مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی دارای کلید واژه های تاکیدی:

مفهوم اضطراب اجتماعی، ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی، ترس اجتماعی، همه گیرشناسی، سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی، عوامل ژنتیک در اختلال اضطراب اجتماعی، عوامل محیطی در اختلال اضطراب اجتماعی، کمبود مهارت های اجتماعی، ویژگی های شخصیتی در اختلال اضطراب اجتماعی، دوره ی اضطراب اجتماعی، تأثیر آن بر کیفیت زندگی و هزینه ی مالی آن، دوره ی اضطراب اجتماعی در طول عمر، تأثیر اضطراب اجتماعی بر روی کیفیت زندگی، بار مالی اضطراب اجتماعی، نظریه ی یادگیری ترس و اضطراب، فرضیه ی نقص در مهارت های اجتماعی، دیدگاه شناختی بک و همکاران در مورد اختلالات اضطرابی، مدل شناختی کلارک و ولز (1995) برای اضطراب اجتماعی، مدل شناختی رپی و هیمبرگ (1997) برای اضطراب اجتماعی…..

مقایسه ی دو مدل شناختی کلارک و ولز(1995) و رپی و هیمبرگ(1997)، دیدگاه فراشناختی، مدل کارکرد اجرایی خود تنظیمی (S-REF)، درمان های روان شناختی در اختلال اضطراب اجتماعی، گروه درمانی شناختی- رفتاری (CBGT)، طرحواره های غیرانطباقی اولیه و اضطراب اجتماعی، معرفی درمان طرح واره محور توسط یانگ، سوگیری توجه در اختلال اضطراب اجتماعی، سوگیری تفسیری در اختلال اضطراب اجتماعی، خود انگاره ی منفی و دیدگاه ناظر، ارزیابی روش های درمان، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه اضطراب اجتماعی، فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی در 130 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc (دارای 2 فایل پیشینه و تحقیق مجزا)
💠تعداد صفحات : 130
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

مفهوم اضطراب اجتماعی باعث سردرگمی دانشمندان در طول تاریخ شده است. داروین (1998/1872) به بحث در این باره پرداخته که انسان ها چطور می توانند از مورد توجه دیگران قرار گرفتن در حالیکه دچار فقدان کلی اعتماد به نفس در موقعیت های غیراجتماعی نیستند ابراز ترس کنند. به علاوه داروین اظهار داشته که این ترس می تواند با سرخ شدن و ابرام شدید در پنهان کاری توأم باشد. در عمل افراد اقدام به پنهان کردن چهره ی خود و اجتناب از تماس چشمی مستقیم می کنند و یا این که یک استراتژی جبرانی را به صورت تماس چشمی نامناسب اتخاذ می کنند.
بعدها یانگ (1923) دو نوع نگرش را معرفی کرد که بر پایه ی دو اصل متناقض استوار بودند: درون گرایی و برون گرایی. و این درون گرایی بود که افراد کمرو و منزوی اجتماعی را در بر می گرفت، نه برون گرایی. افراد دارای چنین نگرشی از جهان بیرونی ترس داشتند، در مورد خود طرز فکر منفی داشتند، از نظر رفتار اجتماعی شان ناراحت بودند و در احتیاط کاری های غیر ضروری شرکت می کردند. متعاقباً آیزنک و آیزنک (1964) معیار ویژگی شخصیت را بر اساس رویکرد پردازش اطلاعات ساختند. این رویکرد نشان داد که انزوا، درون نگری، محتاط بودن ، نگرانی و دغدغه مشخصه های درون گرایی هستند (آیزنک و آیزنک، 1964).(مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی)
همان طور که در بخش های بعدی بحث می شود امکان دارد ویژگی های شخصیت در سبب شناسی اضطراب اجتماعی مقصر باشند. با وجود این، فاکتورهای حفظ کننده ی اضطراب اجتماعی عمدتاً بررسی نشده یا تجسم نیافته به جا مانده اند. در واقع پیشرفت های زیادی در رشته های روانپزشکی و روان شناسی حاصل شده اند که طبقه بندی اضطراب اجتماعی از یک ویژگی شخصیت محض تا یک اختلال اضطرابی متمایز را ممکن ساخته اند.

