مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت

مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت

توضیحات

مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت دارای کلید واژه های تاکیدی:

معنویت و سلامت، معنویت و مذهب، سلامت معنوی، پریشانی معنوی، درد معنوی، بیزاری معنوی، اضطراب معنوی، نیازهای معنوی، مدل زیستی روانی اجتماعی معنوی مراقبت از بیمار، روشهای توسعه ارتباط با دنیای درونی فرد، روشهای توسعه ارتباط با دنیای برون فردی، معنویت درمانی، مراقبت معنوی، شالوده ی نظری و فلسفی معنویت درمانی، رویکردهای روان درمانی، روان درمانی، ضرورت ارزیابی معنوی و مذهبی، مدل های مداخلات معنوی در درمان، رویکرد اسلامی معنویت درمانی، مراحل تحول ایمان با توجه به احساس «خود»، مدل سه گانه تحول هویت معنوی آلپورت، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع … دانلود مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت، در 64 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 64
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی : 0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

دانلود مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت

مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت

معنویت یکی از ابعاد وجودی انسان هاست. معنویت عمدتأ یک فرایند پویا، شخصی و تجربی است. واژه ی معنویت از کلمه ی لاتین Spirituality به معنای “نفس کشیدن” دم یا بازدم گرفته شده که خود نیز از کلمه عبرى bereishit به معنای “در آغاز” زمانی که خدا زندگی را به آدم و حوا “دمیده گرفته شده است (مولر ، ۲۰۱۰).

معنویت شامل همه جوانب وجود انسان و به معنای تجربه ی زندگی است. بدین ترتیب به عنوان بعد لاینفک سلامتی و تندرستی در هر فرد تعریف شده است (یانگ و کوپن ، ۲۰۰۵؛ کوینگ ، ۲۰۰۹) و به سلامتی، احساس خوب داشتن و بهبودی پیوند خورده است. معنویت تجربه ی عمیق از هماهنگی است. حس اینکه ارگانیسم به همراه بالاترین درجه ی کمال در حال عمل کردن است. برای داشتن یک تجربه ی معنوی باید یک حس مداومی از آرامش و هماهنگی را در خود داشت.

معنویت ارتباط با خود برتر با خدا و روح جهان، آفریدگار و نیروی زندگی است. معنویت یک پدیده ی جهانی است که کل وجود انسان و اتصالش را به یک وجود برتر شناسایی می کند و عامل انجام زندگی و یافتن معنا و هدف آن است (پارگامنت، ۲۰۰۷).

معنویت بخش ضروری و منسجم انسان است که موجب پیوند افراد با خود، دیگران، جهان و خالق هستی می شود. معنویت درونی سبب بروز حس قدرت در زندگی شده و در زمان بروز بحران باعث می شود به طرق مختلف بتوان آن را تحمل کرد. همچنین به ما اجازه می دهد که در مورد پدیده ی مرگ در زندگی تفکر کنیم. این معنویت است که در مواقع بیماری و بروز بحران به انسان امید و نیرو می دهد. معنویت توانایی مقابله ی بیمار را با وقوع یک بیماری حاد بالا برده و سرعت بهبودی را افزایش می دهد (پلتر و کوینگ ، ۲۰۰۵). (مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت)

معنویت و مذهب

از لحاظ تاریخی دو سازه ی معنویت و مذهب به صورت دو پدیده ی قابل جایگزین ملاحظه شده اند. اما اخیرا تلاش هایی برای جداسازی این دو سازه صورت گرفته است، که معنویت را با دیدگاه کارکردی و مذهب را تنها با اعتقاد رسمی که آن را به نوعی هویت ایستای عاری از کارکرد تبدیل می کند، در نظر می گیرند (پارگامنت، ۲۰۰۷).

