نویسنده
تاریخ انتشار
۱۰ اسفند ۱۳۹۷
دسته بندی
تعداد بازدید
1610 بازدید
9,900 تومان
  خرید این محصول

مستندات سیستم انبارداری یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است

تعداد صفحات : ۶۲
فرمت : doc
بسیار کامل

فایل چکیده متن بصورت فایل مجزا قرار داده شده است.

بخشی از متن:

چکیده

در امور تدارکات و کار پردازی ، سیستم انبارداری از اهمیت خاصی برخوردار است و همکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر است . سیستم صحیح انبارداری دارای متضمن مزایای زیر می باشد : دریافت ، حفاظت و دسترسی قرار دادن کالا ، مواد و وسایل مورد نظر به سهولت و سرعت انجام می شود .با استفاده صحیح از سیستم انبارداری میزان موجودی کالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد ، که پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد ، محاسبه می گردد . کنترل میزان موجودی در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد .

روش تحقیق در ابتدا با دریافت فرمها و فاکتور ها و همچنین نیاز های برنامه از سوی کارفرما مراحل آنالیز برنامه صورت گرفته است . برای تهیه این یرنامه از شش جدول استفاده شده است که برای تهیه این جداول از نرم افزار  Accessاستفاده شده است و برای پیاده سازی فرم ها از بسته نرم افزار ی  Visual Basic 6 استفاده شده است .

در این پایان نامه به مباحث زیر  اشاره شده است :

فصل اول : معرفی ، که به معرفی کل سیستم می پردازد .

فصل دوم : مروری بر فرآیند انبار داری ، که به نکاتی در مورد اصول انبارداری اشاره می کند .

فصل سوم : طراحی نرم افزار ، که ساختار و چگونگی تشکیل پایگاه داده سیستم را مورد بررسی قرار می دهد .

فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار ، که در آن به نحوه پیاده سازی نرم افزار پرداخته ایم .

فصل پنجم : راهنمای استفاده از نرم افزار انبار ، که به کاربر مهارت های استفاده از این نرم افزار را می آموزد .

فصل ششم : قسمت هایی از کد برنامه که در آن با توابع مهم برنامه آشنا می شویم.

فهرست مطالب

مقدمه     ۴
فصل اول : معرفی     ۵
۱-۱) ضعف برنامه های انبار موجود     ۶
۱-۲) انگیزه تحقیق     ۷
۱-۳) هدف پروژه      ۷
۱-۴) روش انجام پروزه     ۷
فصل دوم : مروری بر فرآیند انبارداری     ۸
۲-۱) تعریف انبار     ۹
۲-۲) دلایل استفاده از انبار     ۹
۲-۳) انواع موجودیهای انبار     ۱۰
۲-۴) سازمان انبار     ۱۱
۲-۵) وظایف انباردار     ۱۱
۲-۶) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار     ۱۲
فصل سوم : طراحی نرم افزار     ۱۴
۳-۱) گزارش شناخت سیستم     ۱۵
۳-۲) گزارش کامل آنالیز سیستم     ۱۶
۳-۳) پیاده سازی بانک اطلاعاتی     ۳۰
فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار     ۳۴
۴-۱)  مقدمه     ۳۵
۴-۲) تعریف چند واژه     ۳۶
۴-۳) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار     ۳۶
۴-۴) ارزیابی پروژه     ۳۷
۴-۵) قسمتهایی از کد برنامه     ۳۸
پیوست    ۴۶
فرم های طراحی شده برنامه    ۴۷
منابع و مراجع     ۵۵

منابع و مراجع

 آموزش ویزوال بیسیک ۶ در ۲۱ روز گریک پری ؛] مترجم[ علیرضا زارع پور  تهران ؛ نص ، ۱۳۸۳

مقدمه

 فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادی گسترده تر داشته باشد ، اعمال مدیریت و سرپرستی با کمال و نیروی بیشتری تحقق خواهد پذیرفت و نتیجتاَ کارایی سازمان ها و کارکنان در جهت نیل به هدفهای سازمانی فزونی خواهد یافت .

برای دستیابی به هدف فوق تهیه متون آموزشی مناسب مورد تاکید خاصی قرار گرفته و با توجه به اهمیت کامپیوتر در دنیای امروز ، بخصوص در تصمیم گیری های کشوری با حجم زیاد اطلاعات و نقش مهمی که این تکنولوژی در دستیابی به سایر تکنولوژی های پیشرفته ایفا می کند ، استفاده از آن و ایجاد بانک های اطلاعاتی به کمک نرم افزار های پایگاه داده مفید واقع خواهد شد .

