نویسنده
تاریخ انتشار
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدید
1406 بازدید
9,900 تومان
  خرید این محصول

مقاله هزینه های سفارش کار یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است

تعداد صفحات : ۲۲
فرمت : doc
بسیار کامل

 

بخشی از متن:

سیستم هزینه های سفارش کار در شرکت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که هر محصول مشابه به طور اساسی با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دریافتی از مشتریان یا دستور ساخت تولید شود .یک سفارش ممکن است برای یک واحد محصول مانند ساخت یک پل یا یک گروه محصول مشابه مانند ساخت ۲۰۰عدد از یک صندلی باشد ،شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده می کنند عبارتند از :

شرکت های پیمانکاری ،کشتی سازی ،هواپیما سازی ،تولید اثاثیه و چاپخانه ها.از شرکت هایی که دارای محصولات مختلف می باشند و تولید آنها به شکل چرخه محصول مشابه و متناوب صورت می گیرد می توان از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده نمود.به طور کل در یک کارخانه تولید اثاثه ممکن است در مدت یک ماه در ده روز اول ۵۰۰عدد صندلی در ده روز دوم ماه ۳۰۰عدد میز و در ده روز سوم ماه ۲۵۰دست مبل راحتی تولید نمود .در چنین شرایطی هر گروه محصول مشابه را می توان به عنوان یک سفارش تلقی نمود .در سیستم هزینه یابی سفارش کار هزینه های تولید(مواد مستقیم ،کار مستقیم و سربار کارخانه) هر سفارش تعیین گردد.در شکل زیر سیستم هزینه یابی سفارش کار را نشان می دهد .میانگین قیمت تمام شده یک واحد هر سفارش به قرار زیر محاسبه گردیده:

قیمت تمام شده هر سفارش = میانگین قیمت تمام شده بایک واحد هرسفارش
تعداد سفارش
سیستم هزینه یابی مرحله ای:
هزینه یابی مرحله ای سیستمی است ،برای اندازه گیری و گزارش قیمت تمام شده محصولات مشابهی که تولید آنها یک سری عملیات تولیدی یکنواختی به صورت انبوه و پیوسته صورت می گیرد.،مانند دایره تراشکاری یا مونتاژ ،معمولاً یک واحد محصول از دو یا چند دایره یا مرکز هزینه عبور می کند تا به انبار کالای ساخته شده برسد .در هزینه یابی مرحله ای ،هزینه های تولید (مواد مستقیم ،کار مستقیم،سربار کارخانه) هر دایره به حساب موجودی کالای در جریان ساخت همان دایره منظور می شود . نمونه صنایعی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می نمایند عبارتند از:صنایع کاغذ ،فولاد و شیمیایی.

روشهای هزینه یابی محصول:
هر دو سیستم هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای به سه روش واقعی،نرمال و استاندارد قابل اجرا می باشند.روشهای هزینه یابی واقعی ،نرمال و استاندارد را می توان به صورت هزینه یابی متغیر (مستقیم) و جذبی اعمال نمود که به صورت شکل زیر خلاصه گردیده است:

روشهای هزینه یابی محصول:
هزینه یابی متغیر(مستقیم) هزینه یابی واقعی هزینه یابی نرمال هزینه یابی استاندارد
مواد مستقیم واقعی واقعی استاندارد
کار مستقیم واقعی واقعی استاندارد
سربار متغیر کارخانه واقعی بر آورد شده استاندارد
سربار ثابت کارخانه(۱) _ _ _
هزینه یابی جذبی
مواد مستقیم واقعی واقعی استاندارد
کار مستقیم واقعی واقعی استاندارد
سربار متغیر کارخانه واقعی بر آورد شده استاندارد
سربار ثابت کارخانه واقعی بر آورد شده استاندارد
*
(۱)در هر دوره به حساب سود و زیان منظور می شود.
ثبت های حسابداری در سیستم هزینه یابی سفارش کار:هزینه یابی واقعی
ریال ریال ریال
۱)موجودی مواد اولیه **
بستانکاران **
بابت خرید مواد اولیه

۲)موجودی کالای در جریان ساخت **
سفارش۱۰۰ **
سفارش۲۰۰ **
سفارش۳۰۰ **
کنترل سربار کارخانه **
مواد غیر مستقیم **
موجودی مواد اولیه **
بابت تعداد مستقیم و مواد غیر مستقیم مصرف شده

۳)کنترل حقوق و دستمزد **
وزارت اقتصاد و دارایی **
سازمان تأمین اجتماعی **
بانک **
بابت حقوق ____ ماه

۴)مو جودی کالای در جریان ساخت **
سفارش ۱۰۰ **
سفارش۲۰۰ **
سفارش۳۰۰ **
کنترل سربار کارخانه **
کار غیر مستقیم **
کنترل حقوق و دستمزد **
بابت منظور نمودن هزینه کار مستقیم و هزینه کار غیر مستقیم به سفارشات سربار کارخانه

ریال ریال ریال

۵)کنترل سربار کارخانه **
استهلاک **
بیمه **
سایر **
بستانکاران **
پیش پرداخت ها **
ذخیره و استهلاک **
بابت هزینه های سربار انجام شده
۶)موجودی کالای در جریان ساخت **
سفارش ۱۰۰ **
سفارش ۲۰۰ **
سفارش ۳۰۰ **

