مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های هویت

مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های هویت

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های هویت یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های هویت دارای کلید واژه های تاکیدی:

سبک های هویت، نوجوانی و کسب هویت، نظریه اریکسون: هویت در برابر سردرگمی نقش، نظریه مارسیا، دوره یا مراحل هویت از دیدگاه مارسیا، وقفه هویت و کسب هویت، ضبط هویت، پراکندگی هویت، نظریه وضعیت هویت بروزنسکی: (مدل سبک های هویت)، انواع سبک های پردازش هویت، عوامل موثر در تشکیل هویت، فرهنگ و شکل گیری هویت، جنسیت و شکل گیری هویت، وضعیت هویت و سلامت روانی، هویت یابی در فرهنگ های مختلف، هویت یابی فردی، هویت یابی جمعی یا گروهی، هویت یابی فردی و گروهی، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع، دانلود ادبیات پیشینه تحقیق سبک های هویت در 58 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 58
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

دانلود ادبیات پیشینه و تحقیق درباره سبک های هویت

مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های هویت

یکی از جنبه های رشد فردی و اجتماعی در دوره نوجوانی کسب هویت است و می توان گفت که یکی از وظایف اصلی نوجوانان در جامعه، یافتن پاسخی عملی به این سوال است که «من کیستم؟» هرچند قرن ها پیش به این موضوع پرداخته شده ولی در چند دهه اخیر در مرکز توجه روان شناسی قرار گرفته و اولین بار اریک اریکسون به طور جامع به آن پرداخته است (ابوالقاسمی، 1386).

هویت عبارت است از افتراق و تمیزی است که فرد بین خود و دیگران می گذارد. هویت شخصی یک سازه و ساختار بدنی، روانی و اجتماعی است. یعنی شامل برداشت بدنی و طرز فکرها و عقایدی می شود که معرف فرد است و نحوه ارتباط با دیگران را نیز می سازند(احمدی، 1382). نوجوان به طور دایم، برای کسب هویت تلاش می کند، تلاشی که هم خود را به تلاطم وا می دارد و هم دیگران را. نوجوان متوجه می شود که در جسم، افکار، هیجان ها، آرزوها و روابط با دیگران دگرگونیهایی به وجود می آید. همگام با این دگرگونی، نوجوان متوجه می شود که وجود دارد، تغییر می کند و می خواهد تغییر کند در لابه لای این جوش و خروش تغییر شکل هاف باز اوست که خود را تعریف می کند(وندر زندن، 2001؛ ترجمه گنجی، 1384).

نوجوانان و بزرگسالانی که احساس هویت در آنان قوی است خود را افرادی مجزا و متمایز از دیگران می دانند. کلمه فرد که معادل کلمه شخص است، نشان دهنده نیازی همگانی به درک خود به عنوان کسی که به رغم داشتن چیزهای مشترک با دیگران، از آن جداست. نیاز به ثبات رای و حس یکپارچگی نیز ارتباط نزدیکی با آن نیاز همگانی به درک خود دارد.(مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های هویت)

نظریه اریکسون، هویت در برابر سردرگمی نقش

اریکسون (1950، 1968) اولین کسی بود که هویت را به عنوان پیشرفت مهم شخصیت نوجوانان و گامی مهم به سمت تبدیل شده به بزرگسال ثمر بخش و خوشحال تشخیص داد. تشکیل هویت عبارت است از اینکه مشخص کنید چه کسی هستید، برای چه چیزی ارزش قایلید، و تصمیم گرفته اید چه مسیری را در زندگی دنبال کنید(برک،2007؛ ترجمه سید محمدی، 1387)؛ و به عبارت دیگر اریکسون هویت را به صورت احساس نسبتا پایدار از یگانگی خود تعریف می کند(بیابانگرد، 1389)؛ و نوجوان برای رسیدن به یکپارچگی باید احساس کند که آنچه بنا به قراین موجود در آینده خواهد شد تداوم پیشرفته آن چیزی است که در سالهای طفولیت بوده است (ماسن و همکاران، 1387).

