پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT

پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT

توضیحات

پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT دارای کلید واژه های تاکیدی:

ذهن آگاهی، مفهوم ذهن آگاهی، تکنیک های ذهن آگاهی، درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT)، مکانیسم برخورد MBCT با الگوهای شناختی اضطراب آور، حالت انجام دادن به حالت بودن، اهداف اصلی MBCT، مروری بر جلسات درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن (MBCT)، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ( MBSR)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتار درمانی دیالکتیک، پس زمینه نظری ذهن آگاهی، MBCT چیست، پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، در  51 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل :  Doc (در قالب 2 فایل Word مجزا)
💠تعداد صفحات : 51
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT

پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT

بارزترین و رایج ترین شیوه مراقبه در CBT به طور کلی «آموزش ذهن آگاهی» نامیده می شود. پژوهشگران به صورت تجربی نشان داده اند که آموزش ذهن آگاهی، در یاری دادن بیماران جهت مقابله با هیجان های دشوار، کارآمد است. به همین دلیل درمانگرانی که در جستجوی گسترش دامنه CBT جهت بهبود تنظیم هیجان هستند، علاقه خاصی به آموزش ذهن آگاهی دارند. هدف آموزش ذهن آگاهی، عبارت است از تشویق بیماران به تجربه کردن هیجان ها با سعه صدر، در همان لحظه، و بدون واکنش پذیری شدید رفتاری.

امروز آموزش ذهن آگاهی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی مقابله با تنظیم هیجان و تحمل عواطف، به طور فزاینده ای در رویکردهای برجسته رفتاری و شناختی مانند ACT (هیز و همکاران، 1999)؛ ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به زمان حال به شیوه ای خاص، هدف مند و خالی از قضاوت است (کابات زین ، 1990). ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، بدون قضاوت و بدون اظهار نظر درباره آنچه اتفاق می افتد؛ یعنی تجربه واقعیت محض بدون توضیح (سگال و همکاران، 2002). این فرآیند شامل ایجاد روش خاصی از بذل توجه به تجربیات ما است که کم و بیش با روش متداول و روزمره بذل توجه ما به زندگی خود تفاوت دارد (پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT).

ذهن آگاهی، بیانگر نوعی مشاهده متمرکز، انعطاف پذیر، و لحظه به لحظه آشکار شدن جریان افکار، احساسات، و حس های جسمانی است که خود را در حیطه هوشیاری ما عرضه می کند. از دیدگاه فرد ناظر آگاه و بردبار، ما افکار را به صورت افکار، هیجان ها را به صورت هیجان، حس های جسمانی را به صورت حس های جسمانی تجربه می کنیم. (لی هی و همکاران، 2007؛ ترجمه منصوری راد، 1393).

درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT)

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) نوعی رواندرمانی است که برای جلوگیری از عود افسردگی طراحی شده است، مخصوصاً در افرادی که دچار اختلال افسردگی عمده هستند. در این سبک درمانی از شیوه های رفتاردرمانی شناختی سنتی استفاده شود به علاوه راهبردهای جدیدتر روانشناختی نظیر ذهن آگاهی آگاهی و مراقبه توجه آگاهانه استفاده می‌شود. شیوه های شناختی شامل آموزش مراجع درباره افسردگی است.

راهبردهای مبتنی بر توجه آگاهی متمرکز بر آگاهی از افکار و احساسات و پذیرش آن‌ها در مقابل اتصال و واکنش به آن‌هاست. مثل CBT، MBCT مبتنی بر این نظریه است که وقتی افرادی که سابقه افسردگی دارند پریشان می‌شوند، دوباره در ذهنشان فرایندهای خودکار شناختی ظاهر می‌شود که یک اپیزود افسردگی را راه می‌اندازد. هدف MBCT بر هم زدن این فرایندهای خودکار شناختی و آموزش به مراجعان برای کمتر واکنش نشان دادن به محرک‌های وارد شده به فکر است، همچنین این هدف نیز دنبال می‌شود که مراجع پذیرش و مشاهده بدون قضاوت آن محرک‌ها را بیاموزد.(فیضی، 1392؛ یونسی و رحیمیان بوگر، 1387).

در سال 1991 برنارد و تیزدل یک نظریه چند سطحی از ذهن خلق کردند که نظام‌های متعامل شناختی یا ICS نام‌گذاری شد. الگوی ICS بر اساس این نظریه برنارد و تیزدل قرار دارد که ذهن دارای وجوه چندگانه ای است که مسئول دریافت و پردازش اطلاعات جدید به صورت شناختی و هیجانی هستند. نظریه برنارد و تیزدل آسیب پذیری فرد نسبت به افسردگی را همبسته با این می‌داند که فرد به چه مقدار بر فقط یکی از وجوه ذهن تکیه می‌کند و سهواً دیگر وجوه را متوقف می‌کند.(فیضی، 1392).

مکانیسم برخورد MBCT  با الگوهای شناختی اضطراب آور

تمرکززدایی به عنوان توانایی تمرکز بر لحظه­ی حاضر و حالت بدون قضاوت در مورد افکار و احساسات، و پذیرش آنهاست (فرسکو، سگال، بیز، و کندی، 2007).  MBCTشامل تمرین مولفه هایی است که بیماران را درجهت تمرکززدایی سوق می دهد. بیماران در برنامه MBCT تمرکززدایی از افکار و هیجانات (یا هر چیز دیگری که ممکن است رخ دهد) را در طول جلسات مراقبه تمرین می کنند. این جلسات یک شخص را قادر می سازد تا تمرکززدایی را در یک محیط کنترل شده معمولاٌ در حالت نشسته با چشم های بسته در فضایی آرام تمرین کنند. وقتی مهارت تمرین شود پذیرش تسهیل میگردد و با زندگی روزمره بیمار ادغام می شود. (بائر و همکاران، 2006).

