مبانی نظری پیشینه تحقیق حقوق شهروندی

مبانی نظری پیشینه تحقیق حقوق شهروندی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق حقوق شهروندی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است; مبانی نظری پیشینه تحقیق (فصل دوم) حقوق شهروندی با کلید واژه های تاکیدی: مبانی نظری پیشینه تحقیق حقوق شهروندی، مفهوم حقوق شهروندی، ماهیت و مبانی نظری حقوق شهروندی، نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی، دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق حقوق شهروندی، خرید اینترنتی مبانی نظری پیشینه تحقیق حقوق شهروندی در 79 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 79
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق حقوق شهروندی

مفهوم شناسی حقوق شهروندی

حق یک رابطه حقوقی است که به سبب آن قانون به یکی از اشخاص این توانایی را می دهد تا به گونه ای تک و ویژه بر چیزی معین تسلط و چیرگی یابد(آن را تصرف کند) و یا از شخص دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد.

برخی، خاستگاه و منشا حقوق را نیاز می دانند، بدین معنا که که نیاز انسان سبب می شود که حق پیدا کند و نسبت به آنچه بدان نیازمند است، ذی حق گردد.

از حقوق برداشت ها و معانی زیادی مستفاد می شود که برخی از آن ها عبارتند از: نخست: حقوق به معنای جمع حق است: در این معنا « حق به معنای توانایی یا اختیاری است که نظام یا نظم حقوقی هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا اینکه انتقال مال یا انجام دادن کاری را از دیگران بخواهند.

دوم: حقوق به معنای مجموعه قواعد حقوقی است. در این معنا حقوق مجموعه قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود. همچنین معنای دیگری که می توان برای حقوق برشمرد، نظام حقوقی یا نظام حقوقی یک کشور است. این مفهومی از حقوق است که بیشتر جامعه شناسان با آن سروکار دارند.

 پیشینه تحقیق حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد. اما این اصطلاح در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران سابقه چندانی ندارد در ایران تا پیش از مشروطیت، به جای واژه «شهروند» از کلمه «رعیت» استفاده می شد.

بدین ترتیب که در نظام اجتماعی ایران، مردم، رعیت پادشاه و پیرو و فرمانبردار محض او تلقی می شدند. پس از مشروطیت و به دنبال تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوقی تبعه دولت ایران معرفی می شدند. علی ایحال حقوق شهروندی، دارای ماهیت سیاسی-حقوقی است. سیاسی از این جهت که رابطه فرد با نظام سیاسی را مد نظر قرار دارد. و حقوقی است بدین علت که حقوق و تکالیفی برای شهروند در ارتباط با جامعه و نظام اجتماعی- سیاسی که از آن پیروی می کند ارائه می دهد.

نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی

کارشناسان دو تعریف از حقوق بشر ارائه می دهند: نخست: تعریف عامی است که بیان می‌‌کند حقوق بشر حقوقی است که انسان بماهو انسان دارد. این تعریف از زمانی که فلسفه به وجود آمد، یعنی پنج قرن پیش از میلاد در تفکرات سیاسی متفکران یونان مطرح بوده است، از زمان سقراط، افلاطون، ارسطو تا زمان متفکران قرون وسطا مثل آگوستین و آکوئیناس تا دوران مدرن، و متفکرانی که در دوران جدید نقاد مدرنیسم بوده‌اند: یعنی دو گروه پست مدرن‌ها و جامعه‌گرایان.

دوم تعریف خاص از این حقوق است که منظور همان حقوق بشری است که به شکل مدون در مجمع عمومی سازمان ملل مورد پذیرش قرار گرفت. و عبارتست از مجموعه اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 و میثاقین 1966.

حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معاهدات گوناگون، که در سطح جهانی و منطقه‏ای بسته شده، مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته است.

منایع انگلیسی

Avid, E., Griffin,C., & Brough, S. (2000). Parents` construction of the “problem” during assessment and diagnosis of their child for an autistic spectrum disorder. Journal of Health Psychology, 5 (2), 241-245.

      Baas, M, Carsten K. W. & Nijstad, A.(2011). When Prevention Promotes Creativity: The Role of Mood, Regulatory Focus, and Regulatory Closure. Journal of Personality & Social Psychology; Vol. 100 Issue 5, p794-809, 16p.

    Bartlet, T. M. C. (2005). Factor associated with attachment in international adoptation. Unpublishing Doctorate Thesis. Kansas State University: USA.

       aumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of early adolescence, 11, 56-95.

     Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of early adolescence, 11, 56-95.

     Baxter, C., Cummins, R. A., & Yiolitis, L. (2000). Parental stress attributed to disabled family members: A longitudinal study. Journal of  Developmental Disability, 25(2), 105-119.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 824
2 فروش 824 بازدید