به عقیده اریکسون، نوجوان، برای استقرار هویتی که ثبات عاقلانه داشته باشد، باید به این نوع سوالات پاسخ دهد«من کیستم؟»، «در آینده چه کسی خواهم شد؟»، «چرا این یا آن نیستم؟». در جریان بلوغ جنسی و نوجوانی، تمام هویت ها و تداوم هایی که کودک قبلا بر آنها تکیه می کرد، زیر سوال می رود، زیرا بدن او، مثل دوران خردسالی، سریعتر رشد می کند و افزون بر این، از نظر رشد اعضای تناسلی کاملتر می شود(وندر زندن، 2001؛ ترجمه گنجی، 1384).(مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های هویت)

به عقیده اریکسون درک هویت فردی مستلزم تقابلی روانی اجتماعی است، به عبارت دیگر نوجوان باید بین آن تصوری که از خودش دارد و آن تصوری که از استنباط و انتظار دیگران از خودش دارد هماهنگی ایجاد کند. تاکید اریکسون بر اینکه درک فرد از هویت خود دست کم تا حدودی، با واقعیت اجتماعی ارتباط دارد اهمیت بسیار دارد؛ اریکسون بر این مسئله تاکید می کند که طرد شدن از طرف افراد یا اجتماع ممکن است باعث شود که کودک از هیچ راهی نتواند در خود احساس هویتی قوی و مطمئن پیدا کند(ماسن و همکاران؛ ترجمه یاسایی، 1387).

نظریه وضعیت هویت بروزنسکی، (مدل سبک های هویت)

بروزنسکی، با رویکردی شناختی-اجتماعی به هویت، تفاوت فرایندهایی را که افراد در وضعیت های مختلف برای تصمیم گیری، حل مسئله و کشف اطلاعات از آن ها استفاده می کنند را مطالعه و سه سبک مجزا هویت را فرض نمود(بروزنسکی و فراری، 1996). سبک های هویت، معرف راهبرد حل مسئله یا مکانیزم مقابله می باشد. در صورتی که تعیین وضعیت هویت براساس اقداماتی است که فرد در گذشته اتخاذ کرده است، طبقه بندی های سبک هویت بر روش کنونی فرد در برخورد با موقعیت های روزانه متمرکز است.

سبک های هویت بروزنسکی نشان دهنده روش هایی است که افراد به وسیله آنها به فرآیند تصمیم گیری وارد می شود (خصوصا فرآیندهایی مرتبط با تصمیماتی که بر هویت فردی و مسیر زندگی آنها دارای تاثیر قابل ملاحظه ای است). بروزنسکی (1990) صریحا بیان می کند که همه افرادی که از نظر روان شناسن سالم هستند باید بتواند از هر کدام از این سه سبک طی دوران نوجوانی و بزرگسالی استفاده کنند. جهت گیری سبک هویتی که افراد انتخاب می کنند ثابت و در برابر تغییر مقاوم است .

بروزنسکی (1990) معتقد است که هویت شخصی به وسیله تعامل های اجتماعی شکل می گیرد. وی برای تدوین مدل سبک های هویت از نظریه کلی (1955) درباره «نظریه ساخت فردی» سد برده است. از دیدگاه علمی افراد به عنوان نظریه پردازان خود، قلمداد می شوند که مدل های موثری را در جهان اطراف خود خلق می کنند. در این نظریه افراد به عنوان دانشمند، فعالانه می توانند مدلی را انتخاب کنند که با آنها بیشترین تناسب را داشته باشد. اگر چه بروزنسکی در اصل بر هویت فردی تاکید دارد، اما ماهیت فرایند گرا و پویای مدل او ممکن است تا حدی از «هویت من» نیز استفاده کند.