به علاوه مذهب به عنوان امری سازمانی و اجتماعی است ولی معنویت ویژگی فردی، ماورایی و رابطه ای در نظر گرفته می شود. منتقدان این قطبی سازی بیان می کنند که این مساله یک جداسازی ساختگی است که منعکس کننده ی واقعیت نیست و یک ناهمسازی است که پژوهش ها آن را تائید نمی کند (پارگامنت، ۲۰۰۷).

این ایده که افراد فقط به واسطه ی نظرات، عقاید و بدون هرگونه علاقه و احساسی که عموما با معنویت همراه است، جذب مذهب شوند به نظر نادرست می رسد (پارگامنت، ۲۰۰۱). در واقع همه مذاهب معنویت را ترویج می کنند و همه ی اقدامات معنوی در موقعیت های مختلف در سنت های مذهبی ترویج یافته اند (چیبنال و بروکز ، ۲۰۰۱).

در عمل این دو واژه اغلب با هم مورد استفاده قرار می گیرند. اما معنویت به عنوان یک اصطلاح گسترده تر که در برگیرنده ی مذهب و نیز سایر تجارب افراد یا گروه ها در جهت جستجوی معنا، هدف و ارتباط در زندگی شان است، در نظر گرفته می شود. مذهب به جنبه های رسمی بیان اعتقادات مربوط است در حالی که معنویت درباره اصالت شخصی است. معنویت با مسائل بشری گسترده و جنبه های توسعه ای زندگی یک فرد که بر مبنای ارزش ها و نیازهای فرد، اجتماع و جامعه قرار دارد استوار است (رایت ، ۲۰۰۲).

مدل زیستی روانی اجتماعی معنوی مراقبت از بیمار

مدل زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی مراقبت یک “دوگانگی” نیست که در آن یک “روح” به طور تصادفی در یک بدن سکنی گزیده باشد. بلکه در این مدل ابعاد زیستی، روانی- اجتماعی و معنوی فقط ابعاد متمایزی از فرد هستند و هیچ یک نمی توانند از کل جدا شوند و هر جنبه به واسطه ی بیماری و سرگذشت یک فرد به طور متفاوت تحت تاثیر قرار گیرد. از این رو هر جنبه می تواند با جنبه های دیگر فرد به تعامل بپردازد و آنها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تمام جوانب وجودی انسان از جمله جوانب روانی، اجتماعی و معنوی نیازمند مراقبت هستند.

در طول تاریخ، سلامت و بیماری در ارتباط مستقیم با تنوعی از عقاید و اقدامات مذهبی همراه بوده اند و توصیه های خاص در رابطه با بدن، فعالیت های جسمانی، تامل و دعا در آیین های مذهبی گنجانده شده اند. بازنگری ۳۵ مطالعه درباره رابطه ی دینداری و فرایند فیزیولوژیکی مرتبط با سلامت نشان داد که پایبندی به رسوم مذهبی مسیحی- یهودیت و هم به رسوم مذهبی شرقی با کاهش فشار خون و بهبود عملکرد سیستم ایمنی همراه بوده است (سیمن، دوبین و سیمن ، ۲۰۰۷).

مراقبت معنوی یک همدلی و عشق غیر انتزاعی است که سبب تثبیت ارزش ها در فرد شده و به نیازهای مذهبی و غیر مذهبی آنها پاسخ می دهد (یانگ و کوپسن، ۲۰۰۵). ناتان معتقد است مراقبت معنوی سوگ طبیعی در موقع فقدان را ارتقاء میدهد و ظرفیت بالقوه فردی را به حداکثر می رساند. مراقبت معنوی، حسی از معنا را فراهم می آورد که باعث تجدید امیدواری و آرامش ذهن می شود. همچنین موجب می شود افراد مشکلات غیر قابل حل را بپذیرند و با وجود آن زندگی کنند (اسمیت و مک شری، ۲۰۰۳).(مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت)

دانلود مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت

 