تغییر از حالت انجام دادن به حالت بودن مولفه ای کلیدی در MBCT است که به بیماران کمک می کند تا تمرکززدایی کنند. حالت انجام دادن شامل تفکر بسیار در مورد آینده یا گذشته، و نبودن در لحظه حاضر است. حالت بودن حالتی بدون تلاش و بدون قضاوت است. تمرکززدایی مشابه با حالت بودن ذهن است. حالت انجام دادن وقتی است که بین این که چیزها چگونه هستند و چگونه انتظار می رود که باشند که به وسیله ذهن تعیین می شود اختلاف وجود دارد(بائر و همکاران، 2006).

هدف اصلی رویکرد درمانی MBCT «رها سازی بیمار از گرایش به واکنش های خودکار به تفکرات، احساسات، و رخدادها است». طبق این رویکرد، بیماران رابطه خود با تفکرات، احساسات و رخدادهایی همانند درد مزمن را تغییر می دهند، به طوری که این تفکرات، احساسات و رخدادها برای بیمار قابل کنترل گردد. در MBCT بیمار برای توسعه تعهد نسبت به خود برای هشیاری ذهنی لحظه به لحظه در مورد عواطف، شناخت ها و رویدادها آماده می گردد (یونسی و رحیمیان بوگر، 1387).(پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT).

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT + منابع فارسی

اکبری، محمد اسماعیل؛ نفیسی، ناهید؛ جمشیدی فر؛ زهرا . (1392). اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، سال هفتم شماره 27: 32-39.
امیدی، عبداله و محمد خانی، پروانه. (1387). آموزش حضور ذهن به عنوان یک مداخله بالینی: مروری مفهومی و تجربی. سلامت روان، سال اول، شماره اول: 38-29.
بختیاری، آزاده؛ عابدی، احمد. (1391). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر الگوی فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان. روان شناسی کاربردی، دوره 6 ، شماره 2 (پیاپی 22) : 24-9.
بساک نژاد، سودابه؛ آقاجانی افجدی، اعظم؛ زرگر، یداله. (1390). : بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی)، دوره 4 ، شماره 2 : 198-181.

بیرامی، منصور ؛ هاشمی، تورج؛ بخشی پور، عباس؛ علیلو، مجید محمود؛ اقبالی، علی. (1393). مقایسه تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر پریشانی روانشناختی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی، فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، دوره 9، شماره 33: 59-43.
عبدالقادری، ماریه؛ کافی، سیدموسی؛ صابری، عالیا؛ آریاپوران، سعید. (1392). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی- رفتاری بر کاهش درد، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به کمر درد مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، دوره 21 ، شماره 6 : 807-795.

فیضی، علی. (1392). شناخت درمانی مبتنی بر توجه آگاهی. سایت مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی
کاویانی حسین؛ حاتمی، ندا؛ شفیع آبادی، عبداله. (1387). اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی افراد افسرده (غیربالینی). تازه های علوم شناختی، دوره 10، شماره 4 (مسلسل 40) : 48-39. رادید. (شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT).

منابع لاتین

Abramson, L.Y., Seligmen, M.E.P., & Teasdale. J.D.(1987). Learned helplessness in humans; Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology. 87,49-74.
Ammerman RT, Putnam FW, Altaye M,Stevens J, Teeters AR, Van Ginkel JB.(2013). Aclinical trial of in-home CBT for depressedmothers in home visitation. Behav Ther;44(3):359-72.
Azimi Lolati H, Danesh M, Hosseini SH,Khalilian A, Zarghami M. (2005). Postpartumdepression in clients at health care centersin Sari. IJPCP;11(1):31-42.

Bailie, C., Kuyken, W., Sonnenberg, S. (2012). The experiences of parents in mindfulness-based cognitive therapy. Clin Child Psychol Psychiatry:17(1):103-19.
Bailinger,CB, kay, D.S.G. Naylor, G.J. & Smith. A.H.W. (1982). Some biochemical findings during pregnancy and after delivery in relation to mood change. Psychological medicine. 12.549-556.
Ballinger, B.Buekley.D.E.Noylor. G. & stansfield, D,A(1979), Emotioanl distrubance following childhood: clinical findings and Urinary excretion of cyclic. Am.psychological Medicine, 9,293-300.
Bare,A (2006).Mindfulness-Based tratment Approaches. CLINICAN,S GUIDE TO EVIDENCE BASE AND APPLICATIONS New YORK : Holt Rinehart & Winston.

Barker ED, Kirkham N, Ng J, Jensen SKG. (2013). Prenatal maternal depression symptoms andnutrition, and child cognitive function. Br JPsychiatry; 203(6):417-21.
Barnhofer, T., Crane, C., Hargus, E., Amarasinghe, M. (2009). Mindfulness-based cognitive therapy as a treatment for chronic depression: A preliminary study. Behaviour Research and Therapy, 47: 366–373 (شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT).
Beck JS.(2011). Cognitive behavior therapy:Basics and beyond. 2thed .NEW yourk. Guilford Press.
Berle JO, Spigset O. (2011). Antidepressant UsDuring Breastfeeding. Curr Womens Health Rev;7(1):28-34.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1593
1 فروش 1593 بازدید