مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی

مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی دارای کلید واژه های تاکیدی:

اختلال اضطراب اجتماعی، ویژگی های تشخیصی، ملاک های اختلال اضطراب اجتماعی بر طبق DSM-5، سبب شناسی فوبی اجتماعی، شیوع اختلال اضطراب اجتماعی، دیدگاه روانپویشی، دیدگاه رفتاری، شرطی شدن اجتنابی، دیدگاه شناختی، دیدگاه زیستی، عوامل نوروشیمیایی، عوامل ژنتیک، مدل های سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی، مدل کلارک و ولز، مدل کلارک و ولز برای اختلال اضطراب اجتماعی، مدل ریپی و هیمبرگ، مدل هیمبرگ و ریپی برای اختلال اضطراب اجتماعی، مدل هافمن و بارلو، . مدل هافمن و بارلو برای اختلال اضطراب اجتماعی، مدل کیمبرل برای اختلال اضطراب اجتماعی، مدل ریپی و اسپنس برای اختلال اضطراب اجتماعی، درمان اختلال اضطراب اجتماعی، رویکردهای روان کاوی، درمان های رفتاری، حساسیت زدایی منظم، دارو درمانی، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع، دانلود ادبیات پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی در 58 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 58
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

دانلود پیشینه تحقیق با موضوع اختلال اضطراب اجتماعی

مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی

ویژگی اصلی اختلال اضطراب اجتماعی، ترس یا اضطراب محسوس یا شدید از موقعیت های اجتماعی است که در آنها ممکن است فرد مورد بررسی دقیق دیگران قرار بگیرد. در کودکان ترس یا اضطراب باید در موقعیت همسالان و نه فقط در مدت تعامل با بزرگسالان روی دهد. وقتی فرد با این موقعیت های اجتماعی مواجه می شود، می ترسد که مورد ارزیابی منفی قرا گیرد. فرد نگران است که به صورت مضطرب، ضعیف، دیوانه، احمق، کسل کننده، ترسناک، کثیف، یا دوست داشتنی قضاوت شودف فرد می ترسد که به شیوه خاصی عمل کند یا به نظر برسد یا نشانه های اضطراب بروز دهد، مثل سرخ شدن، لرزیدن، عرق کردن، لکنت زبان، یا خیره شدن که دیگران آنها را به صورت منفی ارزیابی کنند.

برخی افراد می ترسند دیگران را دلخور کنند یا در نتیجه آن طرد شوند. ترس از رنجاندن دیگران، برای مثال با خیره شدن یا نشان دادن نشانه های اضطراب- ممکن است ترس غالب در افراد فرهنگ هایی باشد که گرایش های جمع گرای نیرومند دارند. فردی که از لرزش دست می ترسد، ممکن است از نوشیدن، خوردن، نوشتن یا اشاره کردن در انظار خودداری کند؛ فردی که از عرق کردن می ترسد امکان دارد از تکان دادن دست یا غذا خوردن تند اجتناب کند؛ و فردی که از سرخ شدن می ترسد ممکن است از عملکرد در انظار، نورهای درخشان، یا بحث درباره موضوعات محرمانه اجتناب کند. برخی افراد از ادرار کردن در توالت های عمومی در مواقعی که افراد دیگری حضور دارند می ترسند یا از آن اجتناب می کنند(انجمن روانپزشکی آمریکا ، 2013، ترجمه سید محمدی، 1393). (پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی)

سبب شناسی فوبی اجتماعی

فروید نخستین کسی بود تلاش کرد به طور نظام داری ابتلا به رفتار فوبیا را تبیین کند. طبق نظر او، فوبیها را می توان نوعی دفاع در برابر اضطراب حاصل از تکانه های واپس رانده شده نهاد دانست. این اضطراب از تکانه های هراس آور نهاد به شیء یا موقعیتی که ارتباط نمادین و سمبلیک با آن دارد جابه جا می شود. بعد اینگونه موقعیت ها و اشیاء برای مثال، آسانسور یافضای بسته، به محرک هراس آور تبدیل می گردند. فرد از طریق اجتناب از این موقعیت ها قادر خواهد بود از برخورد با تعارضات واپس رانده دوری کند.بر طبق نظر فروید فوبی راهی است برای دور نگهداشتن من (ایگو) از مواجهه با مشکل واقعی-تعارضات واپس رانده دوران کودکی(دیویسون و کرینگ، 2007؛ ترجمه دهستانی، 1389).