آسیب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی

آسیب شناسی رشدی چارچوب ارزشمندی را برای آشنایی با رشد، پایداری و کاهش SAD می سازد. اصول مهم این تئوری عبارتند از: (1) تبادل پویای ریسک فاکتورها و فاکتورهای حفاظتی، (2) ضرورت مطالعه ی رشد نرمال و انطباق ناموفق جهت شناخت آسیب شناسی و (3) بررسی نقش فاز رشدی در مطالعه ی آسیب شناسی (وازی و دادز ، 2001). پس هیچ فاکتوری برای توضیح رشد SAD لازم یا مکفی نیست. در عوض یک رویکرد چند فاکتوری با تعامل متقابل بین فاکتورهای زیست محیطی و بیولوژیکی مورد تأکید قرار می گیرد.

دانش مربوط به ماهیت دقیق فاکتورها و چگونگی تعامل شان هنوز موجود نیست. اما پیشنهاد شده که مسیرهای متعددی موجودند (آلبانو و هیوارد ، 2004). مروری کوتاه بر عواملی که تا به حال بیشترین حمایت را کسب کرده اند و فاکتورهای برگزیده ای که باید بیشتر تحت بررسی قرار گیرند در قسمت زیر تشریح می شوند. حتی فاکتورهایی که در این پایان نامه بررسی نشده اند بر حسب این دیدگاه که SAD به واسطه ی تعامل بین فاکتورهای مختلف رشد می کند معرفی می شوند و لذا دانش مربوط به سایر متغیرهای اساسی و مهم نیز مورد توجه قرار می گیرد.

شمار روزافزونی از مطالعات به عمل آمده بر روی دوقلوهای یک تخمکی و دو تخمکی از این مفهوم کلی که اضطراب اجتماعی ارثی است حمایت کرده اند. ارزیابی سهم ژنتیکی به کمک مطالعه ی دوقلوها یا ژنتیک مولکولی بسیار خوب است. میزان تطابق 4/24 درصدی برای دوقلوهای تک تخمکی دختر در یک مطالعه ی بزرگ و زبانزد گزارش شده که نشانگر آمادگی ژنتیکی برای SAD می باشد نشانه های حاصل از مطالعات ریسک خانوادگی نشان می-دهند SAD والدی و سایر اختلالات روان پزشکی مانند افسردگی با افزایش خطر SAD در فرزند همراه هستند.

عوامل محیطی در اختلال اضطراب اجتماعی

نقش فاکتورهای والدی در رابطه با سایر ریسک فاکتورها نظیر مزاج مورد حمایت تجربی قرار گرفته است. مطالعاتی که بر روی اختلالات اضطرابی دوران کودکی به عمل آمده اند در کل حاکی از آنند که تأثیرگذاری والدی شامل مدل سازی ترس (الگوبرداری ترس) و تقویت رفتار اجتناب آمیز است (هادسون و رپی، 2001). کودکان می توانند داشتن توقعات منفی در مورد پیامد موقعیت های اجتماعی و ارزیابی شدن منفی توسط دیگران را از والدین بیاموزند.

جنبه های متفاوتی از والدی نظیر حمایت افراطی، طرد، سطح گرمای عاطفی/ مهرورزی، ارتباط والدین با نظر دیگران، شرمندگی والدین از خجالتی بودن کودک و استفاده از شرمنده سازی به عنوان یک نوع انضباط در افراد مبتلا به SAD مورد بررسی قرار گرفته اند (ماجدانزیک، دی ونته، بوگلز ، 2010 ؛ رپی، 1997). مطالعات آینده نگرانه ارتباطی ولو ناچیز را بین کنترل والدی و محافظت افراطی و اختلالات اضطرابی در کودکان از جمله SAD نشان می دهند. رابطه ی بین SAD و اجتماعی بودن خانواده یعنی انزوای اجتماعی والدین خانواده و در نتیجه انزوای اجتماعی کودک نیز مورد تأیید قرار گرفته است (بوگلز، ون اوستن، موریس و اسمالدرز ، 2001؛ کستر، ایندربیتزن و هوپ ، 1999).

ماسیا و موریس (1998) دریافتند که والدین مبتلا به SAD با فراوانی کمتری ترتیبی می دهند تا فرزندان با بچه های دیگر ملاقات داشته باشند. والدینی که به واسطه ی اضطراب اجتماعی، خانواده و کودک را منزوی می کنند می توانند فرصت های کودک را برای رشد مهارت های اجتماعی کاهش دهند که به نوبه خود باعث ایجاد نااطمینانی و اضطراب بیشتر در موقعیت های اجتماعی می شود.

