مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد دلبستگی

مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد دلبستگی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد دلبستگی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق درمورد دلبستگی دارای کلید واژه های تاکیدی:

دلبستگی، دلبستگی و احساس ایمنی، ثبات الگوهای دلبستگی در طول زندگی، بررسی نظریه های دلبستگی، انتقال دلبستگی از کودکی به نوجوانی و بزرگسالی، تأثیر دلبستگی بر رفتار بزرگسالی کودک، الگوهای دلبستگی، دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن-اجتنابی، دلبستگی ناایمن دوسوگرا، شکل گیری دلبستگی، رابطه سبک های دلبستگی، اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی، رابطه دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی، نظریه دلبستگی یا نظریه پیوستگی، سبک های دلبستگی:doc، سبک دلبستگی وابسته، نظریه دلبستگی ملانی کلاین، دلبستگی اضطرابی دوسوگرا، نظریه دلبستگی اریکسون، دلبستگی و عشق، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه دلبستگی در 31 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 31
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

مبانی نظری پیشینه درمورد تحقیق دلبستگی

دلبستگی عبارت است از برقراری پیوند عاطفی عمیق با افرادی خاص در زندگی به نحوی که تعامل با آن ها باعث احساس شعف و نشاط شود و وجود آنها به هنگام تنش مایه آرامش باشد(برک،2001 ترجمه سید محمدی1386). شکل گیری دلبستگی تدریجی است و نوزاد میل دارد دلبستگی خود را به فردی معطوف کند که مطلوب اوست و توانایی کاستن از اضطراب، تنش و ناراحتی های او را دارد و در رفع نیازهای او کوشا است. دلبستگی گذشته از آن که تعامل بین مادر و کودک را تسهیل می کند، نوعی احساس ایمنی نیز در کودک به وجود می آورد. ژس آز آن که دلبستگی به واسطه نزدیکی و تعامل ویژه والد و نوزاد شکل گرفت، خود دلبستگی عاملی خواهد شد که به حفظ نزدیکی والد و نوزاد کمک می کند(خانجانی،1384).

به نظر جان بالبی(1969) دلبستگی محصول تکامل و ضامن بقای کودکان است چون باعث می شود مراقبان کودک از او محافظت کنند و زمینه ساز رشد وی شوند(کاپلان،2005 به نقل از فیروز بخت،1386). اینزورث نیز اثبات کرد دلبستگی به کاهش اضطراب کمک می کند. آنچه او تأثیر پایه ایمنی می نامد، کودک را قادر می سازد تا شخص مورد دلبستگی را ترک کند و در محیط پیرامون خود به جستجو بپردازد. حساسیت و پاسخ دهی مادر عوامل اصلی دلبستگی ایمن هستند.

ولی هنگامی که دلبستگی ناایمن است نوعی احساس عدم اطمینان (دوری گزینی، اضطراب و تردید) در مزاج کودک پدید می آید(کاپلان و سادوک،2005 به نقل از رفیعی و رضاعی،1387). شکل گیری دلبستگی نیاز به زمان دارد و همپای توانایی های شناختی کودکان عمیق تر می شود.به اعتقاد اریکسون 1963، ایجاد حس اعتماد به مراقبان نقش مهمی در رشد کودک دارد چون مبنای رفع دیگر بحران های روانی و اجتماعی خواهد شد.

ثبات الگوهای دلبستگی در طول زندگی

بالبی (1982 ) بر ثبات سبک دلبستگی، در خلال بزرگسالی تأکید داشت (بنوآیت و پارک ، 1994). آرند و فردریک (1979) بر این باور بودند که اولین سال زندگی، تنوع رفتارهای اجتماعی پنج سال بعد را پیش بینی می کند. آنان بر مبنای پژوهش خود احتمال تغییر سبک دلبستگی در افراد نا ایمن را چهار برابر بیش از افراد ایمن برآورد کردند. مطالعه کرک پاتریک و هازان (1994) نیز نشان دادکه 70 درصد افراد پس از گذشت چهار سال همان سبک دلبستگی قبلی را گزارش دادند.

بر مبنای مطالعه بالدوین و فهر (1995) تقریبا 30 درصد افراد، سبک دلبستگی خود را در طول زندگی تغییر داده بودند. چنین تغییری را می توان به دو علت نسبت داد: 1) تغییر سبک دلبستگی به عنوان واکنش به شرایط حاد و تجربه های دردناک زندگی. 2) تغییر سبک دلبستگی ناشی از آسیب شناسی روانی و تفاوت های فردی. اینسورث (1982 پیشینه تحقیق درمورد دلبستگی) معتقد است که در نوجوانی، دلبستگی به والدین کم رنگ می شود و هم سالان اهمیت بیشتری پیدا می کنند، به نظر می رسد که فرد در جستجوی ایمنی ای است که پیش از این از والدین به دست می آورده است. (هازان و زیفمن،  1999).

