مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق جسمانی سازی

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق جسمانی سازی

توضیحات

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق جسمانی سازی فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. ادبیات پیشینه پژوهش جسمانی سازی به همراه پیشینه داخلی جسمانی سازی و پیشینه خارجی جسمانی سازی بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با جسمانی سازی را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جامع ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه جسمانی سازی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

نظریه های مرتبط با جسمانی سازی، ارتباط بین جسمانی سازی و ژنتیک، بیان جسمانی درماندگی، جسمانی سازی آشکار کننده بیماری های روانی، سبب شناسی جسمانی سازی، اختلال جسمانی سازی، ارتباط بین افسردگی و اضطراب با اختلال جسمانی سازی، سبک مقابله سرکوب کننده، مقایسه سبک های دفاعی اختلال جسمانی سازی، رابطه اختلال جسمانی سازی با عزت نفس، بی خوابی، اختلال somatization، اختلال علائم جسمانی، اختلال جسمانی شدن، اختلال نشانه جسمانی، اختلالات جسمانی سازی در dsm 5، اختلال تبدیلی، اختلالات جسمانی شکل در dsm 5، پیش بینی اختلال جسمانی سازی و … بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه جسمانی سازی، در 50 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : Doc
تعداد صفحات : 50
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق جسمانی سازی

ادبیات و پیشینه تحقیق جسمانی سازی

جسمانی سازی یک موضوع جذاب برای محققان و متخصصان در رشته روانشناسی و روانپزشکی می باشد. جسمانی سازی نتیجه بد ترجمه شدن یک واژه آلمانی است که برای نخستین بار توسط ویلهلم استکل در سال 1920 به کار رفته است. که به صورت زبان بدن که مفهومی مبهم است ترجمه شده است. برای ساده کردن زبان استکل، مترجمان جسمانی سازی- کلمه ای که در همه جای اجتماعات مدرن غربی حاضر است- ایجاد کردند (مای، 2014). اصطلاح جسمانی سازی در زبان پزشکی بخصوص روانپزشکی به دلیل معنی ضمنی طبیعی آن و همچنین به دلیل قدرت سیستم طبقه بندی ایجاد شده توسط انجمن روانپزشکی آمریکا (2013) باقی ماند.

ویلهلم استکل جسمانی سازی را به صورت یک بیماری بدنی که تجلی یک روان رنجورخویی عمیق است تعریف کرده است. او جسمانی سازی را همانند مفهوم فروید از ((تبدیل )) مورد توجه قرار داد. در کارهای پژوهشی درباره جسمانی سازی تلاش زیادی شده است تا بین جسمانی سازی، اختلال تبدیل و بیماری های جسمانی تمایز ایجاد شود. جداسازی جسمانی سازی از پدیده های مشابه به دلیل این حقیقت که مرزهای این سازه اختیاری است دشوار است (کلابرس، 2011).

در ویراست چهارم طبقه بندی اختلالات روانی اختلالاتی که مشابه اختلال جسمانی سازی است در طبقه اختلالات شبه جسمانی قرار دارند و عبارت اند از: اختلال جسمانی سازی، اختلال شبه جسمانی نامتمایز، اختلال تبدیل، اختلال درد و اختلال جسمانی شکلی که به گونه دیگر مشخص نشده است. این بخش خاص راهنمای تشخیصی با بیمار های روان تنی که به وسیله درماندگی روانی تسریع می شود ارتباط ندارد. در حالی که برخی نویسندگان جسمانی سازی را به عنوان راهی برای افراد دارای مشکلات روان – اجتماعی و هیجانی در نظر می گیرند تا این درماندگی ها را به صورت نشانگان فیزیکی بیان کنند. (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).

نظریه های مرتبط با جسمانی سازی

ژنتیک: اگرچه ارتباط بین جسمانی سازی و ژنتیک هنوز مشخص نیست، شواهد از مطالعات انطباقی اشاره می کند که عوامل ژنتیکی مانند محیط رشدی اولیه ممکن است نقش مهمی در اختلال جسمانی سازی دارد. بیماری روانی هم در والدین نسبی و هم والدین سببی با شکایت های جسمانی (مانند سردرد، کمر درد، درد های شکمی) همبستگی نشان می دهد. پدر بیولوژیکی زنان با شکایت های جسمانی متعدد اغلب خشونت رفتارهای غیرقانونی خشونت باری را انجام می دهند؛ درحالیکه پدران سببی زنان دارای شکایت جسمانی سازی بیشتر الکلی هستند گزارش می کند که والدین انطباقی با اختلالات شبه جسمانی رفتار غیرقانونی و ضد اجتماعی را نشان می دهند (کلنر، مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق جسمانی سازی 1990). مایی (2004).

