مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره هیجان

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره هیجان

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره هیجان یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره هیجان دارای کلید واژه های تاکیدی:

راهبرد های شناختی تنظیم هیجان، نظم جویی هیجان، مدل های نظری و انواع راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، مدل فرایندی نظم بخشی هیجان، راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان، سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه آمیزپنداری، نشخوار فکری، راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان، تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی، مهارت مدیریت هیجان چیست، بررسی نقش هیجان بر سلامت روان انسان، بررسی هیجانات مثبت و منفی، تفاوت هیجان و احساس، تعریف هیجان در علم روانشناسی، روان شناسی هیجان / هیجان چیست؟، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه هیجان، فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان در 38 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 38
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره هیجان

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره هیجان

هیجان نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگی زا ایفا می کند. اصولاً، هیجان را می توان واکنش های زیست شناختی به موقعیت هایی دانست که آن را یک فرصت مهم یا چالش برانگیز ارزیابی می کنیم و این واکنش های زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی می دهیم، همراه می شوند (گرانفسکی و همکاران، 2001). هر چند هیجان ها مبنای زیستی دارند، اما افراد قادرند بر شیوه هایی که این هیجان ها را ابراز می کنند، اثر بگذارند. این توانایی که نظم جویی هیجان نامیده می شود، فرآیندهای درونی و بیرونی ای است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تغییر واکنش های عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف بر عهده دارد (تامپسون، 1994، به نقل از مشهدی، میردورقی و حسنی، 1390).

بنابراین نظم جویی هیجان، یک اصل اساسی در شروع، ارزیابی و سازماندهی رفتار سازگارانه و همچنین جلوگیری از هیجان های منفی و رفتارهای ناسازگارانه محسوب میدشود (گرانفسکی و همکاران، 2001). این سازه یک مفهوم پیچیده است که طیف گسترده ای از فرآیندهای زیستی، اجتماعی، رفتاری و همچنین فرآیندهای شناختی هشیار و ناهشیار را در بر می گیرد (گرانفسکی و همکاران، 2001).

به عبارت دیگر، واژه ی نظم جویی هیجان مشتمل بر راهبردهایی است که باعث کاهش، حفظ و یا افزایش یک هیجان می شوند و به فرآیندهایی اشاره دارد که بر هیجان های کنونی فرد و چگونگی تجربه و ابراز آنها اثر می گذارد.
از آنجایی که نظم جویی هیجان نقشی محوری در تحول بهنجار داشته و ضعف در آن، عاملی مهم در ایجاد اختلال های روانی به شمار می رود، نظریه پردازان بر این باورند، افرادی که قادر به مدیریت صحیح هیجاناتشان در برابر رویدادهای روزمره نیستند، بیشتر نشانه های تشخیصی، اختلال های درونی سازی از قبیل افسردگی و اضطراب را نشان می دهند (نولن- هاکسما، ویسکو، لیبومیرسکی ، 2008).

مدل های نظری و انواع راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

در طی سال ها، مدل های نظری متفاوتی راهبردهای خاص متفاوتی را به عنوان راهبردهای سازگارانه یا راهبردهای ناسازگارانه در نظرگرفته اند (بیلینگ و موس ، 1981، فالکمن و لازاروس ، 1986، هر دو به نقل از آلداو و همکاران، 2010). به طور اولیه، رویکرد شناختی- رفتاری در آسیب شناسی روانی، دو راهبرد تنظیم شناختی هیجان (بازارزیابی و حل مسئله) را به عنوان راهبردهای سازگارانه در نظر گرفتند بازارزیابی شامل تفسیرها یا چشم اندازهای مثبت داشتن به موقعیت استرس زا به عنوان شیوه ای برای کاهش دادن استرس در نظر گرفتند (گراس، 1988). از طرف دیگر، مدل تاثیرگذار تنظیم هیجان گراس (1998) بازارزیابی را به عنوان راهبردی که منجر به پاسخ های هیجانی و فیزیکی مثبتی به محرک برانگیزاننده ی هیجان می شود، مدنظر قرار داد.

همچنین، پاسخ های حل مسئله تلاش های هشیارانه ای در جهت تغییر یک موقعیت استرس-زا می باشد. حل مسئله اغلب به عنوان یک فعالیت هدفمند و خاص در حل یک مشکل در نظر گرفته می شود (شامل راه حل های بارش ذهنی و برنامه ریزی کردن برای یک فعالیت)، اگرچه پاسخ های حل مسئله به طور جهت دار و مستقیمی، هیجانات را تنظیم نمی کنند ولی می توانند تاثیر مفیدی بر هیجانات با تعدیل و حذف کردن استرسورها، داشته باشند.

جهت گیری ضعیف حل مسئله پایین یا مهارت های ضعیف حل مسئله، فرض شده اند که به افسردگی و اضطراب سوءمصرف الکل و اختلالات خوردن منجر می شود و در مقابل، سرکوب و اجتناب، به عنوان پاسخ های ناسازگارانه به استرس های گوناگون، عوامل خطری برای رفتارهای ناسازگارانه (سوءمصرف مواد و اختلالات خوردن) می باشند (آلداو و همکاران، 2010).

تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی

نظریه های متعددی این موضوع را مطرح کرده اند که افرادی که نمی توانند به طور مؤثر پاسخ های هیجانی خود نسبت به رویدادهای روزمره را مدیریت کنند، دوره های شدیدتر و طولانی تر رنج روانی را تجربه می کنند (برای مثال، منین، هالووی، فرسکو، مور و هیمبرگ ، 2007). به طور کلی، می توان تنظیم هیجان را به عنوان فرایندی درنظر گرفت که ازطریق آن فرد هیجانات خود را برای پاسخ متناسب به خواسته های محیطی به طور هشیار یا ناهشیار تعدیل و تنظیم می کند (آلدائو، نولن-هوکسما و شوایزر ، 2010).

پژوهش های متعددی ارتباط بین تنظیم هیجان و اختلالات روانی گوناگونی را نشان داده اند، به-گونه ای که اشکال در تنظیم هیجان به عنوان یک مؤلفه کلیدی در چندین مدل آسیب شناسی روانی برای اختلالات خاص، مانند اختلال شخصیت مرزی، اختلال افسردگی عمده، اختلال دوقطبی، اختلال اضطراب تعمیم یافته، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلالات خوردن و اختلالات مرتبط با سوءمصرف مواد و الکل ارائه شده است (برای مرور نگاه کنید به آلدائو و همکاران، 2010).

در تحقیق آلداو و همکاران (2010) برخی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به طور نیرومندتری نسبت به برخی دیگر از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مرتبط با آسیب های روانی بودند. در واقع نتایج به دست آمده نشان داد که میزان تاثیر نشخوار فکری (بسیار زیاد)، میزان تاثیر اجتناب و سرکوب (متوسط) و میزان تاثیر بازارزیابی و پذیرش (کم) بودند (که در پذیرش، تاثیر معناداری وجود نداشت)؛ بنابراین به عنوان یک نتیجه  گیری، راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان به طور نیرومندتری نسبت به راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان با آسیب های روانی مرتبط شدند.

فصل دوم پایان نامه درباره هیجان + منابع فارسی

راهبردهای ناسازگارانه از قبیل نشخوار فکری، اجتناب و سرکوب هیجانات، مرتبط با سطوح بالاتری از افسردگی، اضطراب، سوءمصرف مواد و آسیب­شناسی خوردن بود و استفاده از راهبردهای سازگارانه­ای مثل پذیرش، بازارزیابی و حل­ مسئله، مرتبط با سطوح پایین­تری از این آسیب­ ها بود. با این­ حال، برخلاف راهبردهای سازگارانه­ی تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای ناسازگارانه­ی تنظیم شناختی هیجان، به طور نیرومندتری مرتبط با آسیب­ شناسی ­روانی می شوند.

احمدی، وحید (1390). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
امین¬آبادی، زهرا، دهقانی، محسن و خداپناهی، محمد کریم (1390). بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی. مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 4، 371- 365.
انجمن روانپزشکی آمریکا ( 2000 ). نسخه تجدید نظر شده¬ی چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. ترجمه¬ی محمد رضا نیکخو و آوادیسیانس (1384)، تهران، انتشارات سخن.
بساک نژاد، سودابه و غفاری، مجید (1386). رابطه ی بین ترس از بدریختی بدنی و اختلالات روان شناختی در دانشجویان. مجله¬ی علوم رفتاری، دوره 1، شماره2، 187- 179.

بهزادی پور، ساره، پاکدامن، شهلا و بشارت، محمد علی (1389). رابطه¬ی بین سبک¬های دلبستگی و نگرانی-های مربوط به وزن در دختران نوجوان. مجله علوم رفتاری. دوره 4، شماره 1، 76- 69.
پرویزی فرد، علی¬اکبر، شاکری، جلال، صادقی، خیرالله، عامری، محمد رضا و پروین¬نژاد، جعفر (1385). شیوع اختلالات روان- پزشکی در دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 81- 1380. فصلنامه¬ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال 10، شماره 2، 129- 120.
دادستان، پریرخ (1385). روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی (جلد دوم). تهران: انتشارات سمت.
زیمباردو، فیلیپ ج. و گریک، ریچارد جی. (1996). روان شناسی و زندگی. ترجمه مرضیه امینی و پرستو فیانگل (1380). شیراز: انتشارات نوید.

منابع لاتین

Ainsworth, M., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Association.
Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour Research and Therapy, 48, 974-983.
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217–237.
Alipoor, S., Moazami-Goodarzi, A., Zarra-Nezjad, M. ,& Zaheri, L. (2009). Analysis of the relationship between eating attitudes and body shape in female student. Journal of Applied Sciences, 9, (10), 1994-1997.

Armstrong, J., & Roth, D. (1989). Attachment and separation d.ifficulties in eating disorders: A preliminary investigation. Journal of Eating Disorder, 8(2), 141-55.
Balzarotti, S., John, O. P., & Gross, J. J. (2010). An Italian Adaptation of the Emotion Regulation Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 26(1), 61–67.
Birbeck, D. (2003). Drummond Body image and the per-pubescent child. Journal of educational enquiry, 4(1), 117-127.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Loss, separation and depression. New York, Basic books, Vol 3.

Brackett, M. A., & Salovey, P. (2004). Measuring emotional intelligence as a mental ability with the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test. In G. Geher (Ed.), Measurement of emotional intelligence (pp. 179−194). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
Brady, K. T., & Sinha, R. (2005). Co-occurring mental and substance use disorders: The neurobiological effects of chronic stress. American Journal of Psychiatry, 162, 1483−1493.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره هیجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1639
2 فروش 1639 بازدید