مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی

مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی دارای کلید واژه های تاکیدی:

رضایت شغلی، سیر تاریخی رضایت شغلی، تعاریف رضایت شغلی، ماهیت رضایت شغلی، ابعاد رضایت شغلی، فواید بررسی رضایت شغلی، عوامل موثر بر رضایت شغلی، مدل رضایت شغلی، متغیرهای رضایت شغلی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان، ماهیت شغل، پیامدهای رضایت شغلی، رضایت شغلی و عملکرد، رضایت شغلی و میزان جابجایی، رضایت شغلی و سلامت جسمی روانی، رضایت شغلی و غیبت، رضایت شغلی و تاخیر در کار، رضایت شغلی و ترک خدمت، رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس، نظریه های رضایت شغلی، رضایت شغلی و تشویش، نظریه سلسله مراتب نیازها، ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا، شاخص توصیف شغلی، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع … دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی، در 93 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 93
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی : 0937 150 0937

 دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی

مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی

از دهه 1920 تاکنون، رضایت شغلی به گونه وسیعی مورد بررسی قرار گرفته و نظریه های متعددی درباره آن ارائه شده است. تنوع رویکردها و نظریه های مربوط به رضایت شغلی را می توان ناشی از سه دیدگاه یا حرکت اساسی دانست که در دهه های 1920 و 1930 شکل گرفت و بیش از هر چیز مفهوم رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار داد:

1. نهضت روابط انسانی:

نظریه پردازان دیدگاه روابط انسانی در مطرح کردن رضایت شغلی نقش بسزایی داشته اند. این نهضت در دهه 1930 پای گرفت که به رویداد بزرگی برمی گردد که در مطالعات هاثورن معروف است . این رویداد عبارت بود از مجموعه آزمایش هایی که در کارخانه هاثورن وابسته به شرکت اثر این بررسی تا حدی بود که آن را نقطه عطف حرکت روابط انسانی الکتریکی غربی در شیکاگو انجام گرفت در مدیریت می دانند. نظریه پردازان این مکتب با پژوهش های خود نشان دادند که کارگر خوشحال، کارگری سودآور است و رضایت شغلی بیش از هر چیز تحت تأثیر نقش گروه های کاری و سرپرستان است.

2. اتحادیه های کارگری:

تعارض ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران و سرانجام رشد اتحادیه گرایی، تأثیر زیادی در بررسی مقوله رضایت شغلی داشت. در سال 1932نخستین پژوهش مربوط به رضایت شغلی منتشر شد. علاوه برآن، مدیران نیز به عنوان بخشی از برنامه های بلندمدت خود، شروع به استخدام روانشناسان کردند تا با زمینه یابی و افزایش رضایت شغلی، از ایجاد اتحادیه ها جلوگیری کنند. در اواخر دهه 1930 ، این روند سبب شد که جامعه مطالعات روانشناختی مسائل اجتماعی در آمریکا، کتابی در زمینه اندیشه های روانشناختی مسائل کارگری منتشر کند.

تعاریف رضایت شغلی

تعریف رضایت شغلی را می توان به تلاش کلاسیک که در سال 1935 توسط رابرت هاپاک تعریف شد، نسبت داد . وی درباره پیچیدگی رضایت شغلی هشدار داد و آن را به عنوان ترکیبی از موارد روا نشناختی، فیزیولوژیک و محیطی که باعث می شود شخص اظهار نماید که ” من ا ز شغل خود رضایت دارم تعریف کرده است ” (هوی و میسکل ، ترجمه فارسی، 1382)

– رضایت شغلی را میتوان نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف کرد (رابینز ، ترجمه فارسی، 1374).

– لوک معتقد است رضایت مندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش های مهم شغلی را فراهم می آورد. بنابراین فرد زمانی به طور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه مند است (فروغی و همکاران، 1386).

– ایوانویچ و رانلی (1698) نگرش فرد نسبت به شغل را یک نگرش کلی ارزیابی می کنند. در کنار این تفکر رویکرد روی های رضایت شغلی را مجموعه ای از نگرش های فرد نسبت به جنبه های مختلف شغل در نظر می گیرد.

– شفیع آبادی (1376) به نقل از هاپاک رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی می داند که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود .بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و از آن لذت ببرد.(مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی)

پیامدهای رضایت شغلی

رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل بر بسیاری از جنبه های رفتار فردی و عملکرد سازمان تأثیر می گذارد و به این منظور نیز مورد توجه کارکنان و مدیران در سازمان است. در حقیقت، کلید احیا و ابقای فکری و اعتماد به نفس بالا، رضایت شغلی است. این امر مستلزم آن است که نوع کار با نوع شخصیت و فیزیولوژی و روحیه انجام دهنده آن تناسب داشته باشد. وجود انگیزه نیز عامل مؤثری در ثمربخشی و افزایش رضایت شغلی است.گاهی شخصیت حقیقی و حقوقی افراد منطبق نیستند، فردی که دچار این تناقض می شود، از کار خود راضی نیست و در جایگاه کاری خود احساس رضایت و بالندگی نمی کند.