پیشینه پژوهش درباره معنویت + بخشی از منابع فارسی

شریفی ،سمیه و مهین معینی،))1394، تاثیر یک برنامه معنوی اسالمی بر امیدو رضایت از زندگی سالمندان مبتال به پرفشاری خون شهر اصفهان

کریمی، محسن ، محمد کاظم شریعت نیا، اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینه در شهر تهران

طالبیدارابی، باقر )1393( جزوه درسی منتشر نشده درس جنبشهای نوپدید دینی و معنوی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

عبدالهزاده، حسن ، محدثه لطفی، معصومه باقرپور، سمانه بوژمهرانی )1389( هوش معنوی؛ مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن، تهران: مرکز نشر روانسنجی.(مبانی نظری پیشینه پژوهش درباره معنویت)

سیادتیان، سیدحسین، مریم مستاجران، امیر قمرانی، )1391(، بررسی مقایسه ای امید به زندگی و خوشبینی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا، تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 112

سلیمی بجستانی ، حسین ،))1390، معرفی نظریه امید، فصلنامه ذهن زیبا ارگان مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه عالمه، شماره 8

باقری زنجانی اصل منفرد ، لیال وغالمحسین انتصار فومنی،))1395 ،اثر امید درمانی گروهی بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان، نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 5، شماره 4

سیادتیان، سیدحسین، مریم مستاجران، امیر قمرانی، )1391( ، بررسی مقایسهای امید به زندگی و خوشبینی در دانشآموزان ناشنوا و شنوا، تعلیم و تربیت استثنایی، ش112، ص26-18 فونتانا، دیوید )1385( روانشناسی دین و معنویت،ترجمه، ساوار، ابوبکر، قم: نشر ادیان.

بخشی از منابع لاتین

Astrow، A.، Wexler، A.، Texeira، K.، He، M.، Sulmasy، D. (2007). Is failure to
meet spiritual needs associated with cancer patients‟ perceptions of quality of care and their satisfaction with care? J Clin Oncol، 36، 5753–5757
Koenig، H. G. (2009). Research on religion، spirituality، and mental health: A
review. Canadian Journal of Psychiatry، 54(5)، 283–291.
Young، C.، & Koopsen، C. (2005). Spirituality،Health and Healing. NJ: SLACK.
Pargament، K. I. (2007). Spirituality integrated psychotherapy: understandingand
addressing the Sacred. New York: Guilford Press.
McFadden، S. H. (2010). Religion and well-being in aging persons in an aging
society. Journal of Social Issues، 51، 161–175.

McSherry، W. (2006). The principal components model: a model for advancingspirituality and spiritual care within nursing and health care practice. J Clin Nurs. 15(7)، 905-917.
Krauss، M. & Seltzer، M. (1993). Current well-being and future planes of older
caregiving mothers. The Irish Journal of Psychology، 14، 48-63.
Wachholtz، B.، Pearce، M. J. (2009). does spirituality as a coping mechanism
help or hinder coping with chronic pain? Curr Pain Headache Rep، 13(2)،
127-132.

Mauk، K. L، Schmidt، N. K. (2004). Spiritual care in nursing practice. 1st
Edition، Lippincott Williams & Walking Co: Philadelphia.
Pargament، K. I. (2007). Spirituality integrated psychotherapy: understandingand
addressing the Sacred. New York: Guilford Press.
Burker، E. J.، Evon، D. M.، Sedway، J. A.، & Egan، T. (2005). Religious and nonreligious coping in lung transplant candidates: Does adding God to the picture tell us more? Journal of Behavioral Medicine، 28(6)، 513–526.
Fischer، P.، Amy، L.، Nilüfer، A.، Dieter Frey، S. Haslam، A. (2010). The
Relationship Between Religious Identity and Preferred Coping Strategies: An Examination of the Relative Importance of Interpersonal and Intrapersonal Coping Muslim and Christian Faiths Review of General Psychology، 14 (4)، 365-381.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1257
0 فروش 1257 بازدید