در این پایان نامه به مباحث زیر  اشاره شده است :

 فصل اول : معرفی ، که به معرفی کل سیستم می پردازد .
 فصل دوم : مروری بر فرآیند انبار داری ، که به نکاتی در مورد اصول انبارداری اشاره می کند .
فصل سوم : طراحی نرم افزار ، که ساختار و چگونگی تشکیل پایگاه داده سیستم     را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار ، که در آن به نحوه پیاده سازی نرم افزار پرداخته ایم .
فصل پنجم : راهنمای استفاده از نرم افزار انبار ، که بهکاربر مهارت های استفاده از این نرم افزار را می آموزد .
فصل ششم : قسمت هایی از کد برنامه که در آن با توابع مهم برنامه آشنا می شویم .

 ۱-۱)  ضعف برنامه های انبار موجود

   با آمدن سیستم عامل ویندوز ، سیستم عامل داس رفته رفتهاز دور خارج شده است و برنامه های قدیمی از جمله برنامه های انبارداری تحت سیستم عامل داس بوده اند قابل مقایسه با برنامه های تحت ویندوز نمی باشد بنا به دلایل زیر :

– محیط گرافیکی ویندوز

محیط متن داس در مقابل محیط گرافیکی و دوستانه که کاربر کمتر احساس خستگی می کند و با سلیقه خود زمینه کاری را عوض می کند که تاثیرات روانی بهینه ای بر روی کاربر دارد .

 – قابلیت چند وظیفه ای ویندوز

در محیط داس در هر لحظه فقط یک عمل را می توانید انجام دهید ولی در محیط ویندوز شما قابلیت چند وظیفه ای را دارید و چند کار را با هم انجام می دهید . مثلاَ در حین کار با برنامه خود نامه های الکترونیکی خود را دریافت کنید ، فایل ها را از اینترنت دریافت کنید ، منابع خود را برای دیگران به اشتراک گذاشت و موسیقی نیز گوش کرد بدون اینکه برنامه خود را قطع کنید .

 – استفاده از موتور های پایگاه داده

نرم افزار های تحت ویندوز امکاناتن بهتری برای استفاده از پایگاه داده مختلف دارد مثلاَ در محیط Visual Foxpro علاوه بر استفاده از جداول Foxpro امکان استفاده از جداول Access ، Excell ، Oracle ، DB و …

را دارد . که این قابلیت برای برنامه نویس مفید واقع می شود و جداول طراحی شده در هر نرم افزار دیگر قابل استفاده است . که این امکان در محیط داس خیلی ضعیف می باشد .

 – استفاده از قابلیت بهینه شبکه

در محیط شبکه ویندوز هر ایستگاه کاری می تواند داده ها و منابع خود را در اختیار دیگر ایستگاه ها بگذارد ولی در محیط شبکه ناول این امکان فقط در سرور وجود دارد و امکانات بیشمار شبکه ویندوز  قابل قیاس با شبکه های قدیمی نیست .

 ۲-۱) انگیزه تحقیق

با توجه به وجود برنامه های انبار که تا حدودی نیازهای انبارداری را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصصوصی که نیاز های کامل انباردار راپاسخ دهد نیز وجود دارد . در برنامه های انبارداری جدید مسؤل انبار یا مدیر با دادن فاکتور های خاص به برنامه تصمیم گیری برای مقدار ورود و خروج کالا را برای تولید و غیره را به عهده خود برنامه می گذارد .

 ۳-۱) هدف پروژه

این پروژه در نظر دارد که ایده های این شرکت را جهت استفاده بهینه از برنامه انبارداری برآورده سازد . که مهم آنها عبارتند از :

v    خصوصی بودن برنامه برای شرکت کفش مشکین مشهد

v    محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل شرکت

v    بالا بردن امنیت برنامه در مقابل دستکاری داده ها و کاربران غیر مجاز

v    یکپارچه سازی برنامه

 ۴-۱) روش انجام پروژه

در ابتدا با دریافت فرمها و فاکتور ها و همچنین نیاز های برنامه از سوی کارفرما مراحل آنالیز برنامه صورت گرفته است . برای تهیه این یرنامه از شش جدول استفاده شده است که برای تهیه این جداول از نرم افزار Accessاستفاده شده است و برای پیاده سازی فرم ها از بسته نرم افزار ی  Visual Basic 6 استفاده شده است .