دانلود ادبیات پیشینه و تحقیق درباره سبک های هویت

پیشینه تحقیق سبک های هویت + منابع فارسی

احدی، حسن و جمهری، فرهاد. (1389). روان شناسی رشد: نوجوانی و بزرگسالی (جوانی میان سالی و پیری). تهران: نشر آینده درخشان.
احمدی، سید احمد. (1382). روان شناسی نوجوانان و جوانان شامل ویژگی های زیستی، شخصیتی، رفتاری، شغلی و جنسی. اصفهان: انتشارات مشعل.
اقدسی، علی نقی؛ گل محمد نژاد، غلامرضا؛ وبرمکی، محمد. (1390). بررسی رابطه سبک های هویت با ارتباط همسالان در بین همسالان دبیرستان های شهرستان میاندوآب. فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره15: 58-47.
انصاری، زهرا و اسکویی، نسرین. (1380). هویت. تهران: ایتا.(پیشینه تحقیق سبک های هویت)

بهادری خسرو شاهی، جعفر و علیلو، مجید محمود. (1391). بررسی رابطه بین سبک های هویت با معنای زندگی در دانشجویان. مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 8، شماره2: 164-143.
بهزادی، بهناز و سروقد، سیروس. (1391). بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده و سبک های هویت با نقش واسطه گری گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان. زن و مطالعات خانواده، سال چهارم، شماره پانزدهم:80-63.
بهزادی، بهناز و سروقد، سیروس. (1391). بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده و سبک های هویت با نقش واسطه گری گرایش به تفکر انتقادی در دختران نوجوان. زن و مطالعات خانواده، سال چهارم، شماره پانزدهم:80-63.

جوکار، بهرام و لطیفیان ، مرتضی. (1385). رابطه ابعاد هویت و جهت گیری هدف. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 25 (4).
حجازی، الهه و فرتاش، سهیلا. (1385). بررسی رابطه سبک های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی. مجله پژوهش زنان، 4 (3): 76-61.
حسینی، فریده سادات؛ مزیدی، محمد؛ و حسین چاری، مسعود. (1389). پیش بینی سبک های هویت براساس جهت گیری های مذهبی «در میان دانشجویان دانشگاه شیراز». اندیشه های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 6، شماره1: 71-53.

منابع لاتین

Berzonsky, M.D. (2003). Identity style and well-being: Dose commitment matter? International Journal of Theory and Research, 3, 131-142.
Berzonsky, M.D. (2004). Identity processing style, self- construction, and personal epistemic assumptions: A social-cognitive perspective. European Journal of Developmental Psychology, 1, 303-315.
Berzonsky, M.D. (2005). Ego identity: A personal standpoint in a postmodern world. Identity: An International of Theory and Research, 5, 125-136
Berzonsky, M.D. (2008). Identity formation: the role of identity processing style and cognitive processes. Personality and Individual Differences, 44, 645-655.
Berzonsky, M.D., & Ferrari, J.R. (1996). Identity orientation and decisional strategies. Personality and Individual Differences, 20, 597-606.

Berzonsky, M.D., & Ferrari, J.R. (2009). A diffuse- avoidant identity processing style: Strategic avoidance or self confusion? International Journal of Theory and Research, 9, 145-158.
Berzonsky, M.D., & Kuk, L. (2005). Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39, 235-247.
Berzonsky, M.D., & Kuk, L.S. (2000). Identity status, identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15: 81-98.
Beyers, w. & Goossens, L. (2008). Dynamics of perceived parenting and identity formation in adolescence. Journal of Adolescence, 31, 165-184. (پیشینه تحقیق سبک های هویت)
Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism.Clinical Psychology Review,1-11.

Chang, E. C. (2001). Optimism and pessimism: Implications for theory, research, and practice. Washington, DC: American Psychological Association; 1-13.
Clark, R., Shields, G. )1997(. Family moderators of the relation between hassles and behavior problems in inner city youth. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 278-292.
DePaul, N. (2006). Healthy family functioning relationship advice & relationship tips. Council for Relationships, (215), 382-680
Dickstein, S. (2007). Family mealtime functioning, maternal depression, and early childhood outcomes. Journal of Family Psychology, 12, 23-40.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق سبک های هویت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1187
2 فروش 1187 بازدید