ازاین رو با کمی توجه به خصوصیات فردی و تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد و گروه ها، می توانیم بهبود مؤثری را در عملکرد فردی، گروهی و سازمانی شاهد باشیم. رضایت شغلی موجب می شود بهره وری فرد افزایش یابد، به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، رضایت فرد از زندگی افزایش یابد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت فرا بگیرد. عدم رضایت شغلی موجب کاهش بهروری، کارایی و روحیه کارکنان می شود که روحیه ضعیف در کار بسیار نامطلوب است. پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی در زیر ارائه می شود (خدایاری فرد، 50:1388).

نکته دیگر اینکه خود عملکرد، بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی تأثیر می گذارد، زیرا عملکرد خوب به دریافت های مالی بهتر و همچنین جبران خدمات غیر مالی بیشتر مانند احساس موفقیت، خوداحترامی و پیشرفت منجر می شود، اما کارکنانی که عملکرد ضعیف دارند، احساس می کنند که شایستگی و توانایی لازم را نداشته اند و احتمالا دریافت های آنها نیز کمتر خواهد بود و طبیعی است که اثر منفی بر رضایت شغلی آنها دارد (خدایاری فرد، 50:1388).

 دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی

بخشی از منابع فارسی

-اتکینسون، ریتال. و همکاران (1378). زمینه روان شناسی هیلگارد، ج 1 ترجمه گروه مترجمان زیر نظر محمد نقی براهنی، تهران: انتشارات رشد.
-باقری، ا. (1383). رابطه کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادی، حمایت اجتماعی. فصلنامه خانواده و پژوهش، پژوهشکده اولیاء و مربیان، سال اول، شماره6.(مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی)
-بریری، ماهرخ (1384). بررسی رضایت شغلی و صفات شخصیت در افسران پلیس دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
-بشریه، حسین(1378). جامعه شناسی سیاسی تهران، نشر نی.

-به پژوه،احمد؛خانجانی،مهدی؛حیدری،محمد، و شکوهی یکتا،محسن،(1386).بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان نابینا.مجلات پژوهش در سلامت روان شناختی، دانشگاه تربیت معلم تهران: قطب علمی روان شناسی استرس، دوره اول، شماره سوم.
-پرتو عین الدین، مسلم .(1387). رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک شده، حرمت خود و افسردگی در دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-تیرگری، ع.؛ اصغرنژاد، ع. ا.؛ بیان زاده، س.ا. و عابدین،ع. ر.(1385). مقایسه سطح هوش هیجانی. ورضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آنها در زوجین ناسازگار و سازگار شهرستان ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم، شماره 55.
-حکیمی جوادی، س.؛ نامداری، م.؛ شریف عسگری، ف. و اسلامی دهکردی، م. (1388). بررسی ارتباط بین انگیزش پیشرفت و رضایت شغلی کارکنان سازمان آب و فاضلاب استان تهران. مجموعه مقالات دومین همایش سراسری دانشجویی مشاوره، رشد و پویایی دانشگاه الزهرا (س).

بخشی از منابع لاتین

-Kaplan,H.I and Sadock,B.I(1991).Comparehensive glossary of Psychiatry and Psyc.logy .New York: Williams and wilkins

-Bandura, A. (1977). Self-efficacy. In V.S. Ram chaudram (Ed). Encychopedia of human behavior, 1, 71- 81.

-Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

-Byrne, B. M., & Shavelson, R. J. (1986). On the structure of adolescents self-concept. Journal of Educational Psychology, 78, 474-81

-Schaefer, C., Coyne, J. C., & R. S. Lazarus (1981), “The Health Related Function Social Support”, Journal of Behavior Medicine, No 4: 70-96

-Al-Arabi S(2003). Social support, coping methods and quality of life in Hemodialysis patient. PHD Dissertation, Galveston, University of (پیشینه تحقیق رضایت شغلی)Texas

Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM and Martin M(2000). Validation of the United States’ version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol; 53(1): 1-12.

-Cohen S.& Wills TA.(2002).stress,social support, and the buffering hypothesis.psychol Bull.98:310-57.

-Hawks SR,Hull ML,Thalman  RL,Richins  PM (2009).Review of spiritual health: definition ,role,and intervention  strategies in health promotion, Am I health promot;9(5):371-8.

-HUNLER,o,s. &Genc,O Z,T,I.(2005).The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing  the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporary family therapy, 27(1),123-136 .

-Khoshdel Mosa(2009). Relationship between social support and self respect in students of Tabriz

O’Dea, Thomas F;Yinger J.MILTON(1999).five Dilemmas in the institutionalization of religion, journal for the scientific study of religion, VOL.1,no.1,pp.30-410.(پیشینه تحقیق رضایت شغلی)

-Roberts,K,A,(1992). A sociological overview: mental health implication of religion-c,New York,Guilford,108-141.

-Schaffer MA(2004).Social support.In: Peterson sj,Bredow TS:Middle Range Theories. Philadelphia: Lippincott;179-202.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت شغلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1375
0 فروش 1375 بازدید