براساس یکی دیگر از نظریه های روان پویشی (آرییتی، 1979) این تکانه های نهاد نیست که واپس رانده می شود بلکه واپس رانی برای مشکلات بین فردی خاص در دوران کودکی صورت می گیرد. اشخاص مبتلا به فوبی در ابتدای زندگی خود برای محفوط ماندن از خطر، به افراد دور بر خود اعتماد می کنند، ولی بعدها با ترس در می یابند که این اشخاص بالغ-معمولاً قابل اعتماد نیستند، آنها نمی توانند با این بی اعتمادی یا ترس فراگیر از دیگران زندگی کنند. برای اینکه مجدداً به افراد اعتماد پیدا کنند، به طور ناهشیار ترس از دیگران را به ترس از اشیا و موقعیت های کلی منتقل می کنند.

زمانی که فرد در بزرگسالی در معرض فضار روانی قرار گیردف فوبی پدیدار می شود. مانند بسیاری از نظریه پردازیهای روانپویشی، شواهد حمایت کننده از این دیدگاهها صرفاً محدود به نتیجه گیریهایی است که از گزارشهای موردی بالینی به دست آمده اند (دیویسون و کرینگ، 2007؛ ترجمه دهستانی، 1389). (پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی)

مدل کلارک و ولز برای اختلال اضطراب اجتماعی

این مدل به طور اساسی سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی را تبیین نمی کند، بلکه اغلب تببیینی را برای تداوم اجتناب اجتماعی و ناراحتی ناشی از آن فراهم می سازد (شکل، 2-1). براساس مدل شناختی کلارک و ولز افراد به سه دسته باور معتقدند (کلارک و ولز، 1995).

1) قرار دادن استاندارد های بسیار افراطی برای خود «ضمن سخنرانی نباید حتی یک کلمه هم اشتباه کنم».

2) باورهای مشروط درباره خود «اگر هنگام سخنرانی مکث کنم، دیگران فکر می کنند من احمقم».

3)باورهای نامشروط درباره خود «من عجیب و غریب و ششکست خورده هستم».

داشتن چنین باورهایی باعث می شود تا افراد، جهان اجتماعی را خطرناک ادراک کنند و به طور طبیعی علایم شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری اضطراب را تجربه کنند. داشتن این برنامه اضطراب تمرکز و توجه فرد را تغییر می دهد و فرد مضطرب اجتماعی خود را به عنوان شی اجتماعی پردازش می کند. آنها به جای تمرکز بر موقعیت اجتماعی به احساس خود و نحوه برخورد با دیگران توجه می کنند. این تغییر توجه منجر به تبعات منفی می شود. تجربه علایم فیزیولوژیکی و شناخت های منفی درباره خود جهان اجتماعی را تهدید کننده تر می نمایاند.

کلارک و ولز معتقدند که چندین عامل باعث می شود تا افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی نتوانند باورهای خود را به بوته آزمایش بگذارند (کلارک و ولز، 1995): عامل اصلی توجه متمرکز بر خود و تمایل به دیدن خود به عنوان شی اجتماعی است. عامل دوم رفتارهای ایمنی بخش است. گرچه اضطراب اجتماعی با اجتناب از موقعیت های اجتماعی و عملکردی همراه است، تعداد کمی از این افراد از لحاط اجتماعی کامل منزوی هستند.

دانلود پیشینه تحقیق با موضوع اختلال اضطراب اجتماعی

پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی + منابع فارسی

انجمن روانپزشکی آمریکا .(2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5). ترجمه یحیی سید محمدی (1393). تهران: نشر روان.
دیویسون، جرالد، سی؛ و کرینگ، جان ام، نیل. (2007). آسیب شناسی روانی (1). ترجمه مهدی دهستانی (1389). تهران: سیمیا.

