دانلود کامل ترین مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی

دانلود کامل ترین مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی دارای کلید واژه های تاکیدی:

کمال گرایی، تعاریف کمال گرایی، مبانی نظری و تاریخی کمال گرایی، نظریه زیگموند فروید درمورد کمال گرایی، نظریه آلفرد آدلر درمورد کمال گرایی، ابعاد کمال گرایی، دیدگاه کمال گرایی هماچک، کمال گرایی نابهنجار، دیدگاه کمال گرایی تری شورت و همکاران، دیدگاه کمال گرایی هویت و فلت، کمال گرایی خود محور، کمال گرایی دیگر محور، کمال گرایی جامعه محور، دیدگاه کمال گرایی فراست و همکاران، دیدگاه کمال گرایی هیل و همکاران، عوامل نگهدارنده کمال گرایی، یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع مورد بررسی و … دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی در 63 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 63
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
جامع ترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی

مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی

کمال گرایی که از اوایل قرن بیستم مفهوم مورد علاقه روان شناسان بوده عبارت است از: «گرایش افراطی به بی عیب و نقص بودن، کوچک ترین اشتباه خود را گناه نابخشودنی دانستن و مضطربانه در انتظار پیامدهای شکست نشستن»(سامی، 1392). کمال گرایی به وسیله برنز در سال 1980 به این صورت تعریف شده است: کمال گرایان کسانی هستند که استانداردهای بالا و غیر قابل دسترس را برای خود وضع می کنند، این گونه افراد تحت فشار زیاد قرار دارند و به طور دائم به سمت اهداف غیر ممکن به پیش می روند و ارزش خود را براساس کارایی، کمال و پیشرفت اندازه گیری می کنند (به نقل از تقدس، 1390).

هویت و فلت (1991) معتقدند که «کمال گرایی یعنی گرایش فرد به داشتن مجموعه ای از معیارهای بالا و افراطی و تمرکز به شکست ها و نقش عملکرد». شافران ، کوپر و فیربرن (2002) کمال گرایی بالینی را این گونه تعریف کرده اند: «وابستگی مفرطی خود ارزیابی به تعقیب معیارهای آمرانه شخصی و خود تحمیل شده، حداقل در یک حوزه برجسته برخلاف پیام های منفی آن».

می توان گفت که کما گرایی قدمتی به طول یک قرن دارد. و اولین کسانی که به کمال گرایی به عنوان یک موضوع مهم رفتار انسان توجه داشتند فیلسوفان و حکیمان بودند یکی از آنها ژانت (1898) بود که در مورد ایده ها و عقاید تثبیت شده داشتند ویژگی اصلی آنها سخت گیری و دقت بیش از حد بود، از دیگر فیلسوفان قدیمی ایبکتوس (1897) و دوبیز (1907) بودند که بر نگرش افراد که گاهی این عقاید و نگرش های سخت گیرانه می باشد و منجر به کمال گرایی انسان می شود توجه داشتند (به نقل از اگان، 2005).

دیدگاه کمال گرایی هماچک

نخستین بار هماچک (1987) در تعریف خود دو بعد برای کمال گرایی مطرح کرد. او معتقد بود دو نوع کمال گرایی وجود دارد: کمال گرایی بهنجار و نابهنجار.
کمال گرایی بهنجار؛کمال گرایی بهنجار وضعیتی است که رسیدن به رضایت برای فرد کاملا معمول و دست یافتنی است. هماچک کمال گرایان بهنجار را کسانی می دانست که حس واقعی رضایت از کار را از تلاش سخت به دست می آورند و زمانی که شرایط اجازه دهد، آنها نیز به خودشان اجازه می دهند تا کمتر دقیق باشند، در حقیقت، هماچک معتقد بود که کمال گرای بهنجار از تلاش و رقابت برای برتری و کمال لذت می برد و در عین حال، محدودیت های شخصی را به رسمیت می شناسند(سیگل و شولر ، 2000).