۱-۲)انبار

به محل یا فضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی می گردد ، انبار گفته می شود .

انبار از نظر فرم به سه شکل می باشد :

 – انبار های پوشیده : این امکان از تمام اطراف بسته و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشد .

 – انبار های سر پوشیده : این انبار دارای سقف است ولی چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی می باشد . این نوع انبار ها کالا ها را از باران و آفتاب حفظ می کند .

 – انبار های باز یا محوطه : این انبار ها به صورت محوطه می باشد و معمولاَ برای نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد .

 ۲-۲) دلایل استفاده از انبار

در امور تدارکات و کار پردازی ، سیستم انبارداری از اهمیت خاصی برخوردار است و همکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر است . سیستم صحیح انبارداری دارای متضمن مزایای زیر می باشد :

– دریافت ، حفاظت و دسترسی قرار دادن کالا ، مواد و وسایل مورد نظر به سهولت و سرعت انجام می شود .

 – با اعمال کنترل دقیق ، از ازدیاد خارج از حد موجودی ها که ممکن است بر اثر تغییر قیمت ها باعث زیان گردد ، جلوگیری می شود .

 – با استفاده صحیح از سیستم انبارداری میزان موجودی کالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد ، که پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد ، محاسبه می گردد .

 –  کنترل میزان موجودی در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد .

 –  صدور قبض انبار  ( رسید انبار ) موجبات تسعیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری می گردد .

 – چون میزان موجودی ها معمولاَ به قیمت تمام شده در انبار ها نگهداری می شود ، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی و سایر ضایعات تعیین خسارت وارد شده به سهولت محاسبه می گردد .

 ۳-۲) انواع موجودی های انبار

اجناس و کالاهای موجود در انبار اعم از موسسات تولیدی را می توان به پنج دسته تقسیم نمود:

 ۱) مواد خام و یا مواد اولیه

  از این مواد برای تولید کالا استفاده می شود .

 ۲) مواد و لوازم مصرفی و غیر مصرفی

مواد و لوازم مصرفی به موادی اطلاق می شود که به طور غیر مستقیم در انجام کار موسسه دخالت دارد و یا در سازمان های تولیدی برای انجام خدمات جانبی مورد استفاده قرار داده می شود .این مواد بر اثر مصرف از بین می روند مانند کاغذ و مواد و وسایل دسته بندی در سازمان های تولیدی .

مواد غیر مصرفی که در انجام کار دخالت غیر مستقیم دارد ولی مصرف نمی شود و به مرور زمان کهنه و فرسوده می شود . مانند گوشی تلفن ، میز و صندلی .

 ۳) مواد و لوازم در جریان ساخت

به موادی که مقداری تغییرات در مواد اولیه آن داده شده ولی هنوز به صورت کامل ساخته نشده است ، مواد و لوازم در جریان ساخت گویند .

۴)  کالایی که از نظر ساخت به مرحله تکمیلی رسیده و قابل عرضه می باشد .

 ۵) اجناس خریداری شده جهت فروش

 این سری اجناس شامل اجناسی هستند که بدون هیچ گونه تغییری به بازار جهت فروش عرضه می گردد و به طور موقت در انبار نگهداری می شود ، مانند فروشگاه ها و موسسات بازرگانی .

 ۴-۲) سازمان انبار

انبار قطعات و مواد اولیه در واحد های تولیدی معمولاَ زیر نظر مدیر فنی کارخانه قرار دارد و در بعضی از موسسات ، انبار مستقیماَ زیر نظر مدیر موسسه انجام وظیفه می نماید .

در سازمان های بزرگ ، واحد انبار داری مدیریت مستقلی است که زیر نظر مدیر عامل قرار دارد ، وتحت نظر مدیر انبار نیز انبارهای مختلفی که هر یک از آن ها دارای مسؤل می باشد ، انجام وظیفه می کند . مثلاَ در واحد های تولیدی ، انبار مواد ، قطعات و ابزار آلات و در دانشگاه ها ، انبار دانشکده ها تحت نظر مدیر انبار می باشند .

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مستندات سیستم انبارداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *