مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی دارای کلید واژه های تاکیدی: موسیقی و عناصر آن، گونه های موسیقی ایران، موسیقی و هیجان، تاریخچه موسیقی‌درمانی، تعاریف موسیقی‌درمانی، موسیقی درمانی و نحوه کاربرد آن در درمان بیماری ها، موسیقی درمانی چیست و چطور انجام میشود ؟ اصول نظری موسیقی درمانی، گونه‌های موسیقی درمانی، موسیقی درمانی غیر فعال‌ ( PMT )، موسیقی درمانی فعال‌ ( AMT )، موسیقی و موضوع‌های تحولی و آموزشی، موسیقی و تحریک، اهداف موسیقی درمانی، فنون موسیقی درمانی، کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی، فراموش کردن درد با موسیقی درمانی، تاثیر موسیقی درمانی بر افسردگی، موسیقی درمانی برای کودکان، دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی، خرید اینترنتی مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی، در 48 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 48
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی

پیشینه تحقیق موسیقی درمانی

موسیقی زبان جهانی شناخته شده ای است که قادر است سدهای فرهنگی، آموزشی، زبانی، ذهنی و هیجانی را از میان ببرد و با خط مشی فکری، حسی و عاطفی، خطوط ارتباطات بین فرهنگی را ارتقاء بخشد و تعاملات بین اقوام را تسهیل نماید (جانسون و رهولی دیویس ، 1996). اثر موسیقی در بیان و القای عواطف و هیجانات باعث شده تا افراد وقت زیادی را صرف شنود آن کنند (جاسلین و اسلوبودا ، 2001). در حقیقت بخش مهمی از ادراک موسیقی به خاطر پاسخ القاء شده هیجانی آن می باشد و این خود انگیزه ای قوی را برای تداوم شنود موسیقی فراهم می کند (پانسب ، 1995).

استفاده از موسیقی درمانی جهت مطالعه اثرات آن بر انسان تحت دو فاکتور اصلی موسیقایی یعنی صورت (فرم) و معنا (محتوا) مورد بحث و تامل می باشد. فرم و معنا دو عنصر سازنده موسیقی هستند که بنابر تبعات متفاوت ساختاری مایه های متنوعی از عواطف و هیجانات را در شنوده موجب می شوند. صورت در موسیقی شامل عناصر و ارکانی چون ریتم، اکسانت، طنین، اجرا، تمپو، و معنا نیز دربر گیرنده ساختار فواصل، زیرایی و مدگردی می باشد (زاده محمدی، 1384). از ترکیبات همزمان این عناصر شاخه های متنوعی از موسیقی شکل می گیرد. اگر چه هر یک از این عناصر موسیقی در ایجاد شکل زیبا شناسی ملودی نقش دارند اما عدم ترکیب برخی از این عناصر تداخلی را در مفهوم موسیقی ایجاد نخواهد کرد. در مقابلف اساس موسیقایی یک قطعه بر ترکیب دو رکن اولیه موسیقی یعنی ریتم و ملودی قرار دارد (ساتو و همکاران، 2007).

تاریخچه موسیقی‌درمانی

از ابتدای تاریخ، بشر از موسیقی‌ برای‌ شفا استفاده‌ می‌کرده است. در فرهنگ ابتدائی قبایل آفریقائی، فردی بـه نـام شامان (طبیب، جادوگر) رهبر‌ موسیقی، طبیب‌ و روحانی قبیله بود. شامان از موسیقی برای خروج امراض از کالبد بیماران استفاده می‌کرد. داود پیامبر مردی بود کـه‌ در‌ نـواختن چنگ ماهر بود و صوتی گوشنواز داشت و از اینکار برای آرام‌ کردن‌ پادشاه زمان خوداستفاده می‌کرد. چینی‌های قـدیم و تـمدن‌ هـندو‌ نیز‌ موسیقی را شفابخش می‌دانستند. یونانیان نیز از برنامه‌های موزیکال‌ برای تصفیه‌ و پالایش احساسات استفاده می‌کردند. و رومی‌ها موسیقی را عـلاج طـاعون و درمانبی‌خوابی می‌دانستند. در اوایل‌ قرون وسطی بوتیوس مرجعبا نفوذ موسیقی،به‌ تاثیر‌ فراوان موسیقی‌ بررفتارهای‌ معنوی‌ فـرد تـاکید داشـت که به دنبال آن‌ موسیقی‌ رکن مهمی در آموزش جوانان آن دوره شد و از آن به بعد‌ آموزش‌ موسیقی مانند سـایر مـوارد زندگی به وسیله‌ کلیسا تنظیم می‌شد.