باچر، جیمز؛ مینکا، سوزان؛ و هولی، جیل. (2005). آسیب شناسی روانی (1). ترجمه یحیی سید محمدی (1387). تهران: ارسباران.
سادوک، بنیامین جیمز و سادوک، ویرجینیا الکوت. (2005). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت اله پور افکاری (1390).جلد اول، ویرایش دهم، تهران: شهر آب.(مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی)

9. جیمزپروچسکا وجان نورکراس(1391).نظریه های روان درمانی،(ترجمه یحیی سیدمحمدی).تهران: نشر روان.(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2007)
10. تاجیک قنبری،علی.1385.بررسی شیوع میگرن دربین دانشجویان پزشکی وکارورزان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشکده پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
11. جان لاکمن(1384).پرستاری بیماری های داخلی جراحی(ترجمه پروین برومند وهمکاران).تهران: انتشارات آییژ (تاریخ انتشار به زبان اصلی2001).

12. جرالد،کری(1388).نظریه وکاربست مشاوره و روان درمانی،(ترجمه یحیی سیدمحمدی).تهران: ارسباران(تاریخ انتشاربه زبان اصلی2005).
13. جیمز کالات(1384).روانشناسی فیزیولوژیک.(ترجمه هادی بحیرایی).تهران:انتشارات ارسباران.(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2004).
14. حمزه ای مقدم اکبر . بررسی شیوع میگرن و افسردگی و رابطه آنان با یکدیگر در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. .5(2):91-1377،84
15. خانزاده،(1390).پیش بینی ادراک درد در سالمندان برپایه طرحواره های هیجانی ومشکلات در نظم بخشی هیجانی.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .دانشگاه شیراز.

منابع لاتین

Clark DM, Wells A.(1995). A cognitive model of social phobia. In: Clark DM, Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Editors. Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment. New York, NY: Guilford Press; 1995. p. 69-93.
Corr PJ. Reinforcement sensitivity theory and personality. Neurosci Biobehav Rev 2004; 28(3): 317-32.

Hofmann SG, Barlow DH. (2002). Social Phobia (Social Anxiety Disorder). In: Barlow DH, editor. Anxiety and Its Disorders, Second Edition: The Nature and Treatment of Anxiety and Panic. New York, NY: Guilford Press. p. 454-76
Kimbrel NA. (2008). A model of the development and maintenance of generalized social phobia. Clin Psychol Rev; 28(4): 592-612.
McNaughton N, Corr PJ. (2004). A two-dimensional neuropsychology of defense: fear/anxiety and defensive distance. Neurosci Biobehav Rev; 28(3): 285-305. (مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی)
Rapee RM, Heimberg RG.(1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behav Res Ther; 35(8): 741-56.

Rapee RM, Spence SH. (2004). The etiology of social phobia: empirical evidence and an initial model. Clin Psychol Rev; 24(7): 737-67.

56. Gilmore, B; Michael, M (2011-02-01). “Treatment of acute migraine headache.”. American family physician 83 (3): 271–80.
57. Green Berg L.S.Watson J.C&Goldman R.1998
58. Jette N, Patten S, Williams J, Becker W, Wiebe S. Comorbidity ofmigraine and psychiatric disorders a national population-based
60. Kaplan HI.; Sadock BJ.; Grebb JA. Kaplan and sadock’s synapsis of psychiatry: FromLippincott Wiliams & Wilkins. Philadelphia: USA, 9th ed. 290, 838, 2003.
61. Lay, CL; Broner, SW (2009 May). “Migraine in women”. Neurologic Clinics 27 (2): 503–11.

62. Lipton R, Stewart W, Diamond S, Diamond M, Reed M. Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the
63. American Migraine Study II. Headache 2001
64. Lipton RB.; Stewart WF. 1997. Prevalence and impact of migraine. Neurologic Clinics, 15: 1-13,

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1217
0 فروش 1217 بازدید