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی + منابع فارسی

دوره ی پایدار اضطراب اجتماعی می تواند تأثیری ماندگار بر روی کیفیت زندگی افراد داشته باشد. ویتچن و همکاران (2000) نشان دادند که افراد دارای اضطراب اجتماعی به احتمال بیشتری از گروه شاهد افراد فاقد اضطراب اجتماعی، مبتلا به عفونت های هرپسی، مجرد یا مطلقه و بیکار هستند. به علاوه آنها مطالعه ای را انجام دادند که گروه اضطراب اجتماعی، گروه اضطراب اجتماعی همبود، گروه اضطراب اجتماعی زیر آستانه ای و افراد غیر دارای اضطراب مبتلا به عفونت هرپسی عود کننده را مقایسه می کرد. نتایج نشان دادند که گروه های اضطراب اجتماعی در مقایسه با گروه شاهد مصرف الکل بیشتر، وابستگی بیشتر به مواد مخدر و مصرف بیشتر سیگار را گزارش کردند و از نظر سلامت عمومی، کارکرد اجتماعی، سلامت روانی عمومی و سرزندگی و نشاط آسیب شدیدتری را نشان دادند.

احتشامی اکبری، کاملیا (1383)، نقش علم بازاریابی در سلامت اجتماعی، تدبیر، شماره 153.
اصغری مقدم، محمدعلی و فقیهی، سمانه (1382). اعتبار و پایایی پرسشنامه زمینه یابی سلامت (فرم کوتاه 36 سؤالی)
در دو نمونه ایرانی. دانشور رفتار، (1)10. (پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی)
افضلی، محمد حسن (1388). «مقایسه سبک ها و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به وسواس بی اختیاری، اختلال
اضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی». مجله روان شناسی بالینی، سال اول، شماره 1، 93-79.
امینی، همایون و همکاران (1386). «روایی نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای اختلال های محور یک
در DSM-IV (SCID-I) ». فصلنامه پایش، سال هفتم، شماره اول، 57-49.

امینی رارانی، مصطفی (1389)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در ایران، تهران: دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
اورنگ، ملاحت (1386)، سنجش کیفیت محیط در بازسازی های پس از سانحه، مطالعه ی موردی: فضاهای عمومی
شهر بم، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد.

بهادری، محمد حسین؛ جهان بخش، مرضیه؛ کجباف، محمد باقر؛ فرامرزی، سالار (1391). اثربخشی درمان فراشناختی
بر باورهای فراشناختی و اعتماد شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، مجله روان شناسی بالینی، سال چهارم، شماره 1 (پیاپی 13).

بخشی از منابع لاتین

Abbott, M. J., & Rapee, R. M. (2004). Post-event rumination and negative self- appraisal in
social phobia before and after treatment. Journal of Abnormal Psychology, (1), 136.
Acarturk, C., de Graaf, R., van Straten, A., Have, M., & Cuijpers, P. (2008). Social phobia and
number of social fears, and their association with comorbidity, health-related quality of life and help seeking. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,43(4), 273-279.
Acarturk, C., Smit, F., de Graaf, R., van Straten, A., ten Have, M., & Cuijpers, P. (2009).
Economic costs of social phobia: A population-based study. Journal of Affective Disorders,115(3), 421-429.
Albano, A. M., & Hayward, C. (2004), Social anxiety disorder. In T. H. Ollendick & J. S.

March (Eds.), Phobic and anxiety disorders in children and adolescents. A clinicians guide to effective psychosocial and pharmacological interventions. (pp. 198‐235). New York: Oxford University Press.
Alfano, C. A., Beidel, D. C., & Turner, S. M. (2006). Cognitive correlates of social phobia
among children and adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology,34, 189‐201.
Allison, P. D. (1999), Multiple regression; a primer. Thousand Oaks; London; New
Delhi: Sage. (پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی)
Amir, N., Beard, C., Taylor, C. T., Klumpp, H., Elias, J., Burns, M., et al. (2009). Attention

training in individuals with generalized social phobia: A randomised controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(5), 961-973.
Anderson, E. R., & Hope, D. A. (2009). The relationship among social phobia, objective and
perceived physiological reactivity, and anxiety sensitivity in an adolescent population. Journal of Anxiety Disorders, 23(1), 18-26.
Ahnquist, J., Wamala, S.P., & Lindstrom, M. (2012). Social determinants of health – A
question of social or economic capital? Interaction effects of socioeconomic factors on health outcomes. Social Science & Medicine, 74,930-939.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

29,900 تومان
تعداد بازدید: 1701
0 فروش 1701 بازدید