در دوران رنسانس‌ نیز، اعتقاد‌ بر این بودکه موسیقی مقاومت‌ مـردم‌ را در مـقابل امـراض بیشتر می‌کند بخصوص شیوع بیماری طاعون که اهمیت حیاتی در آن‌ زمان‌ داشت. از قرن هفدهم تا نیمه‌ قرن‌ هـجدهم، موسیقی با‌ حـفظ اهـمیت خود، به‌ عنوان‌ یک امداد پزشکی برای خانواده‌های‌ سلطنتی‌ مورد توجه قرارداشت نویسندگانی مـانند اسـپنر و شکسپیر نیزکوشیدند تا در این دوران جایگاه‌ علمی‌ وپذیرفته‌ای از موسیقی در درمان آسیب‌هایروانی‌ و…ایجاد‌ کنند.در طول‌ قرن‌ نوزدهم‌ استفاده از مـوسیقی در بـرنامه‌های‌ آموزشی نابینایان و ناشنوایانآمریکا، افزایش پیدا کرد. و به علت کاربرد موسیقی در درمان، زمینه ایجاد حرفه(موسیقی‌درمانی) در قرن بـیستم مهیا‌ شد. در قـرن بیستم، تحقیقات فراوانی پیرامون تاثیرات پزشکی و روان‌شناسی‌ موسیقی، انجام‌ شـد‌ در‌ طـول جـنگ جهانی‌ اول، برای تمرین‌های‌ مفاصل و ماهیچه‌های صدمه‌ دیده، فعالیت‌های موزیکی تـوصیه شـد و از آن زمان فعالیت‌های موسیقی‌درمانی به صورت حرفه‌ای شاخص و سازمان‌یافته، توسعه‌ یافت(زاده محمدی، 1389).

تعاریف موسیقی‌درمانی

موسیقی‌درمانی رشته‌ای است که برای درمان‌ و توانبخشی‌ اختلالات‌ جـسمی‌ و روانـی گوناگون از موسیقی بهره می‌گیرد و موسیقی درمانگر مـتخصصی اسـت که بـا اسـتفاده ازکـاربرد موسیقی در درمان، با توجه به وضعیت و نـیاز بـیمار، برنامه‌های موزیکال مختلفی را طراحی و به کار‌ می‌بندد. موسیقی درمانگر فردی است که در رشته مـوسیقی‌درمانی تـحصیل ودروس دانشگاهی آن را می‌گذراند. وی فردتعلیم‌دیده‌ای است که بـا فعالیت‌های موزیکی، نظم می‌بخشد و تـلاش مـی‌کند تا با مراجعان ارتباط‌ درمانی‌ پیـدا کند. موزی‌تراپیست‌ها غـالبا با دیگرمتخصصان مانند، پزشکان، فیزیوتراپیست‌ها، روان‌پزشکان و مددکاران اجتماعی در یک تیم درمانی یا آموزشی فعالیت می‌کنند و بامشورت یـکدیگر تـصمیم می‌گیرند که بهترین خدمات را برای رسـیدن بـه اهـداف درمانی هماهنگ‌ کنند(زاده محمدی، 1389).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق موسیقی درمانی

بخشی از منابع فارسی

جوهری فرد، رضا. (1386). مبانی موسیقی درمانی بالینی. مجله تازه های رواندرمانی، شماره 45 و 46:63-40.

جوهری‌فرد، رضا. (1384). بنیان‌های‌ نظری و بالینی تم‌درمانی،فصلنامه پزشکی-اجتماعی هوم،سال‌ دوم،شماره 5 و 4.

جوهری‌فرد،رضا(5831).تم‌درمانی:بررسی اثرات روان‌شناختی تم‌های درمانی‌ موسیقی،اولین‌ کنگره هنر درمانی ایران،تهران:دانشگاه شـهید بهشتی

باجغلی،کیوان؛ شریفی، مسعود و گلی، فرزاد(1382).وضعیت قانونی پزشکی مکمل و جایگزین در ایران و جهان.فصلنامه آموزشی پژوهشی سلامت‌ برتر،سال‌ دوم،شماره دوم و سوم،صص 117-99.

کاپلان، هارولد و سالورک، بنیامین. (بی تا)چکیده روانپزشکی‌ بالینی، ترجمه نصر اله پورافکاری(1383)، تهران: انتشارات آزاده.

بلانر،آدام. (بی تا). درون‌پردازی: روان‌درمانی با شیوه‌های نمایشی، ترمه حسن حق‌شناس و حمید اشـکانی(1383)، تهران: انتشارات رشد.

زاده مـحمدی،علی (1389). کابردهای موسیقی درمانی در روان‌پزشکی و روان‌شناسی، تهران:انتشارات‌ اسرار دانش.

بخشی از منابع لاتین

Johnston, K., Rohaly-Davis, J., (1996). An Introduction to Music TherapyHelping the Oncology Patient in the ICU. Critical Care Nurse Quarterly18: 54-60.

Juslin P., Sloboda J.A., (2001). Music and Emotion: Theory and Research. Oxford: University Press.

Pansepp J., (1995). The Emotion Source of “Chills” Induced by Music, Music perception, 13: 171-207.

Satoh, M., Takeda, K., Kuzuhara, S., (2007). A Case of Auditory Agnosia with Impairment of Perception and Expression of Music: Cognitive Processing of Tonality, European Neurology, 58: 70-77. 

Zatorre, R.J., Chen, L.J., Penhune, B.V., (2007). When the Brain Plays Music: Auditory-motor interactions in Music Perception and Production, Nature Publishing Group, 8: 547-558.

Limb J.C., (2006). Structural and Functional Neural Correlates of Music Perception, The anatomical record, 288A: 435-446.

Pietro, M.D., Laganaro, M., Leemann, B., Schnider, A., (2004). Receptive Amusia: Temporal Auditory Processing Deficit in a Professional Musician Following a Left Temporo-parietal Lesion, Neuropsychologia,42: 868-877.

دیدگاه مشتریان

دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد

محصولات مرتبط

محصولات پر فروش شهر فایل