به خطر ارگانیزمی را سازمان می دهد. این سیستم همچنین نقش کلیدی در تجربه درد مرتبط با خطر دارد. زمانی که این سیستم مکررا تحریک شود یا در معرض محرک های استرس آمیز محیطی قرار گیرد، حساس می شود. یک سیستم سیتوکینین مغزی حساس به احتمال کمتری زمانی که خطر از ارگانیزم دور می شود خاموش می شود و به احتمال بیشتری توسط محرک های محیطی برانگیخته می شود.

پیشینه تحقیق جسمانی سازی

بسیاری از پژوهش ها به ارتباط بین اختلال جسمانی سازی با اختلالات اضطرابی یا اختلالات خلقی اشاره کرده اند. به صورت اختصاصی، اختلال افسردگی اساسی و اختلال هراس بیشترین ارتباط را با جسمانی سازی دارد. همچنین اختلال نمایشی، مرزی و شخصیت ضد اجتماعی نیز با جسمانی سازی ارتباط دارد ( کاپلان و سادوک،2003، ترجمه پورافکاری،1387). هیچ مدرک پژوهش قطعی برای ارتباط مستقیم بین اضطراب یا افسردگی شدید و ناراحتی جسمانی وجود ندارد. در برخی افراد، شکایت های جسمانی ممکن است بعد از یک فقدان بزرگ یا رویداد استرس آمیز زندگی تجربه شود. درحالیکه افراد با اضطراب بالا ممکن است به احتمال بیشتری علایمی مانند درد سینه یا تنفس دشوار را تجربه کنند، افراد افسرده به احتمال بیشتری خستگی مزمن را تجربه می کنند. شواهد اشاره می کند که افراد با اضطراب و افسردگی به احتمال بیشتری ناراحتی های معدی-روده ای (مانند حالت تهوع) را تجربه می کنند.

پژوهشگران شناختی سبک های شناختی را که افراد را مستعد تجربه جسمانی سازی می کند را مطالعه می کنند. بارسکی (1992) معتقد است افراد دارای اختلال جسمانی سازی که توانایی زیادی در بسط حساسیت جسمانی (یک افزایش در توجه به حساسیت جسمانی ناخوشایند)دارند، حساسیت های نادر و ضعیف را انتخاب و به آن توجه می کنند و حساسیت های جسمانی را غیر طبیعی و دلالت کننده بر بیماری ارزیابی می کنند. بارسکی (1992) این فرض را مطرح کرد بسط حساسیت جسمانی ممکن است نقش گسترده ای در تجربه جسمانی سازی عملکردی در شرایطی مانند سندرم روده تحریک پذیر ، سندرم خستگی مزمن یا درد مزمن داشته باشد. اگرچه هیچ مدرک صریحی وجود ندارد، فرض بارسکی مبنی بر اینکه بسط حساسیت جسمانی اکثر علایم جسمانی را شکل می دهد، مورد حمایت قرار گرفته است.(کلنر، 1990؛ هندریکس و همکاران، 1991).

منابع فارسی و لاتین

احدی، حسن، مسچی، فرحناز، ایمانی، فرناد و رهگذر، محمد (1390). مقایسه الگوهای بالینی شخصیت بر اساس پرسشنامه‌ی بالینی چندمحوری میلون در زنان. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم،
احمدی، وحید (1390). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ( پیشینه تحقیق جسمانی سازی)
افشاری، افروز. (1388). بررسی سبک های شخصیتی،سبک های دلبستگی، رویدادهای استرس آمیز و جنسیت به عنوان پیش بینی کننده ناگویی خلقی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه چمران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران.
امان الهی، عباس (1383). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی الهیات و تربیت بدنی در دانشگاه شهید چمران اهواز. مقاله برگزیده همایش منطقه ای روانشناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.(مبانی نظری پیشینه تحقیق جسمانی سازی)

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Press.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Washington, DC: American Psychiatric Press.
Andreski, P., Chilcoat, H., Breslau, N. (1998). Post-traumatic stress disorder and somatization symptoms: A prospective study. Psychiatry Research, 79, 131-138.
APA(American Psychiatric association).(1994, 1995, 2000). Diagnostic and statistical Manual of mental disorder. Washington:APA.
Bach, M., Bach, D., Bohmer, F., & Nutzinger, O. D. (1994). Alexithymia and somatization: Relationship to DSM-III-R diagnoses. Journal of Psychosomatic Research, 38(6), 529–538.
B, D., De Zwaan, M.(1996). Independency of alexithymia and somatization. A factor analytic study. Psychosomatic, 37(5).451-458.
Bagby, R. M., Parker, J. D. A., Taylor, G. (1994). The twenty-item Torento alexithymia scale – 10.Item selection and cross validation of the factor structure. Jurnal of Psychosomatic research, 38, 23-33.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 501
0 فروش 501 بازدید