روان-فیزیولوژی: اگرچه هنوز این احتمال وجود ندارد که بتوان یک اختلال مشخص جسمانی را برای تبیین علت اختلال جسمانی کردن فراهم کرد، تحقیقات شواهد محدودی از تاثیر مکانیزم های فیزیولوژیکی در بروز علایم جسمانی سازی آشکار فراهم آورده اند. دانتزر (2005) درباره نقش سیستم سیتوکینین مغزی به عنوان یک مسیر جدید برای فهم مکانیزم زیربنایی برای بروز و نمایش علایم جسمانی سازی سخن گفته است.

این سیستم در مغز اهداف، رفتارها و مولفه های سوخت و سازی در پاسخ به خطر ارگانیزمی را سازمان می دهد. این سیستم همچنین نقش کلیدی در تجربه درد مرتبط با خطر دارد. زمانی که این سیستم مکررا تحریک شود یا در معرض محرک های استرس آمیز محیطی قرار گیرد، حساس می شود. یک سیستم سیتوکینین مغزی حساس به احتمال کمتری زمانی که خطر از ارگانیزم دور می شود خاموش می شود و به احتمال بیشتری توسط محرک های محیطی برانگیخته می شود.

پیشینه داخلی و پیشینه خارجی درباره جسمانی سازی

لیلینفلد و هس (2001)به بررسی ویژگی های شخصیتی ضد اجتماعی و جسمانی سازی با در نظر گرفتن عاطفه منفی به عنوان متغیر میانجی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان می دهد که جسمانی سازی با جامعه ستیزی ثانویه رابطه مثبت و معنادار دارد اما این رابطه در زنان قوی تر از مردان است. اما جسمانی سازی با شخصیت ضد اجتماعی اولیه رابطه ای ندارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین جامعه ستیزی ثانویه با جسمانی سازی به وسیله عاطفه منفی تعدیل می شود .

گارسیو-کامپایو و همکاران (2007) به بررسی اختلالات شخصیت در بیماران جسمانی کننده پرداختند. نتایج پژوهش های آنان نشان داد که اختلالات شخصیت با جسمانی سازی همبستگی دارد. در این میان به ترتیب پارانویید، هیستریونیک و اجتنابی بیشترین میزان را در بیماران جسمانی ساز در مقایسه با گروه کنترل داشتند.

باس و مورفی (1995) در مقاله مروری به این نتیجه رسیدند که دو سوم افراد مبتلا به اختلال جسمانی سازی معیارهای اختلالات جسمانی را دارند. به نظر آنان مشکل برجسته افراد دارای اختلال جسمانی سازی منعکس کننده بدکارکردی در شخصیت این افراد است.  لیلینفلد (1992) در مقاله مروری خود از تحلیل پژوهش های مختلف به این نتیجه می رسد که بین جسمانی سازی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی همبستگی وجود دارد. تغییر همگام بین اختلال شخصیت ضد اجتماعی و جسمانی سازی بسیار گیج کننده است زیرا ویژگی های تشخیصی آنها متفاوت است.

داگلاس (1990، به نقل از ولمن، 1998، ترجمه نجاریان و همکاران، 1375) در بررسی زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به مراکز پزشکی دریافت 53% این بیماران تجربه سوء استفاده داشتنه اند. او دریافت افرادی که مورد سوء استفاده قرار گرفتند در خطر بالاتری برای آشفتگی های روان پزشکی مثل اختلالات جسمانی کردن، آسیب های شدید در روابط بین فردی، اختلالات شخصیت و … قرار دارند.

بخشی از منابع فارسی و انگلیسی ادبیات و پیشینه تحقیق جسمانی سازی

احدی، حسن، مسچی، فرحناز، ایمانی، فرناد و رهگذر، محمد (1390). مقایسه الگوهای بالینی شخصیت بر اساس پرسشنامه‌ی بالینی چندمحوری میلون در زنان. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم،
احمدی، وحید (1390). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز(مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق جسمانی سازی).
افشاری، افروز. (1388). بررسی سبک های شخصیتی،سبک های دلبستگی، رویدادهای استرس آمیز و جنسیت به عنوان پیش بینی کننده ناگویی خلقی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه چمران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران.
امان الهی، عباس (1383). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی الهیات و تربیت بدنی در دانشگاه شهید چمران اهواز. مقاله برگزیده همایش منطقه ای روانشناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.(مبانی نظری پیشینه تحقیق جسمانی سازی)

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Press.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Washington, DC: American Psychiatric Press.
Andreski, P., Chilcoat, H., Breslau, N. (1998). Post-traumatic stress disorder and somatization symptoms: A prospective study. Psychiatry Research, 79, 131-138.
APA(American Psychiatric association).(1994, 1995, 2000). Diagnostic and statistical Manual of mental disorder. Washington:APA.
Bach, M., Bach, D., Bohmer, F., & Nutzinger, O. D. (1994). Alexithymia and somatization: Relationship to DSM-III-R diagnoses. Journal of Psychosomatic Research, 38(6), 529–538.
B, D., De Zwaan, M.(1996). Independency of alexithymia and somatization. A factor analytic study. Psychosomatic, 37(5).451-458

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق جسمانی سازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

24,900 تومان
تعداد بازدید: 501
0 فروش 501 بازدید