مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری

توضیحات

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری دارای کلید واژه های تاکیدی:

اهمال کاری و تعریف آن، اهمال کاری و انواع آن، اهمال کاری اجتنابی، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری تحریکی، اهمال کاری غیرتحصیلی، اهمال کاری تصمیمی، اهمال کاری تنبیه گرا، اهمال کاری کمال گرا، اهمال کاری فعال، اهمال کاری منفعل، اهمال کاری مبارزه طلب، اهمال کاری نگرانی، اهمال کاری بحران ساز، ویژگی اهمال کاران، دیدگاه های عمده اهما لکاری تحصیلی، راهبردهای کاهش اهمالکاری تحصیلی، تله اهمال کاری، اهمال کاری تحصیلی و عوامل پیش بینی کنننده آن، بررسی میزان رواج اهمال کاری تحصیلی، رابطه باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی با اهمال‌کاری تحصیلی، مولفه های تشخیص دهنده اهمال کاری، نظریه های مرتبط با اهمال کاری، میزان شیوع اهمال کاری، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه اهمال کاری در 54 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

💠نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 54
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری

تعریف اهمال کاری برای اولین بار در کتاب تاریخ ادوارد هال در سال 1548 به معنای به تأخیر انداختن آگاهانه تعریف شده. لی (1986) اهمال کاری را به تمایل غیر منطقی برای به تأخیر انداختن کارها تعریف می کند (سواری ، 1391) در انقلاب صنعتی این کلمه به معنای عامل گناه یا گناه کاری بیان شده (زائریان، 1390) واژه لاتین اهمال کاری procrastination مرکب از دو کلمه پرو و کراسینوس است از ریشه کلمه گرفته شده که به معنی به تأخیر انداختن تا صبح است این واژه معادل سهل انگاری به تعویق انداختن و تعلل نیز می باشد (الیس ، 2001).

بسیاری از افراد از اهمال کاری وتعلل رنج می برند اهمال کاری تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی افراد بر جای می گذارد.اگر چه هر کسی به گونه خاص اهمال کاری می کند ولی بهترین تعریف اهمالک اری می تواند این باشد : به تاخیر انداختن انجام کار بدون هیچ دلیل موجه (الیس و کنوس، 2002 ، نقل از آتش پور،1387) اهمال کاری یعنی کاری را که تصمیم به اجرای آن گرفته می شود بدون هیچ دلیلی به آینده موکول شود اما در عین حال نیز عدم انجام آن به زیان فرد است و از این بابت خود را سرزنش می کند (امیدوار، 1384)به تعبیر الیس اهمال کاری نوعی سندرم فردا است .

چنین فرایندی فرد را وادار می کند که برای موجه جلوه دادن عادت مورد نظر دلایل متعدد بیاورد که بتواند درگیری های ذهنی و ناهماهنگی های شناختی خود را مرتفع سازد (امیدوار ، 1384) فرد اهمال کار مجبور است در قبال اهمال کاری و همزمان با سرزنش خویش از خود دفاع کند از یک سو برای عدم انجام کارهایش دلیل تراشی می کند از سوی دیگر انجام کار را به آخرین دقایق محول می کند (آتش پور،امیری، 1378) اهمال کاری به تاخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف ضروری با انجام فعالیت های غیر ضروری دیگر است (الیس و کنوس ،2002،نقل از امیدوار،1384).

ویژگی اهمال کاران

اجتناب نوروتیکی:

یکی از ویژگی های اهمال کاران این است که بیش از حد تحریک پذیرند که این ویژگی به اضطراب آنان منجر می شود.

فقدان هوشیاری و آگاهی:

اهمال کاران به دلیل هوشیاری پایین از تحریک پایین برخوردارند که این ویژگی به تکانشوری آنان منجر می شود (فراری و همکاران،مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری 2005 نقل از دیوانداری 1386)

خودکارآمدی پایین:

یکی از ویژگی های اهمال کاران این است که خودکارآمدی (خود اثر بخشی) پایینی دارند بنابراین مشاوران و روانشناسان در هنگام مواجهه با چنین افرادی بایستی به سه باور اساسی زیر توجه کنند زیرا آنها قادر به تنظیم رفتار مطالعه ای برای خود نیستند در فرایند مطالعه ناتوان هستند قادر به ارائه خوب یا اکتساب نتایج مناسب نیستند لازم به ذکر است که هر سه دسته از این باورها تا اندازه ی زیادی از انتظارهای خودکارآمدی پایین آنها سرچشمه می گیرد.

ضعف در مدیریت زمان:

بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران اهمال کاری را به عوامل متعددی از جمله ضعف در مدیریت زمان نسبت می دهند. در این خصوص روش (2003) معتقد است که اهمال کاری از هر نوعی که باشد یکی از مشکلات عمده مدیریت زمان می باشد کومار (2005)نیز اهمال کاری را به عنوان اتلافگر زمان و به تأخیر اندازنده تکالیف و وظایف یاد می کند پس بنابراین با استناد به تحقیقات انجام شده و مصاحبه با تعدادی افراد اهمال کار اتلاف وقت بیشتر برای کارهای غیر ضروری و صرف حداقل وقت برای کارهای مهم تر از ویژگی های آن به شمار می رود.

ضعف در خود تنظیمی:

به نظر می رسد که افراد اهمال کار بر رفتار خود نظارت کافی نداشته و با خود تنظیمی در آنان ضعیف است و به همین جهت است که بایستی به آنها کمک کرد تا به تنظیم رفتار خود بپردازند.

ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری

برخی اهمال کاری را به اشتباه معادل تنبلی می دانند ، در حالیکه این دو با هم تفاوت دارند زیرا در تنبلی فرد خودش میلی برای انجام کار ندارد ، درحالیکه در اهمال کاری فرد غالباًکاری را انجام می دهد و خودش را مشغول نگه می دارد تا از انجام تکلیفی که باید در آن زمان انجام شود و اولویت دارد اجتناب کند(آلبرت ، نال2000 ، نقل از فرجاد،1389).به طور کلی اهمال کاری یک روش رفتاری است که فرد آن را پیش می گیرد تا خودش را از تجربه کردن حالت های هیجانی ناخوشایند در امان بدارد و به عنوان یک صفت رفتاری برای به تعویق انداختن یا تعلل در انجام یک تکلیف یا تصمیم گیری تعریف می شود ( میلگرام و همکاران 1998).

متخصصان عوامل مختلفی را برای اهمال کاری بر شمرده اند از جمله ترس از موفقیت ترس از شکست رفتار های خود شکن (رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه که منجر به شکست یا ناکامی می شود ) نداشتن انگیزه برای انجام کار (پاداش) و ایجاد استرس برای انجام کاردردقیقه 90 ( بعضی از افراد در فشار بهتر کار می کنند و عملکرد بالاتری دارند ) سختی کار ، نبود دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام کار (دوبرین ،2004،نقل از حیدری،1383، ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری الیس ونال ،2002).

بررسی های انجام شده نشان می دهند که اهمال کاری برای 15 تا 20 درصد افراد همیشگی وبه عنوان یک مشکل مطرح است (استیل ،2003)فرد اهمال کار نمی تواند تصمیم بگیرد چه فعالیتی را در چه زمانی و بر اساس اولویت بندی انجام دهد اهمال کاری در فرد باعث ایجاد استرس شده و حس از دست دادن کنترل نسبت به زندگی خود تواُم با پیامد های ناخوشایند در زمینه بهداشت جسمی و ذهنی خواهد شد.

منابع فارسی و لاتین

– اسلاوین، رابرت ای (2006) روانشناسی تربیتی، نظریه و کاربست ترجمه یحیی سید محمدی(1385)، ویراست هشتم، تهران، انتشارات روان
– او هایرز ،رابرت(1936) مدیریت بهره وری از زمان، ترجمه محسن رئوفی(1378) تهران، انتشارات دایره، چاپ دوم
– بیابانگرد ، اسماعیل(1384) ، روانشناسی تربیتی( روانشناسی آموزش و یادگیری) تهران ، نشر ویرایش
– برنز، د. دیوید(1385) عزت نفس در 10 گام، ترجمه اشرف کربلایی نوری. تهران نشر دانش
– پروین، جان و جان ، اولیور، پی(2001) شخصیت، ترجمه جوادی ، محمدجعفر و کدیور، پروین(1381) ویرایش هشتم تهران انتشارات آیژ
– جواهری زاده ،ناصر(1384) .بررسی ویژگی ها و مهارت های مدیریت زمان در مدارس راهنمایی شهر تهران و مقایسه آن با وضع مطلوب . دو ماهنامهد علمی- پژوهشی دانشور رفتار، تهران سال دوازدهم، شماره2. مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری 13-28.85
-حاتمی ،معصومه (1390)اثر بخشی راهکارهای مقابله ای بر اهمالکاری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.

– Ackerman, David S,& Gross, Barbara 1. (2007). My instructor Made Me Do It Task Characteristics of Procrastination Journal of Marketing Education. 27. 1:5-13.
– Adams, G.A. and Jex, S.M. (2009). Relationships between time management. Control, work-family conflict, and stain, Journal of Occupational Health Psychology, 1,72-7.
– Aitken, I.A. (2007). Issues in school management. Ikeja, Lagos: Bolabay publication.
Aitken .I.A & Osiki, P , M. (2008). Procrastination among the undergraduates in a Nigerian University: Implications for Time management. International Business management. 2(4). 126-131.
– Akinsola, Mojeed, Kolawole. Tella. Addedeji & Tella, Adeyinka. (2007) correlates of Academic Procrastination and Mathematics Achievement of university Undergraduate. Students. Eurasia. Journal of Mathematics, science & Technology Education, 3(4), 363-370.
– Anonymous (2006). Chronic Procrastinators. Gifted Child Today 29,2.
-Anonymous (1994). How to control your time. Supervisory Management; 39,7.
– Arends, R. I. (2009). Learning to teach. (16 ed). NY: MeGraw Hil.
Academic Press.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق اهمال کاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 334
0 فروش 334 بازدید