هازان و شیور (1987،1994) با بررسی نظریه دلبستگی در بزرگسالی نشان دادند که سبکهای دلبستگی در طول عمر تداوم می یابند و موضوع دلبستگی افزون بر مادر، بزرگسال، همسر و دوست را در بر می گسرد. بنابراین وجود سبکهای دلبستگی متفاوت در بزرگسالی مشابه تفاوت های فردی سبکهای دلبستگی دوران کودکی است. شیور و هازان (1988) معتقدند روابط بزرگسالی بر مبنای سبک دلبستگی مادر – کودک از لحاظ ابعاد شناختی، هیجانی و رفتاری شکل می گیرد و عشق بزرگسالی را می توان به منزله مرحله ای از دلبستگی به حساب آورد.

پیشینه تحقیق درمورد دلبستگی

مری اینسورث، روان شناس، در پژوهش هایی که در سال (1970) انجام داد کارهای اولیه بالبی را وسعت بیشتری بخشید. مطالعه معروف او به نام «موقعیت نا آشنا»، تاثیرات عمیق دلبستگی بر روی رفتار را آشکار ساخت. در این مطالعه، پژوهشگران کودکانی در سنین بین ۱۲ تا ۱۸ ماهگی را زیر نظر گرفتند و واکنش آن ها را در وضعیتی که مدّت کوتاهی تنها مانده و سپس به آغوش مادرشان باز می گشتند مورد مطالعه قرار دادند (اینسورث، مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد دلبستگی ۱۹۷۸).

بر پایه واکنش های مشاهده شده توسط پژوهشگران، اینسورث سه سبک عمده دلبستگی را توصیف کرد: دلبستگی مطمئن، دلبستگی دوسویه نامطمئن و دلبستگی اجتنابی نامطمئن. پس از آن دو پژوهشگر دیگر به نام های مِین و سولومن، بر پایه پژوهش های خود، سبک چهارمی را نیز به نام دلبستگی سازمان نیافته نامطمئن بر سه سبک قبلی افزودند. مطالعات و پژوهش هایی که از آن تاریخ تا کنون صورت گرفته، سبک های دلبستگی اینسورث را تأیید کرده و مشخص نموده اند که سبک های دلبستگی بر روی رفتارهای بعدی در زندگی تأثیرگذارند.

به عقیده اینزورث این کودکان الگوی سالمی از دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان را نشان دادند. همواره پاسخده بودن مادران به این کودکان، در آنها این اعتقاد را ایجاد کرده بود که مادر حامی آنها است. حضور او در موقعیت نا آشنا، به آنها جرأت کشف فعالانه ی محیط اطراف را می داد. ضمن آنکه پاسخ های آنان به جدایی و برگشت مادر در این محیط جدید نیز، نشان دهنده ی نیاز آنها به نزدیکی به مادرشان بود؛ نیازی که ارزش عظیمی از نظر بقا در طول تکامل انسان داشته است(کرین،2000 ترجمه خوینژاد و رجایی،1388).

منابع فارسی و لاتین

– اتکینسون، ریتا؛ اتکینسون، ریچارد؛ هیلگارد، ارنست(1996)؛ زمینه روان شناسی (ج1) ترجمه براهنی، محمد نقی و همکاران (1373). تهران، انتشارات رشد.
– احدی، حسن (1375)، بررسی اختلالات رفتاری نوجوانان و جوانان تهران: بنیاد.
– احدی، حسن؛ جمهری، فرهاد (1386). روانشناسی رشد – نوجوانی،بزرگسالی(جوانی، میانسالی، پیری)، چاپ ششم، تهران، نشر پردیس.
– احدی، حسن؛ محسنی، نیکچهر(1370)، روانشناسی رشد، مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی، تهران، انتشارات چاپ و نشر بنیاد.
– احمدی،حبیب (1377) ،نظریههایانحرافاتاجتماعی،شیراز،انتشارات زر
– احمدی،حبیب (1384) ،جامعهشناسیانحرافات،تهران،انتشاراتسمت
– احمدی، سید احمد (1382). روان شناسی نوجوانان و جوانان، تهران، نشر مشعل.
– استادی، رضا(1375). بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و عزت نفس. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
– اشتاین، برگ، لارنس(1992)، سالهای شیرین نوجوانی، ترجمه قراچه داغی، مهدی (1375) تهران، انتشارات یاسمن .
– اناستازی،آ.«روان آزمایی». ترجمه براهنی، محمدنقی ( پیشینه تحقیق درمورد دلبستگی 1371)، تهران، انتشارات دانشکده تهران.

-Ainsworth, M. D. S., Bleher, M. C. Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
-Ainsworth, M. D. S (1982). Attachment: Retrospect and prospect. In C. M. Parkes & J. Stevenson Hinde (Eds), the place of attachment in human behavior. New York: Basic Books.
-Arendt, R. & Frederick, L. G (1979). Continuity of individual adaptation from infancy to kindergarten: A predictive study of ego-resiliency and curiosity in preschoolers, child development, 50 (4) 950-959.
-Baldwin, M. W. & Fehr, B. (1995). On the instability of attachment style ruling. Personal relationship. 2. 247-261.
– Ball, S., & Cicero, J. (2001). Addicted patients with personality disorders: Traits,
Schemas, and presenting problems. Journal of Personality Disorders, 15, 72-83.
– Baranoff & Tian (2007).Young Schema Questionnaire: Review of psychometric and measurement issues. Australian Journal of Psychology, 59, 2, 78 – 806.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق درمورد دلبستگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 292
0 فروش 292 بازدید