کمال گرایی نابهنجار

کمال گرایی نابهنجار وضعیتی است که رسیدن از طریق عملکرد، کاملا دور از دسترس است. کمال گرایان نابهنجار افرادی هستند که نمی توانند احساسات کمال گرایانه را ارضا کنند چرا که از دیدگاه خود هیچ وقت کاری را خوب انجام نداده اند(سیگل و شولر، 2000).

دیدگاه کمال گرایی تری شورت و همکاران

تری شورت ، اونز ، اسلید و دیویی (1995) براساس تقسیم بندی بهنجار-نابهنجار هماچک از کمال گرایی، در چهارچوب یک مدل نظری، دو نو ع کمال گرایی مثبت و منفی را متمایز کردند. نوع اول آن کمال گرایی مثبت یا انطباقی است که در آن فرد استانداردهای شخصی سطح بالا، اما قابل دسترس، گرایش به نظم و سازماندهی در امور، احساس رضایت مندی از عملکرد خود، جستجو برای تعالی در امور و انگیزش برای رسیدن به پاداش های مثبت را دارد (استوبر ، کمپ و کئوگ ، 2008).

در نوع دوم که کمال گرایی منفی یا غیر انطباقی نامیده می شود، فرد با استاندارد های سطح بالا و غیر واقع بینانه، نگرانی مفرط درباره اشتباهات و نقایص شخصی، ادراک فشار زیاد از محیط برای کامل بودن، ادراک فاصله زیاد بین عملکرد شخصی و استاندارد ها و شک و تردید اجبارگونه در امور و پرهیز از عواقب کارکردهای شخصی مواجه است. این بعد با شاخص های ناسازگاری، مانند عاطفه منفی، همبستگی مثبت دارد (هریس ، پیر و مک ، 2008).

دیدگاه کمال گرایی فراست و همکاران

در مقایسه با دیگر کارهای انجام شده در زمینه کمال گرایی، فراست و همکاران (1990) با معرفی کمال گرایی در قالب یک سازه شش بعدی به ارائه تصویری روشن و دقیق از آن و تبیین انواع سازگارانه و ناسازگارانه این سازه کمک شایان توجهی کرده اند. ابعاد شش گانه کمال گرایی به باور فراست و همکارانش عبارت هستند از «تعیین معیارهای شخصی سطح بالا»، « نگرانی بیش از حد درباره اشتباه کردن»، ادراک انتظارات زیاد والدین»، ادراک انتقادات زیاد والدین»، شک و تردید درباره کیفیت عمل» و ترجیح نظم و ترتیب و سازمان دهی».

بعد «تعیین معیارهای سطح بالا» عبارت است از تعیین ملاک های بسیار سطح بالا برای خود و دادن اهمیت بیش از حد به آن ها در ارزیابی خویشتن بعد «نگرانی درباره اشتباهات» شامل واکنش های منفی فرد نسبت به اشتباهات خویش، گرایش او به تعبیر آن ها به شکست و تمایل به این باور است که فرد بعد از شکست، احترام دیگران را از دست خواهد داد. بعد « ادراک انتظارات والدین» تمایل فرد به این باور است که والدین او اهداف بسیار سطح بالایی برای او تعیین کرده اند. بعد «ادراک انتقادات زیاد والدین» تمایل فرد به این باور است که والدین او بسیار انتقاد کننده هستند. بعد «شک و تردید درباره کیفیت عمل» تمایل به این فکر است که برنامه ها در حد رضایت و به طور کامل انجام نشده اند. بعد«ترجیح نظم و ترتیب و سازماندهی» تاکید فرد بر اهمیت ترجیح نظم و ترتیب را نشان می دهد (کورش نیا و لطیفیان، 1390).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی

منابع فارسی

ابولقاسمی، عباس؛ احمدی، محسن؛ و کیامرثی، آذر. (1386). بررسی ارتباط فراشناخت و کمال گرایی با پیامدهای روان شناختی در افراد معتاد به مواد مخدر. تحقیقات علوم رفتاری، 5 (2): 79-73.
بشارت، محمد علی؛ عسگری، علی؛ علی بخشی، زهرا؛ و موحدی نسب، علی اکبر. (1389). کمال گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی. روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، سال هفتم، شماره 26: 136-123.
بشارت، محمد علی؛ ناد علی، حسین؛ زبر دست، عذرا و صالحی، مریم.(1387). کمال گرایی و سبک های مقابله با تنیدگی. فصلنامه روان شناسی ایرانی، 17: 18-7.

تقدس، مهسا. (1390). بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و راهبردهای شناختی تنظیم عواطف در دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی روان شناسی تربیتی. دانشگاه شیراز ، واحد بین الملل.
جمشیدی، بهنام؛ پاری، مسعود حسین؛ حقیقت، شهربانو و رزمی، محمد رضا. (1387). اعتباریابی مقیاس جدید کمال گرایی. مجله علوم رفتاری، دوره 3، شماره1:43-35.
سامی، سعدی. (1392). کمال گرایی در ورزش. آموزش تربیت، دوره سیزدهم، شماره3: 31-28.
کورش نیا، مریم و لطیفیان، مرتضی. (1390). رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی. مطالعات روان شناختی، دوره 7، شماره 4: 54-27.
محمدی، زهره؛ و جوکار، بهرام. (1389). کمال گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی. روان شناسی تحولی، سال ششم، شماره 23: 269-276.

منابع لاتین

Abolghasemi, A., & Rajabi, S. (2013). The Role of Self-regulation and Affective Control in Predicting Interpersonal Reactivity of Drug Addicts. Int J High Risk Behav Addict; 2(1): 28-33.
Adler, A. (1956). Striving for superiority. In H. L. Ansbacher, & R. Ansbacher, The individual psy- chology of Alfred Adler: A systematic presenta- tation in selections from his writings (pp. 101-125).New York: Harper and Row.
Alden, L. E., Bieling, P. J., & Wallace, S. T. (1994). Perfectionism in an interpersonal comtext. Cognitive Therapy and Research; 18: 297-311.
Arnold-Reed, D. E & Hulse, G. K.(2005). A comparison of rapid (opioid) detoxification with clonidineassisted detoxification for heroin-dependent persons. J Opioid Manag; 1(1): 17-23.

Ashby, S. A., Rice, K. G., & Martin, J. L. (2006). Perfectionism, shame and depressive symptoms.
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychology; 37: 127-47.
Blatt, S. J.(1995). The destructiveness of perfectionism: implications for the treatment of depression. American Psychologist; 50: 1003-20.
Burns, D. (1980). The perfectionist’s script for self-defeat. Psychology Today, November, 34-51.
Daley, D.C., & Marlatt, G.A. (2005). Relapse prevention. In J.H. Lowinson, P. Ruiz, R.B. Millman, & J.G. Langrod (Eds.), Substance Abuse: A Comprehensive Textbook, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 772″785.

Davison, G. C., & Neale, J. M. (2001). Abnormal psychology. New York:John Wiley & Sons.
Dawes, M., Clark, D., & Mass, H. (1999). Family and Peer Correlates of Behavioral Self-regulation in Boys at Risk for Substance use. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 25, 237-249.
Dunham , G . D. )2008(. Emotional Skill Falnes and Marital Satisfaction Unpublished Doctorral Disseration . University of okran .
Flett, G. L., Blankstein, K. R., Hewitt, P. L. (2009). Perfectionism, performance, and State positive Affect and Negative Affect After a ClassroomTest Canadian Journal of School Psychology. 24, 4-19.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کامل ترین مبانی نظری پیشینه تحقیق کمال گرایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1834
5 فروش 1834 بازدید