کنترل سربار کارخانه **
بابت منظور نمودن هزینه های سربار کارخانه به سفارشات
۷)موجودی کالای ساخته شده **
موجودی کالای در جریان ساخت **
سفارش ۱۰۰ **
سفارش ۲۰۰ **
بابت قیمت تمام شده سفارشات تکمیل شده
۸)قیمت تمام شده کالای فروش رفته **
موجودی کالای ساخته شده **
سفارش ۱۰۰ **
بابت قیمت تمام شده سفارشات کالاها ی فروش رفته

در پایان دوره مالی به قیمت تمام شده کالای فروش رفته به حساب سود و زیان بسته می شود .صورت قیمت تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته به نحوه محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده و قیمت تمام شده کالای فروش رفته را نشان می دهد.این صورت در واقع حسابهای صنعتی را در یک دوره حسابداری تجزیه و تحلیل می نماید . صورت قیمت تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته در پایان دوره حسابداری صنعتی تهیه می گردد.
مثال:
شرکت تولیدی یزد دارای سیستم هزینه یابی سفارش کار می باشد . موجودی های اول فروردین ماه ۱۳xx به شرح زیر است:
موجودی مواد اولیه ۱۰۰۰۰۰
م.کالای در جریان ساخت سفارش۱۱۰
مواد مستقیم ۱۴۰۰۰۰۰
کار مستقیم ۲۲۰۰۰۰۰
سربار کارخانه ۲۵۰۰۰۰۰
۶۱۰۰۰۰۰
م.کالای ساخته شده(سفارش۱۱۰) ۹۰۰۰۰۰۰
شرکت طی فروردین ماه در سفارشی به شماره های۱۲۰_۱۳۰ دریافت نموده است . مواد اولیه خریداری شده و مصرف شده طی فروردین ماه به شرح زیر می باشد:
مواد اولیه خریداری شده ۶۰۰۰۰۰۰
مواد اولیه مصرف شده:
مواد مستقیم
سفارش۱۲۰ ۲۴۰۰۰۰۰
سفارش۱۳۰ ۱۶۰۰۰۰۰
جمع ۴۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰
حقوق و دستمزد بر اساس کارت ساعت کارکرد کارگران و لیست حقوق فروردین ماه به قرار زیر خلاصه شده است:
کار مستقیم
سفارش ۱۱۰ ۱۰۰۰۰۰۰
سفارش ۱۲۰ ۴۰۰۰۰۰۰
سفارش ۱۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰
جمع ۸۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰

سایر هزینه های سربار کارخانه طی فروردین ماه ۷۲۰۰۰۰۰ ریال بوده بر مبنای تسهیم سربار واقعی کارخانه بین سفارشات هزینه کار مستقیم می باشد . در فروردین ماه سفارشهای ۱۲۰،۱۱۰،تکمیل و سفارش۱۱۰،۱۰۰ تحویل مشتریان شده است.
مطلوبست:

۱- ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه و انتقال آهنا به حساب های دفتر کل
۲- تهیه کارت هزینه سفارش (به شکل T)
۳- تهیه قیمت تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته برای ماه منتهی به ۳۱
فروردین ۱۳XX

۱)موجودی مواد اولیه ۶۰۰۰۰۰۰
بستانکاران ۶۰۰۰۰۰۰
ریال ریال ریال
۲)موجودی کالای در جریان ساخت ۴۰۰۰۰۰۰
سفارش ۱۲۰ ۲۴۰۰۰۰۰
سفارش ۱۳۰ ۱۶۰۰۰۰۰
کنترل سربار کارخانه ۲۰۰۰۰۰
مواد غیر مستقیم ۲۰۰۰۰۰
موجودی مواد اولیه ۴۲۰۰۰۰۰
۳)کنترل حقوق و دستمزد ۱۱۰۰۰۰۰۰
حسابهای مختلف ۱۱۰۰۰۰۰۰

۴)موجودی کالای در جریان ساخت ۸۰۰۰۰۰۰
سفارش ۱۱۰ ۱۰۰۰۰۰۰
سفارش ۱۲۰ ۴۰۰۰۰۰۰
سفارش ۱۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰
کنترل سربار کارخانه ۳۰۰۰۰۰۰
کار غیر مستقیم ۳۰۰۰۰۰۰
کنترل حقوق و دستمزد ۱۱۰۰۰۰۰۰

۵)کنترل سربار کارخانه ۷۲۰۰۰۰۰
حسابهای مختلف ۷۲۰۰۰۰۰
ریال ریال ریال

۶)موجودی کالای در جریان ۱۰۴۰۰۰۰۰
سفارش ۱۱۰ ۱۳۰۰۰۰۰
سفارش ۱۲۰ ۵۲۰۰۰۰۰
سفارش ۱۳۰ ۳۹۰۰۰۰۰
کنترل سربار ۱۰۴۰۰۰۰۰

۷)موجودی کالای ساخته شده ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
موجودی کالای در جریان ساخت ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
سفارش ۱۱۰ ۸۴۰۰۰۰۰
سفارش ۱۲۰ ۱۱۶۰۰۰۰۰

۸)قیمت تمام شده کالای فروش رفته ۱۷۴۰۰۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده ۱۷۴۰۰۰۰۰

قیمت تمام شده سفارشات فروش رفته
سفارش ۱۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰
سفارش ۱۱۰ ۸۴۰۰۰۰۰
۱۷۴۰۰۰۰۰

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله هزینه های سفارش کار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *